Clicks24
lt.news

Ačiū Dievui, kad pragaras yra amžinas! - tėvas Reginaldas Garrigou-Lagrange'as O.P. (+1964)

Dievas negali leisti, kad būtų niekinamas nebaudžiamumu.

Jei pragaro skausmai nebūtų amžini, atkaklus nusidėjėlis atkakliai laikytųsi savo sukilimo, nes jokios adekvačios sankcijos nenumalšintų jo pasididžiavimo.

Jo maištas, galima sakyti, turėtų paskutinį žodį, būtų nedorybės triumfas.

Iš „L'Éternelle vie et la profondeur de l'âme“. Garrigou vadovavo Karolio Wojtyłos daktarantūros darbui.

#newsVxryphdrqr