Janko333
42.5K

Joga a bojové umenie - čo je za tým? Svedectvo kňaza

Svedectvo kňaza, bývalý jogin Daniel Angea z Francúzska: “Prosím vás, v mene Pána Ježiša Krista, nenechajte sa zviesť na cestu jógy, zenu, transcedentálnej meditácie! Viem veľmi dobre čo hovorím,…More
Svedectvo kňaza, bývalý jogin Daniel Angea z Francúzska: “Prosím vás, v mene Pána Ježiša Krista, nenechajte sa zviesť na cestu jógy, zenu, transcedentálnej meditácie! Viem veľmi dobre čo hovorím, Bol som tým formovaný desať rokov a skončil som na psychiatrickom oddelení. Unikol som iba o vlások priepastným stavom a hovorím vám to iba preto, aby som vás pred týmito priepasťami varoval.
Tieto veci majú zdanlivo nevinnú, neutrálnu tvár. Hatha jóga môže byť pokladaná za nevinnú hru, ale je ako droga hašiš: Začnete s tým a vedie to k stále silnejším drogám. Jóga nie je nervové uvoľnenie, uvoľnenie vám oveľa lepšie a skutočnejšie prinesie modlitba ruženca, adorácia. Joga sa zakladá na viere v reinkarnáciu, ktorá je v rozpore z najdôležitejšou pravdou kresťanskej viery – zmŕtvychvstaním Pána Ježiša.
Kresťanstvo je kristocentrické, zatiaľ čo joga a bojové umenie vedie po malých krôčkoch k zameraniu na seba. Viac tu: JOGA A CO JE ZA TYM
James Manjackal MSFS- Niet divu, veď aj Satan sa maskuje …More
Bára Slováková shares this
1495
Mária Jana Krištofovičová shares this
146
Obrana katolíckej Cirkvi shares this
38
Zuzka M S shares this
135