Clicks19
lt.news

Tada Pranciškus paėmė duoną, perlaužė ir atidavė ją - didžiajam imamui

Pranciškaus aukštesniojo žmogaus brolijos komiteto generalinis sekretorius teisėjas Mohamedas Abdelsalamas yra parašęs knygą „Popiežius ir didysis imamas: keblus kelias - liudijimas apie žmogiškosios brolijos gimimą“ (Motivate Media Group, Dubajus).

Jame atskleidžiama informacija apie Pranciškaus eretiško Abu Dabio dokumento, kurį pasirašė Pranciškus ir Al-Azharo (Kairas) didysis imamas Ahmadas el-Tayyebas, genezę.

Pirmasis judviejų susitikimas įvyko Apaštalų rūmuose 2016 m. gegužės 23 d. Tai paskatino Pranciškaus kelionę į Egiptą 2017 m. balandžio mėn.

2017 m. lapkričio 7 d. Pranciškus sužinojęs, kad didysis imamas ir Abdelsalamas yra Romoje, pakvietė juos susitikti ir papietauti. Po susitikimo Apaštalų rūmuose Pranciškus nuėjo su jais į Santa Martą norėdamas parodyti keletą Vatikano grožybių. „Didysis Imamas ir Jo Šventenybė vaikščiojo susikibę rankomis, labai broliškai“, - prisimena Abdelsalamas.

Prieš prasidedant pietums, Pranciškus „paėmė duonos gabalėlį ir perlaužė jį į dvi dalis“, - pasakoja Abdelsalamas. "Jis paėmė vieną pusę, o kitą pusę atidavė didžiajam imamui, kad visi galėtų valgyti simboliniu sambūvio ir žmogiškosios brolybės veiksmu".

Per dvi valandas trukusius pietus Abdelsalamas pasiūlė parengti „bendrą dokumentą apie žmonių brolystę“ link „žmogaus tolerancijos ir prieš ekstremizmą“. Visi sutiko.

Tekstas buvo įslaptintas iki 2019 m. vasario 4 d. pasirašymo Abu Dabyje, kuriame Abdelsalamas nedalyvavo. Knygoje jis neatskleidžia priežasties. Teigiama, kad dėl sektorių, nepatenkintų [prastai parengtu] tekstu, spaudimo jis taip pat buvo priverstas pasitraukti iš Didžiojo Imamo patarėjo pozicijos.

Nepaisant to, iškart po dokumento pasirašymo Pranciškus ir imamas paskambino jam norėdami padėkoti už jo vaidmenį dokumento sudaryme.

Abdelsalamo knygos pratarmėje Pranciškus imamą vadina „broliu“, o Abdelsalamą - „sūnumi“.

#newsOupcgyxcub