Clicks318
Ign Koh
Fordítás: EREKLYÉK ÁLTALI CSODÁK A BIBLIÁBAN Az ereklye általában szentek vagy más vallási személyek földi maradványai vagy használati tárgyai. Nem a szentek, hanem csakis Isten tesz csodákat az …More
Fordítás:

EREKLYÉK ÁLTALI CSODÁK A BIBLIÁBAN
Az ereklye általában szentek vagy más vallási személyek földi maradványai vagy használati tárgyai. Nem a szentek, hanem csakis Isten tesz csodákat az ereklyék által.

ÚJSZÖVETSÉG
Szent Pál törülközői és fejkendői betegeket gyógyítanak.

„Az Isten rendkívüli csodákat is tett Pál által. Így például betegekre tették az általa használt törülközőket és fejkendőket, és a betegség elhagyta őket, a gonosz lelkek meg kiszálltak belőlük.” (ApCsel 19,11-12)
A vérfolyásos asszony meggyógyult, amikor megérintette Jézus ruháját. (Lk 8,44)

ÓSZÖVETSÉG
Elizeus próféta csontja feltámasztottak egy halott ember, amikor az hozzáért a sírjában.

„Egyszer, amikor éppen temettek egy embert, az emberek hirtelenül megpillantották a portyázó csapatot. Az embert bedobták Elizeus sírjába és elmentek. Mihelyt az ember hozzáért Elizeus csontjaihoz, életre kelt és talpra állt.” (2Kir 13,21)

Az ereklyéknek három osztálya van: elsőosztályú, másodosztályú és harmadosztályú ereklyék.