Franciszkański bohater skazany na 90 dni więzienia

2 sierpnia Sąd Miejski White Plains, w stanie Nowy Jork, skazał Ojca Fidelisa Moscinskiego, lat 52, członka wspólnoty Franciszkańskich Braci Odnowy, oraz dwóch innych braci, Willa Goodmana, lat 52 i Mathew Connolliego, lat 40, na trzy miesiące więzienia za działalność na rzecz Prawa do Życia.

W swoim finalnym oświadczeniu Goodman powiedział: "Wspieramy równość wszystkich ludzi od chwili poczęcia do końca życia". Kiedy policja wyprowadzała oskarżonych z sali sądowej, Goodman krzyknął "Viva Cristo Rey" ("Niech żyje Chrystus Król").

Connolly milczał, solidaryzując się z nienarodzonymi, usuniętymi dziećmi, którym niesprawiedliwe odebrano głos.

Ojciec Fidelis powiedział: "Izajasz potępiał tych, którzy nazywają dobrem zło i złem dobro. Biada tym, którzy nazywają aborcję prawem". Następnie zwrócił się do sędziego słowami - "Odrzuciłeś wyjaśnienia obrony, ta niesprawiedliwość została spotęgowana przez ławę przysięgłych, a wydając ten wyrok, sprowadzasz krew Chrystusa na tę salę".

Sędzia odpowiedział: "Zacytowałeś dziś Sąd Ostateczny w swojej sprawie, a tak się składa, że dzisiaj jest twój dzień sądu". Goodman i Connolly będą mieli prawo do odwiedzin, ale Ojciec Fidelis został go pozbawiony.

Ojca Fidelisa aresztowano już kilkukrotnie, kiedy wchodził do klinik aborcyjnych i rozdawał czerwone róże matkom, które miały zamiar zabić swoje dzieci. Takie działanie w świetle prawa uznaje się za "wtargnięcie". Na filmie poniżej widać, jak w grudniu 2021 policja odciąga Moscinskiego podczas modlitwy w klinice aborcyjnej.

#newsNohpogzzaw

00:46

57:11
Anieobecny
Zasadnym byłoby pokazać zdjęcie braci zakonnych...
Szczególnie Franciszkanów...
Tymoteusz
Ojciec Fidelis Moscinski