Bos016
3484

Pierwszy stopień pokory. To kamień węgielny życia wewnętrznego

„Człowiek powinien być przekonany, że Bóg z nieba patrzy nań zawsze i o każdej porze, a także, iż czyny jego w każdym miejscu rozgrywają się przed …
wacula25wp.pl
Są różne dary pokory daną przez Boga człowiekowi na ziemi np. ARKA noszona na ramionach wiernych . Dla ludzi rzeczywiście korzystających z tego daru, rzecz stworzona mimo swych uroków i piękna, stanowiła jedynie drogę do Boga dlatego była najcenniejsza. Natomiast Manna z nieba jest symbolem pokarmu zdobywanego bez wysiłku. Bóg chce nam rzeczywiście dać wiele i za darmo my jednak musimy …More
Są różne dary pokory daną przez Boga człowiekowi na ziemi np. ARKA noszona na ramionach wiernych . Dla ludzi rzeczywiście korzystających z tego daru, rzecz stworzona mimo swych uroków i piękna, stanowiła jedynie drogę do Boga dlatego była najcenniejsza. Natomiast Manna z nieba jest symbolem pokarmu zdobywanego bez wysiłku. Bóg chce nam rzeczywiście dać wiele i za darmo my jednak musimy pamiętać, aby nie mylić i nie zagłuszać pseudo-teoriami .W opisie Księgi Wyjścia (16, 3) Bóg zesłał mannę z nieba jako odpowiedź na szemranie Izraelitów, że w Egipcie mieli co jeść, a tu na pustyni nie mają. Bóg jako dobry Ojciec spełnił ich prośbę. Rano, kiedy warstwa rosy uniosła się ku górze, Żydzi zobaczyli, że pod nią leży coś drobnego, podobnego do szronu. Zaczęli pytać: Co to jest? a wtedy Mojżesz wyjaśnił im .To jest chleb, który Pan daje wam na pokarm . JEST TO nadprzyrodzone pochodzenie, gotowy chleb z nieba który Izraelici otrzymali . Prowadzi zatem do coraz głębszego rozumienia chleba z nieba , tak jak to później zostanie ukazane w Nowym Testamencie jako pokarmu czysto duchowego, który daje życie wieczne .A jest nim J.CH. W KOMUNII św. dziś. Piszę to w skrócie
MEDALIK ŚW. BENEDYKTA
,,O pierwszym stopniu pokory mówimy wówczas, jeśli człowiek ma stale przed oczyma Bojaźń Bożą i gorliwie się stara o niej nie zapominać. Zawsze pamięta o wszystkim, co Bóg nakazuje, i ustawicznie w sercu swoim rozważa zarówno ogień piekielny palący tych, którzy Bogiem wzgardzili, jak i życie wieczne przygotowane dla tych, którzy Boga się boją.''
Jota-jotka
,,Ustaliliśmy już, że wiara i zawierzenie są nie tyle wiedzą religijną czy zbiorem informacji o prawdach wiary, ile raczej szczególną więzią z Panem Bogiem. Kształtowanie więc całego naszego życia powinno odbywać się w perspektywie tej więzi, więzi z Jezusem Chrystusem, Jego wcieleniem, życiem, męką, śmiercią i zmartwychwstaniem.,,