TerezaK
10284

Kaplička

Maria, Matko, má Královno, Tobě se úplně obětuji,
na důkaz své oddanosti, zasvěcuji Ti dnes své oči, své uši,
svá ústa, své srdce, sebe samu docela,
protože náležím Tobě, dobrá Matko,
chraň vychovávej a používej mě,
Jsem Tvé dítě a Tvé vlastnictví.
Schönstattské hnutie na Slovensku

Maria, Matko má, Královno, tobě se úplně obětuji. Na důkaz své oddanosti, zasvěcuji ti dnes své oči, své uši, svá ústa, své srdce, sebe samého docela. Protože náležím tobě, dobrá Matko, chraň, vychovávej a používej mne. Jsem tvé dítě a tvé vlastnictví. Amen
misie-nemecko.com/pdf dokumente/Stuttgart2017-2.pdf

RANNÁ MODLITBA Večný Otče, obetujem Ti dnes všetko utrpenie ľudstva, každú ľudskú prácu, modlitby a všetko, čo dnes naplní môj deň a v spojení s utrpením Tvojho milovaného Syna Pána Ježiša Krista z moci lásky, skrze ruky Panny Márie na Tvoju česť a slávu, aby Ťa všetci ľudia hľadali, nachádzali a milovali a za spásu duší vytrvale, úprimne sa modlili. Amen


Podľa sv. Gertrúdy — pre súkromnú pobožnosť)

Náš Pán povedal Svätej Gertrúde, že táto modlitba vyslobodzuje tisíc duší z očistca, kedykoľvek sa ju niekto pomodlí.

Modlitba bola (čo do obsahu) rozšírená, aby boli zahrnutí aj žijúci hriešnici, a tak aby si zmenšovali už v tom to živote vinu, ktorú si nahromadili.


Pečeť Živého Boha - Kniha Pravdy
TerezaK
Má tři Milosti:
- milost Domova
- milost proměny v Duchu Svatém
- milost apoštolátu
TerezaK
modlitba o pokoj v rodině:9. Příslib: Tvoja rodina bude žiť vo svornosti, vo vzájomnej láske litanie bibletop.sk/litanie k duchu svatemu.pdf (příslib platí,když alespoň Alespoň třikrát týdně se pomodlíme a účinky přicházejí, již při první modlitbě, když s vírou,důvěrou začneme: Litánie k Duchu Svätému -hudba +text
TerezaK
Dnešní čtení,liturgie: Liturgie.cz
4 more comments from TerezaK
TerezaK
TerezaK
Denní program:
V 6.00 hod. začátek adorace (každý den v týdnu)

V 7.00 a 19.00 hodin:
Mše svatá (každý všední den)

V 8.00, v 11.00 (nenahrává se!!) a v 17.00 mše svatá každou neděli a svátky (dny pracovního klidu).

Před každou mší svatou (cca 5-10 minut) a po každé adoraci eucharistické požehnání Nejsvětější svátostí.

Po každé mši svaté (pokud nenastanou nepředvídané okolnosti) opět adorace (…More
Denní program:
V 6.00 hod. začátek adorace (každý den v týdnu)

V 7.00 a 19.00 hodin:
Mše svatá (každý všední den)

V 8.00, v 11.00 (nenahrává se!!) a v 17.00 mše svatá každou neděli a svátky (dny pracovního klidu).

Před každou mší svatou (cca 5-10 minut) a po každé adoraci eucharistické požehnání Nejsvětější svátostí.

Po každé mši svaté (pokud nenastanou nepředvídané okolnosti) opět adorace (ráno obvykle půl hodiny nebo déle; - večer ve všední dny - pokud nenastanou nepředvídané okolnosti) Adorace po mši svaté do 21.30 hodin - v pátek 21.45 hodin a v neděli a ve svátek kolem 19.45 hodin - (pokud nenastanou nepředvídané okolnosti).

Tento program je platný za mé přítomnosti na místě!!! O. Conrad

Translated with DeepL Translate: The world's most accurate translator (free version)
TerezaK
TerezaK
Tři největší hrozby na cestách: - exotické choroby - přepadení - paní na vedlejším sedadle, která si chce povídat :-D :-D
TerezaK