TerezaK
1553
3.den BUĎ VŮLE TVÁ
Ještě více by měla tvoje duše zavřít své oči a odpočívat v mé náruči! Když se trápíte a snažíte získat mnoho milostí, obdržíte jich málo. A naopak – když je vaše modlitba tichým odevzdáním, obdržíte jich velice mnoho. V utrpení prosíte, abych vaše utrpení vzal, ale přesně podle vašich představ. Obracíte se na mne, ale chcete, abych se přizpůsoboval já vám. Tehdy jste jako …
More
3.den BUĎ VŮLE TVÁ
Ještě více by měla tvoje duše zavřít své oči a odpočívat v mé náruči! Když se trápíte a snažíte získat mnoho milostí, obdržíte jich málo. A naopak – když je vaše modlitba tichým odevzdáním, obdržíte jich velice mnoho. V utrpení prosíte, abych vaše utrpení vzal, ale přesně podle vašich představ. Obracíte se na mne, ale chcete, abych se přizpůsoboval já vám. Tehdy jste jako nemocní, kteří prosí lékaře o uzdravení, ale sami mu vše naordinují. Nepostupujte tak, ale modlete se, jak jsem vás naučil v modlitbě Otče náš: „Posvěť se jméno Tvé“, to znamená – buď veleben v této mé nouzi a těžkosti. „Přijď království Tvé“, to znamená, ať se vše přičiní o slávu Tvého království v nás a ve světě. „Buď vůle Tvá jako v nebi tak i na zemi“, to znamená: Ty rozhoduj v této potřebě, učiň to, co Ty pokládáš za nejlepší pro náš časný i věčný život. Jestliže mi tedy opravdu řekneš: „Buď vůle Tvá“ anebo „ Postarej se o to Ty!“, tehdy já přijdu s celou svou všemohoucností a vyřeším i nejobtížnější situace!
„Ó Ježíši, zcela se Ti odevzdávám, postarej se o všechno!“


Novéna odevzdanosti

Novéna odevzdanosti

“Jsem úplně ubohý, ubohé nic! Mou mocí je modlitba, mým vůdcem je Boží vůle, kterou se nechávám vést za ruku. Mou jistotou na nerovné cestě je Nebeská matka Maria!“(Dolindo Ruoloto) …
TerezaK