29:51
Bos016
537
Aniele Boży, Strózu mój - ks. Tomasz Kostecki. Aniele Boży, Stróżu mój