Clicks591
csk.news

František Recykluje Zneúcteného Liberálneho Kardinála

19. apríla pápež František vymenoval 53-ročného mons. Gustava Zanchettu, bývalého biskupa z Oránu v Argentíne, za hodnotiteľa Správy Patričenia Apoštolskej Stolice (APSA) zmena najmä pre Zanchettu. APSA je realitná kancelária Vatikánu, ktorá spravuje viac ako 5000 nehnuteľností.

Zanchetta odstúpil 1. augusta údajne zo zdravotných dôvodov. Médiá však hovorili o nesprávnom ekonomickom riadení a zneužívaní autority. V júli 2013 bol menovaný biskupom Pápežom Františkom a bol známy ako kariérnik. Na konferencii biskupov v Argentíne zastával dôležité miesto počas predsedníctva Kardinála Bergoglio.

Obrázok: Gustavo Zanchetta, #newsOyddqxkeez