pmt-a
Minden bántás nélkül:
1./ Nem Eperjesben, hanem Eperjesen.
2./ A bizánci és tridenti liturgia gyökere Aranyszájú Szent János Konstantinápoly főpüspöke liturgiájából fakad, míg a NOM luther heréléséből.
3./ Kereszt: a szlovák címer keresztje és hármashalma szimpla lopás a magyar címerből, mint a himnuszuk egy galántai népdalra írt szöveggel.