Clicks383
hr.news

Franjo propovijeda "lažni koncept Boga"

Za razliku od onoga što se dogodilo u povijesti Crkve, sada ne bismo trebali govoriti o protukršćanskom progonu, već o "samoprogonstvu" među crkvenjacima.

Roberto De Mattei na CorrispondenzaRomana.it piše (25. ožujka) da su zatvorene crkve i suspendirane mise daljnji korak samouništenja koje je započelo Drugim vatikanskim saborom.

Prema mišljenju De Matteija, Božja kazna počinje kad se izgubi ideja pravednog i nadoknađujućeg Boga i širi se "lažna slika o Bogu".

On se poziva na Franjine tvrdnje da Bog "ne dopušta tragedijama da kažnjavaju grijehe" (28. veljače) i "Koliko često mislimo da je Bog dobar ako smo dobri i da nas kažnjava ako smo loši: nije tako" (25. prosinca 2019.)

Čak je i Ivan XXIII. podsjetio da "čovjek koji sije grijeh, žanje kaznu", kaže De Mattei.

Slika: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsXhaeucqhkt