Clicks337

V PRICHÁDZAJÚCICH DŇOCH BUDE ČLOVEK ROZUMIEŤ, ŽE BOH JE ŽIVÝ!

9. októbra 2021 - od Ježiša, zdieľané sestrou Barborou

Písmo: Matúš 24:12 A pretože sa rozmnoží neprávosť, v mnohých vychladne láska. 13 Ale kto vydrží do konca, bude zachránený. 14 A toto evanjelium o kráľovstve sa bude hlásať po celom svete na svedectvo všetkým národom. A potom príde koniec.

Slovo Pánovo z 8. októbra 2021:

Ich srdcia ochladli. Skazenosť bujnie. Vravia si vo svojich srdciach, že niet žiadneho Boha. Neboli učení Mojim cestám ani učení o Mne. Tackajú sa od jednej krízy k druhej. Sú mimo kontroly! Žijú vo tme!

Vraždenie ich detí a zvieratiek necháva ich bez výčitiek. Skrátka nestarajú sa o to, aké následky môžu byť výsledkom ich skutkov.

Predo Mnou nie je nič skryté. Vidím falošné učenie a náuky démonov, ktoré človek nedokáže rozpoznať, stávajúce sa pre nich pravdou. Toto vidím po celej zemi - v každej krajine i národe. Kdeže je pokora? Niet žiadnej!

Vidím mužov i ženy i deti chladného srdca. Po celom svete vidím kultúru SMRTI! ŽIVOT nie je ctený! Vidím zlo a zvrátenosti.

Mnohí neveria v nebo či peklo. Spravím zmenu v čase. Nebojte sa toho, čo uvidíte s vašimi očami. V prichádzajúcich dňoch, človek porozumie, že Boh je ŽIVÝ!!!


youtube.com/watch?v=e6IhNNVy9qc
Public domain