Clicks35
Peter(skala)

4.Deň Novény k sv.Jane z Arku: zjavenie anjela a posolstvo dobrého života

Udalosť, ktorá Janu predurčila stať sa významnou postavou dejín, kompletne zmenila smerovanie jej života a zároveň sa vymyká ľudskej racionalite.

Mala sa odohrať v roku 1425, keď mala Jana približne trinásť rokov. Jedného dňa stála v záhrade rodičovského domu, keď mala zrazu uvidieť zvláštne svetlo v smere, kde stál kostol.

V momente, keď začali biť kostolné zvony, začula Jana hlas, ktorý jej povedal: „
Prichádzam od Boha, aby som ti pomohol byť dobrou, Jana. Buď dobrá a Boh ti pomôže.

Svetlo vraj postupne nabralo jasné črty postavy anjela, ktorý bol obklopený ďalšími anjelmi. O niekoľko rokov neskôr uviedla Jana kňazom počas svojho súdneho procesu:
Videla som ich mojimi očami tak isto, ako vidím vás. Keď odo mňa odišli, začala som plakať. Chcela som aby ma zobrali so sebou.

www.historickarevue.com/clanok/panna-jana_z_arku

Modlíme sa na orodovanie sv.Jany z Arku

Bože,

Ty prebývaš v tých,

ktorí majú Čisté srdce;

vypočuJ naše prosby a na príhovor svätej panny Jany z Arku

daj nám svoju milosť, nech žijeme tak,

aby sme boli Tvojím dôstojným príbytkom

Skrze Tvojho Syna Ježiša Krista, nášho Pána, lebo on s Tebou v jednote Ducha Svätého

žije a kraľuje po všetky veky vekov.

Amen