Clicks186
hr.news

Još dva svećenika neispravno krštena i zaređena: Koliko još?

Nakon što su u SAD-u otkrivena dva slučaja, još su dva svećenika rekla Bratstvu sv. Pija X. da su krštena nevaljanim izrazom "Krstimo vas".

Otac Franz Schmidberger, bivši generalni poglavar PiusX-a, u svom biltenu piše (28. rujna) da oba svećenika trebaju biti krštena, potvrđena i zaređena. Sve misne nakane koje su prihvatili, moraju se ponovno slaviti.

"Koliko je zabune nastalo od Sabora", dodaje Schmidberger.

Slika: © John Ragai, CC BY, #newsBsjydmovpj