Clicks2.5K
pl.news
12

Mosebach: tak, tradycja zabije Franciszka

Niemiecki autor Martin Mosebach rozmawiał z LifeSiteNews.com (4 października) o Traditionis custodes.. Najważniejsze punkty.

- Franciszek oskarża katolików obrządku rzymskiego o atakowanie Vaticanum II, podczas gdy jest wręcz przeciwnie. Krytykują oni, że reforma Mszy św. Pawła VI nie była zgodna z Vaticanum II.

- Najważniejszym zaniedbaniem Franciszka w TC jest to, że ukrywa nauczanie Benedykta XVI, że Liturgia Rzymska nigdy nie była zakazana, ponieważ nie może być zakazana.

- Zmuszanie wiernych do przechodzenia z jednego obrządku na drugi jest atakiem na ich duchową integralność. Jednakże dla ludzi, którzy nie wiedzą, czym jest obrządek – a jest to większość katolików zachodnich – jest to zupełnie niezrozumiały punkt widzenia.

- W prawie kanonicznym nie obowiązuje "Hoc volo, sic iubeo!" (tego pragnę, więc nakazuję) w kwestiach zasadniczych.

- Ci, którzy opierają się TC, muszą być przygotowani na zapłacenie ceny: kościoły zostaną im odebrane, księża zawieszeni.

- Bractwo św. Piotra musi teraz odrobić gorzką lekcję, ponieważ fałszywie wierzyło, że odłączając się od Piusa X i poddając się dyktatowi reformy, zostanie nagrodzone bezpieczeństwem i uznaniem.

- Wrogość kręgów rządzących Kościołem wobec tradycji jest bezwarunkowa. Nie spoczną, dopóki tradycja nie zostanie całkowicie zniszczona.

- Franciszek powiedział pewnego dnia: "tradycja nas zabija". Nie wie, ile ma racji: tak, tradycja zasiądzie nad nim w sądzie prędzej czy później.

- Podczas prześladowań za czasów Elżbiety I, angielscy jezuici rozwinęli "ekwiwokację" – ukrywanie prawdy bez kłamania. Nie uchroniło ich to jednak przed śmiercią na szubienicy. Przychodzi taki moment, w którym nie można już sprytnie się z tego wykręcić, nie można uniknąć wyznania nagiej prawdy... Pozorna zgodność nigdy nie zadowoli modernistów.

- Oficjalny Kościół jest głęboko osłabiony. Surowość, do której był zdolny jeszcze za czasów Pawła VI, nie jest już w jego mocy.

- "Nieposłuszeństwo" było dla arcybiskupa Lefebvre'a o wiele większym ryzykiem niż dzisiaj, gdy autorytet hierarchów załamał się z ich własnej winy. Lefebvre natomiast został de facto zrehabilitowany.

#newsDtbwrxjhuh
slawomira1812 shares this
1
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU