Clicks18
vi.news

Hồng Y Brandmüller: Coronavirus KHÔNG phải là sự trừng phạt từ Thiên Chúa

Đó "chắc chắn" không phải là Thiên Chúa trừng phạt con người, khi cái ác xuất hiện, mà chính con người tự hành động và tự trừng phạt mình, Hồng y Walter Brandmüller viết trên Kath.net (28 tháng 3) về coronavirus.

Ông gọi tất cả tà ác là trái đắng của tội lỗi, "mà không phải là sự trừng phạt của một vị Thiên Chúa bị xúc phạm và tức giận."

Theo Brandmüller, con người tạo ra đã giải phóng mọi tội lỗi bằng việc đứng lên chống lại Đấng Tạo Hóa và sự cứu rỗi xảy ra chi khi con người trở về với Ngài.

Hình ảnh: Walter Brandmüller, #newsLppsxmnmcs