Clicks40
vi.news

Cùng một Thánh Thể: Francis quỳ trước mặt các tù nhân - nhưng không quỳ trước mặt Chúa Kitô

Vào Thứ Năm Tuần Thánh lần thứ năm, Giáo Hoàng Francis đã "chủ sự" một Bí tích Thánh Thể cho Tiệc Thánh trong nhà tù.

Lần này, ông rửa chân cho mười hai người. Francis cần sự giúp đỡ để quỳ xuống trước mặt họ nhưng cuối cùng ông vẫn có thể làm ổn thỏa (video dưới đây).

Chỉ hai mươi phút sau, trong Bí tích Thánh Thể của mình, Francis đã từ chối quỳ xuống trước các loài thánh hiến.

Với điều này, Francis truyền đạt thông điệp rằng việc thánh hiến không xảy ra trong Bí tích Thánh Thể mới.

#newsIocgmpwqkq