Rok 2024 je zřejmě rokem, kdy se začne formovat jedna světová vláda.

Jedna světová vláda neznamená, že zde bude vyhlášen nějaký jeden společný vládce celého světa, který bude dávat příkazy dalším podřízeným vládám v regionech. Ne, v plně digitalizovaném světě, jaký globalisté plánují, nic podobného není třeba.

V podstatě již dnes je drtivá většina loutek ve vládách ovládána „zvenčí,“ což se nám ostatně krásně ukázalo za Covidu, kdy se loutky dokonce naučily totožné fráze a měly velmi podobné vystupování.

A přesně na tom bude založena i jedna světová vláda. V plně propojeném – byť politicky multipolárním – světě nebude problém ovládat nadále nejen loutky, ale přímo i občany celého světa.

Jak to má fungovat vidíme v malém na diktátorské EU, která postupně prakticky zlikvidovala suverenitu členských zemí, zavedla silně diktátorský systém a určila si pravidla, která musí dodržovat i ty národy, které je zásadně odmítají.

Zdánlivě tak existují suverénní státy – některé mají dokonce stále i svoje vlastní měny – nicméně jejich suverenita ve vztahu k Bruselu je dokonce velmi výrazně menší než suverenita jednotlivých států USA ve vztahu k Washingtonu.

Podobné to bude v momentě, kdy budou zavedeny interoperabilní ID a CBDC (digitální identity a digitální měny centrální banky), přičemž součástí ID budou kompletní informace o každém občanovi, včetně očkovacích průkazů či zdravotní karty.

I když budou programovatelné digitální měny nazvány různě, právě interoperabilita přispěje k tomu, že se celosvětově propojí.

Neexistuje žádný praktický rozdíl mezi 195 „interoperabilními“ a propojenými digitálními měnami a jedinou globální měnou. Ve skutečnosti je „interoperabilita“ heslem pro všechny globalistické mocenské struktury, které se posouvají kupředu.

A co to vlastně interoperabilita je?

Zatímco světové národní CBDC budou pomyslně od sebe odděleny, většina z nich je kódována tak, aby se navzájem rozpoznaly a interagovaly.

Téměř všechny digitální měny jsou vyvíjeny podle směrnic vytvořených Bankou pro mezinárodní platby (BIS) a dalšími globalistickými finančními institucemi a všechny jsou programovány stejnou hrstkou technologických gigantů.

A je úplně jedno, zda jde o země Západu nebo například dnes již 10členného uskupení BRICS, případně nějaké zapadlé africké banánové republiky. VŠECHNY země zavádějící CBDC se řídí instrukcemi BIS.

Zpráva pro Světové ekonomické fórum z června 2023 poukázala na význam „Globálních principů interoperability digitálních měn centrálních bank“ a dospěla k závěru:

Je zásadní, aby centrální banky upřednostnily aspekty interoperability v rané fázi procesu návrhu tím, že se budou řídit souborem hlavních zásad.

Aby se usnadnila globální koordinace a zajistilo harmonické provádění CBDC, je nezbytné vypracovat komplexní soubor zásad a standardů.

Na základě předchozího výzkumu a společného úsilí může tento soubor zásad sloužit jako pevný základ, který centrální banky povede k tomu, aby proaktivně zvažovaly interoperabilitu od samého počátku svých iniciativ CBDC. Přijetím těchto principů mohou centrální banky pracovat na vytvoření soudržného a propojeného ekosystému CBDC.

V komentáři ke zprávě webová stránka Světového ekonomického fóra poznamenala:

Aby byla zajištěna úspěšná implementace a podpořila interoperabilita, stává se prvořadá globální koordinace. V souladu se zásadami interoperability se CBDC mohou harmonicky rozvíjet, což vede k účinným a propojeným digitálním platebním systémům.

Nemusíte být génius, abyste dekódovali co znamenají výrazy jako „globální koordinace,“ „soudržný ekosystém,“ „harmonický pokrok“ a „propojené platební systémy.“

A interoperabilní mají být i digitální identity (ID).

Například Open Identity Exchange (OIX), zveřejňila zprávu o potřebě datových standardů, které by umožnily interoperabilitu digitálních ID jak ve federacích v rámci ekosystému ID, tak napříč celosvětovými ekosystémy ID.

Seznam národních vlád, které zavádějí digitální identifikace, uzavírají partnerství s korporátními giganty a podporují přeshraniční interoperabilitu, je dlouhý a neustále se prodlužuje. Je na něm již většina zemí světa, včetně celé EU.

V říjnu 2023 zveřejnil Rozvojový program OSN své pokyny pro navrhování a používání digitálních identit.

Mezi 195 síťovými platformami digitální identity a jedním globálním programem identit není prakticky žádný rozdíl.

Během několika málo let tak budou po celé planetě zavedené globální měnové a identitní programy.

Jakmile k tomu dojde, budou mít možnost kontrolovat a monitorovat pohyb všech osob, finanční transakce, zdraví a další. To je dohledový a kontrolní mechanismus, který je řízen distribuovaným modelem navrženým tak, aby zamlžil samotnou existenci globální vlády.

Ale co politika?

Jak může tato globální vláda předávat politiku a legislativu, aniž by prozradila svou existenci?

To bude celkem jednoduché. Postačí již nyní chystaný diktát WHO a zavedení permanentního stavu nouze – ať už zdravotní nebo klimatické, nad kterou hodlá převzít vládu OSN.

Již v roce 2010 známí „experti“ na změnu klimatu naznačovali, že „lidé nejsou dostatečně vyvinutí na to, aby mohli bojovat proti klimatickým změnám, a že možná bude nezbytné demokracii na chvíli odložit.“

Tedy tak, jak WHO převezme vládu především nad zdravotní politikou (nicméně do jisté míry je v tom zařazena i politika klimatická), převezme OSN vládu nad celkovou klimatickou politikou.

Ani jedna země světa se dosud nezřekla plnění cílů Agendy 2030, které jsou s klimatickou agendou velmi silně propojeny.

Globální vláda tak nebude centralizovaná, ale distribuovaná.

Jednotlivé státy zůstanou, nicméně jejich měny, přeměněné na programovatelné CBDC, což budou v podstatě tokeny s datem expirace (tedy s penězi, jak je známe po celá staletí to nebude mít nic společného) budou propojené, stejně jako ID, tedy digitální identity.

Nezapomínejte také na měření uhlíkové stopy, uhlíkové daně a systémy sociálních kreditů (napojené na ID). I to se minimálně v některých zemích (a to nejen západních) velmi aktivně připravuje.

Nebude tedy existovat jediná globální měna, budou existovat desítky a desítky „interoperabilních“ digitálních měn vytvářejících „harmonický platební ekosystém.“

Nebude existovat jediná globální služba digitální identity, bude existovat řada „vzájemně propojených sítí identity,“ které se zapojí do volného toku dat – údajně na podporu bezpečnosti.

Nebude existovat globální vláda, budou existovat mezinárodní panely „nestranných expertů“ jmenovaných OSN, kteří budou vydávat politická doporučení, která budou loutky ve vládách oddaně plnit.

V EU to bude o něco jednodušší, nařízení pro všechny dnes již prakticky nesuverénní státy půjde centrálně z Bruselu, prodloužené ruky globální vlády. To se ostatně děje i dnes, takže lze v podstatě říci, že EU je předobrazem toho, jak bude světová vláda fungovat.

Také máme vytvořenu iluzi národních států, ale již nyní je 80% zákonů, pravidel, směrnic a norem striktně určeno EU.

Většina nebo všechny země světa se budou řídit většinou nebo všemi doporučeními světovlády OSN (či WHO), ale oficiálně samozřejmě žádná jedna světová vláda existovat nebude.

Letošní rok je klíčový ve formování budoucí digitální diktatury. Dojde k obrovskému boomu zavádění CBDC a ID po celém světě.

EU již letos naplno rozjede digitální euro, což je ostatně důvod, proč plně loutková vláda a maňásek Bruselu sedící na Hradě tak silně tlačí na přijetí eura do roku 2027.

Jde jim jednoduše o to, abychom do CBDC „vběhli“ rovnou, aniž bychom museli testovat vlastní digitální korunu.

Co se týká eID (digitální identita občana EU), tak do konce letošního roku již budou vydávány ve všech členských zemích EU, konkrétně u nás by se měly začít vydávat od července. Podle plánů EU má mít eID do roku 2030 nejméně 80% „euroobčanů.“

Podle mých odhadů by pak mohla být globální vláda plně funkční přesně tak, jak to je již od začátku v plánu, tedy v roce 2030.

Zatím se totiž nezdá, že by zde byly jakékoli síly, kterým by se mohlo podařit jejímu zavedení úspěšně zabránit…

Film Akta-X S10E1 (2016) 🎬 Všetko dôležité o osude našej civilizácie už povedali prediktori.. PS: Film, … – Gloria.tv

Ursula von der Leyen vyzýva na celosvetové zavedenie ID, CBDC a bezhotovostnej spoločnosti – Nigel … – Gloria.tv

To, čo je teraz realizované v EÚ, má byť časom aplikované na celý svet (video) – Gloria.tv

VEĽKÝ RESET... Štvrtá priemyselná revolúcia. Kam nás všetkých vedú a čo robiť – Gloria.tv

NEÚPRIMNE A PODĽA PLÁNOV GLOBALISTOV... Moskva a ďalšie ruské mestá sa premenia na 15-minútové getá … – Gloria.tv

Veľký brat ťa sleduje: Orwellov svet sa stáva realitou (video) – Gloria.tv

Plánuje Deep State masívny kybernetický útok pod falošnou vlajkou, aby narušil americké voľby v roku... – Gloria.tv

Rysujúci sa digitálny gulag: Desivý plán Európskej únie na digitálne ID odhalený (video) – Gloria.tv
Public domain
TVOJ ĎAĎA VAŇA
To by ďábel chtěl, ale už mu zvoní hrana...
Ján Slovák
Jak může tato globální vláda předávat politiku a legislativu, aniž by prozradila svou existenci?
To bude celkem jednoduché. Postačí již nyní chystaný diktát WHO a zavedení permanentního stavu nouze – ať už zdravotní nebo klimatické, nad kterou hodlá převzít vládu OSN. 🤔
Už sme to mohli zažiť počas minulej vlady, ked pod zamienkou stavu nudze sme boli obmedzovaní na slobode, pracovať, …More
Jak může tato globální vláda předávat politiku a legislativu, aniž by prozradila svou existenci?

To bude celkem jednoduché. Postačí již nyní chystaný diktát WHO a zavedení permanentního stavu nouze – ať už zdravotní nebo klimatické, nad kterou hodlá převzít vládu OSN. 🤔

Už sme to mohli zažiť počas minulej vlady, ked pod zamienkou stavu nudze sme boli obmedzovaní na slobode, pracovať, takže ekonomicky zničili podnikatelov ale aj štatny rozpočet. Už to maju odskušané, vedia s čím môžu prísť, aby docielili znova teror na Slovensku.

Jediná možnosť pre slovákov je vystupiť z EU (federacie) a zaviesť Božiu vládu