Adversus haereses Vaticanum II
RybacyLudzi
27 minuty temu 2
Musicie być mocni Miłością #3 | Sfera seksualności | ks. Marek Dziewiecki
==============================
W Nauce KK-go nie ma słowa " seksualność " ! JEST TYLKO MIŁOŚĆ CIELESNO DUCHOWA - i to dopiero po Sakramencie Małżeństwa !
wy żydzi talmudyczni rozsiewajcie swoje herezje na swoich żydowskich portalach .