40:45
woj_tek
110
4__ 😊 😇 😊 😍 __ R E K O L E K C J E__A D W E N T O W E (podsumowanie) __ ks. Piotr Świerczek Podsumowanie całych rekolekcji z wyłuszczeniem spraw najważniejszych Lublin 13 grudnia 2020r.More
4__ 😊 😇 😊 😍 __ R E K O L E K C J E__A D W E N T O W E (podsumowanie) __ ks. Piotr Świerczek

Podsumowanie całych rekolekcji z wyłuszczeniem spraw najważniejszych
Lublin 13 grudnia 2020r.