Róbert Bezák – pokus o kvietizmus alebo o umlčanie kresťanov?

Branislav Michalka máj 25 2020 Bezák a katolíci v politike Posledné vyjadrenia bývalého arcibiskupa Bezáka, v ktorých tvrdil, že by bolo lepšie aby sa kresťania vyhýbali angažovaniu vo verejných …
ľubica
za arc. Bezáka sa treba veľmi modliť, za obrátenie, dar pokánia a slz.... aby sa vcas vratil do RKC