Clicks1.3K
Varovanie

PODÍVEJTE SE NA STAV LIDSTVA... OBRAŤTE SE TEĎ!

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 19. října 2021.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
revelacionesmarianas.com/english.htm

Milovaní lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Žehnám vám Láskou, kterou lze nalézt pouze ve věrnosti našemu Králi.
Nacházíte se ve chvíli, kdy nasloucháním jiným hlasům, než hlasům našeho Krále a Pána Ježíše Krista a Naší Královny a Matky, jste dovolili, aby do vás vstoupil zmatek, nedůvěra a pýcha, které v člověku vyvolávají to nejhorší, když se z nedůvěry vzbouří proti Domu Otce.
Směřujete k době, kdy člověk bude bojovat proti člověku a zapomene, že je Božím stvořením: před hladomorem, který hrozí lidstvu a před temnotou tak hlubokou, že se nebudete moci podívat na své ruce. Temnota, jakou si lidská stvoření nesou ve svých duších kvůli neustálým hříchům, do nichž se jako lidstvo ponořilo.
Tato generace prožije regresi technologií a stane se lidskou bytostí bez znalostí, jak žít bez pohodlí tohoto času.
Pokračujete ve svém životě, aniž byste se zastavili a vnitřně se zkoumali, a to způsobuje, že jste necitliví, myslíte si, že všechno je jen výmysl, a proto se neobrátíte.
Milovaní našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
Slovo Nejsvětější Trojice je spravedlivé a pravdivé.

Slovo, které vám předává naše Královna a Matka, je pravdivé.

Hloupá stvoření! Zvrácená generace, jak jen budete trpět!
PŘIPRAVTE SE, NEZAPOMEŇTE, ŽE ČAS SE STÁVÁ TVRDŠÍM. TO, CO MUSÍTE VYTRPĚT, SE BLÍŽÍ.
Obraťte se teď! Podívejte se na stav lidstva... Obraťte se teď!
Žehnám vám, mé nebeské legie vás chrání.
Láska a ochrana Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky zůstává u vás.
Každého anděla strážného je třeba v tomto čase milovat a vzývat s větší vírou.
Vyzývám vás, abyste se neustále modlili svatý růženec a růženec Božího milosrdenství.
Svatý archanděl Michael

poselstvi-zbytku.org/html1/1753.html