Clicks57
vi.news

Các nữ tu ngoại giáo: Người Indio nào muốn trở thành Kitô hữu phải tránh Giáo hội Francis

Các nhà truyền giáo của Đức Mẹ Vô nhiễm và Thánh Cathrine của Siena ("Lauritas"), thánh hội nữ tu được thành lập ở Colombia và hoạt động trong lưu vực sông Amazon đã hiển thị trên trang web của họ một phần về "Mục vụ bản địa".

Nó sử dụng từ "bản địa" như một từ đồng nghĩa với "ngoại giáo", nhấn mạnh rằng người bản xứ [Công giáo] "có tôn giáo riêng" và "thần học riêng" của họ và rằng "thế giới tâm linh của họ rất phong phú."

Thế giới này, văn bản vẫn tiếp tục, cung cấp cho người bản địa "những mối liên kết cần thiết" "với các vị thần", điều này đảm bảo "sự cân bằng giữa chính và tà."

Chủ nghĩa ngoại giáo của Amazon được so sánh với Thánh Thư, "Cũng như chúng ta có Cựu Ước, vì vậy người dân bản địa cũng có lịch sử và tôn giáo [ngoại đạo] của họ."

Người đọc được bảo rằng, "vùng đất là Kinh thánh của người Indios." Vì vậy, người bản địa "cảm thấy" rằng Chúa trời hiện diện "trong tự nhiên và trên trái đất."

Nói cách khác: Người Indios muốn sống một cuộc sống Kitô hữu không có lựa chọn nào khác ngoài việc gia nhập hội Ngũ Tuần vì Giáo hội Francis đang bị lạc trong những ảo tưởng ngoại giáo.

#newsOrpfsqugsv