Clicks7
lv.news

Apustuliskā konstitūcija: Francisks sauc par "noziegumu" to, ko viņš tikko ir "atļāvis"

Francisks izdeva 1. jūnija apustulisko konstitūciju Pascite Gregem Dei (tendence uz Dieva ganāmpulku), kas stāsies spēkā 8. decembrī, ieviešot izmaiņas Kanonu likumos attiecībā uz sodiem un sodiem.

Pirmo reizi nevainīguma prezumpcija ir nostiprināta baznīcas krimināllikumos. Tiek ieviesti daži jauni noziedzīgi nodarījumi, piemēram,
• ekonomiskie noziegumi,
• priesteru, kuri ļaunprātīgi izmanto savu varu, pieaugušo seksuālu izmantošanu;
• nepilngadīgo vai neaizsargāto pieaugušo “kopšana”, lai piespiestu viņus nodarboties ar pornogrāfiju,
• sieviešu ordinācijas mēģinājums,
• "Sakramenta pasniegšana tiem, kuriem to aizliegts saņemt" - tā klasiskais piemērs ir - Franciska nepatika - dodot komūniju atkārtoti precētiem šķirtajiem, abortu propagandistiem un katoļiem.

Konstitūcija līkumainā formulējumā norāda, ka lielu kaitējumu ir nodarījusi [Padomes] baznīcas nespēja "neuztvert attiecības starp labdarības īstenošanu un soda disciplīnu". Francisks skaidro patiesību, ka sodu uzlikšana ir taisnīguma pienākums un ka labdarība “prasa, lai mācītāji izmantotu sodu sistēmu tik bieži, cik nepieciešams”.

Tie ir tukši vārdi, kamēr Padomes baznīcā kanonu likumu selektīva piemērošana, lai sodītu labo, kā arī attaisnotu ļaunprātīgu izmantošanu un ļaundari, neapstāsies.

Attēls: © Mazur, CC BY-NC-SA, #newsJmkvrfbtji