Clicks206
Edward7
1

Dr Meryl Nass; czterokrotna dawka hydroksychlorochiny - zabijanie pacjentów

(ahrp.org) Dr Meryl Nass odkryła że sponsorowane przez rząd USA badania hydroksychlorochiny; miały na celu zabicie ciężko chorych, hospitalizowanych pacjentów z Covid-19.
14 czerwca dr Nass po raz pierwszy zidentyfikował dwa eksperymenty Covid-19, w których ogromnie duże dawki; czyli czterokrotnie wyższe niż bezpieczne dla hydroksychlorochiny - podawano ciężko chorym hospitalizowanym pacjentom na oddziałach intensywnej terapii. (...)

Eksperyment(...) był sponsorowany przez Wellcome Trust (GlaxoSmithKline) oraz Fundację Billa i Melindy Gatesów oraz rząd Wielkiej Brytanii. Eksperyment został przeprowadzony na Uniwersytecie Oksfordzkim i zmarło 1542 pacjentów z tych 396 pacjentów (25,7%), którzy otrzymywali dużą dawkę hydroksychlorochiny.(...)

Po publicznym rozpowszechnieniu odkrycia dr Nassa ; WHO zawiesiła proces w środę 17 czerwca.

W piątek 19 czerwca dr Nass odkrył trzeci eksperyment z hydroksychlorochiną „Nawet gorzej”. REMAP jest skierowany do pacjentów, którzy są na respiratorze lub są w szoku - tj. Są bliscy śmierci. Tacy pacjenci nie są w stanie wyrazić zgody. Zamiast próbować ratować życie, stosuje się to, biorąc pod uwagę wiele dużych dawek hydroksychlorochiny i innych leków, których skojarzenie jest przeciwwskazane.

Uwaga: wszystkie protokoły online zostały opatrzone pieczęcią „ Nie dla zgłoszenia IRB (Institutional Review Board)

Jest to ciągłe okrucieństwo medyczne popełniane przez lekarzy w 200 placówkach w 14 krajach : w tym: Australia, Belgia, Kanada, Chorwacja, Niemcy, Węgry, Irlandia, Holandia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone Ameryki.

Skoro wszystkie leki są potencjalnie trujące w dużych dawkach, dlaczego zastanawiamy się, czy wpływowi lekarze akademiccy i międzynarodowe instytucje zdrowia publicznego projektują i przeprowadzają eksperymenty, które narażają wyjątkowo wrażliwych pacjentów na trujące poziomy hydroksychlorochiny?


Jak uznał szwajcarski lekarz Paracelsus, „Hipokrates renesansu”:
Co takiego nie jest trucizną? Wszystkie rzeczy są trucizną i nic nie jest wolne od zatruć. Tylko dawka określa, że rzecz nie jest trucizną.

„Jego pogląd jest tak samo aktualny, jak w XVI wieku"

Dr Meryl Nass jest lekarzem praktykującym zindywidualizowaną medycynę w Maine, zgodnie z przysięgą Hipokratesa. Jest długoletnim członkiem zarządu Alliance for Human Research Protection

Piątek, 19 czerwca 2020 Jeszcze gorzej(... )potencjalnie śmiertelne badanie dużych dawek hydroksychlorochiny u pacjentów blisko śmierci Co może być gorszego niż podawanie potencjalnie śmiertelnych dawek hydroksychlorochiny pacjentom hospitalizowanym Covid-19? Badanie REMAP-Covid stosuje tę samą dawkę HCQ co próba odzyskiwania przez 6 dni. Ale jest jeszcze gorzej z następujących powodów:

Musisz być blisko śmierci, albo na wentylatorze, albo w szoku, na lekach przeciwdepresyjnych, aby wziąć udział w doświadczeniu , zgodnie z dokumentacją procesu. Jednak w wykładzie profesora Anthony'ego Gordona HFNO, CPAP i NIV są dodatkowo określane jako kryteria włączenia.
Możesz otrzymać samą HCQ lub HCQ w połączeniu z 2 dodatkowymi lekami, lopinawirem / rytonawirem. Jednak lopinawir / rytonawir predysponuje do wydłużania odstępu QT, podobnie jak HCQ, a etykieta leku stwierdza: „Unikaj stosowania w połączeniu z lekami wydłużającymi odstęp QTc lub PR”.

Pacjenci będący w szoku lub korzystający z respiratora mogą nie być w stanie wyrazić zgody na udział w badaniu klinicznym. Jednak badacze próbni uznali, że zgoda może nie być wymagana
 : „W przypadku pacjentów, którzy nie są kompetentni do wyrażenia zgody, można zastosować umowę prospektywną lub wjazd poprzez zrzeczenie się zgody lub inną formę odroczonej zgody, zgodnie z wymaganiami odpowiedniego organu kontroli etycznej . ”

W przypadku pacjentów zbyt chorych, aby połknąć pigułkę, lek będzie podawany przez rurkę do karmienia. Może to pociągać za sobą dodatkową procedurę dla pacjentów.

Ze strony protokołu Covid 23:

„Dawkowanie będzie stanowić hydroksychlorochina podawana dojelitowo. Dawka nasycająca jest ważna ze względu na dużą objętość dystrybucji. Dawka nasycająca będzie wynosiła 800 mg, podawana co 6 godzin, aż do podania 2 dawek. Następnie, począwszy od 12 godzin po pierwszej dawce nasycającej, dawka będzie wynosiła 400 mg podawana 12 godzin na 12 dawek. Preferowaną metodą podawania są tabletki połykane w całości, ale jeśli pacjent nie jest w stanie przełknąć, zmiażdżone tabletki zdyspergowane w wodzie można podawać przez zgłębnik dojelitowy (preferowana jest zgłębnik żołądkowy o dużej średnicy). Dostosowanie dawki nie jest wymagane, gdy hydroksychlorochina jest podawana przez sondę żołądkową. Dostosowanie dawki nie jest konieczne w przypadku zaburzeń czynności nerek lub jednoczesnego stosowania nerkowej terapii zastępczej. Lekarze powinni rozważyć dostosowanie dawki w przypadku niewydolności wątroby, jednak dostosowanie dawki nie jest konieczne w przypadku nieprawidłowych testów czynności wątroby przy braku niewydolności wątroby.

Jest to 2400 mg hydroksychlorochiny w ciągu pierwszych 24 godzin, ponad 1,86 g „zasady”, a następnie 800 mg / dzień przez kolejne 5 dni lub do momentu wypisania z OIOM, czyli łącznie 6,4 g. Dawkowanie nie bierze pod uwagę masy ciała, czynności nerek i wątroby. Nieświadomi lekarze, którzy uzasadniali dawki toksyczne, powołując się na „objętość dystrybucji” (która wynosi 40 000 litrów), nie zauważyli, że wysoka „objętość dystrybucji” jest artefaktem związanym z lekiem gromadzącym się w tkance w przeciwieństwie do osocza. Poziomy leków w płucach są 200-700 razy wyższe niż w osoczu. Ponadto „ niewydolność nerek i wątroby prowadzi do wyższych stężeń w osoczu dla danej dawki dobowej i zwiększa ryzyko toksyczności.

Konsultant WHO Weniger poinformował w 1979 r., Że pojedyncza dawka 1,5-2 g „zasady” chlorochiny „może być śmiertelna”. Szczegółową dyskusję na temat terapeutycznych i toksycznych dawek chlorochiny i hydroksychlorochiny można znaleźć w moim artykule z 14 czerwca. Przyznaję, że hydroksychlorochina jest nieco mniej toksyczna niż chlorochina. Ale badanie to bada najbardziej kruche istoty ludzkie, a jeśli badacze nie byliby pewni właściwej dawki, powinni byli „ zacząć na niskim poziomie i przestać ” więcej - ahrp.org/covid-19-has-tu…
zdj- Fałszywe badania naukowe nadal dyskredytują hydroksychlorochinę; www.naturalnews.com/2020-05-18-pseu…

...

Informator z Big Pharma: „97% biorców szczepionek na koronawirusa stanie się bezpłodnych”

www.govote.org.uk donosi o informacjach otrzymanych od informatora GlaxoSmithKline na temat tego, co uważa się za niektóre ze składników szczepionki (lub jednego z nich) obecnie testowanych.

Ogólnie: pracownik GSK uważa, że niektóre antygeny płciowe zawarte w szczepionkach będą szkodliwe dla płodności ludzi .
Kto prowadzi badanie szczepionek i z kim pracuje? Dr Andrew Preston z Milner Center for Evolution na Bath University ( patrz jego strona ) prowadzi próbę. Otrzymał grant w wysokości 28 milionów funtów z Fundacji Billa i Melindy Gatesów . Jego współpracownikami są: dr Eric Harvill z Penn State U., który dostał 10 milionów funtów grantu od Gatesa; Dr Ernst z U. z Baltimore otrzymał 7 milionów funtów (2,9 od Gatesa; reszta z NIAID, prowadzona przez Fauciego); Dr Caroline Colijn - 14,5 miliona; Dr. Philippe Dehottay i Philippe Goffin. Preston współpracuje z GSK Biologicals, który ma największy zakład produkcji szczepionek na świecie w Belgii. Wytwarzają 2 miliony dawek ponad 30 szczepionek dziennie .

Informacje przekazane przez osobę twierdzącą, że szczepionka została już wykonana, i zawierają różne antygeny oraz „miksturę chemikaliów”, z których niektóre mogą być szkodliwe. Są to oświadczenia dotyczące składników:

1. Antygen anty-hCG : powoduje bezpłodność u kobiet (ER: czytelnicy mogą uznać ten link za przydatny od 1992 r .: Szczepionki anty-hCG są w badaniach klinicznych . Z tego wynika, że szczepionki przeciw hCG są szczepionkami antykoncepcyjnymi dla kobiet. )

2. Antygen ten jest także łączony z OLH i 37 aminokwasowymi peptydami karboksylowymi, znanymi jako CTP. Zasadą tego antygenu anty-hCG jest wytwarzanie przeciwciał, które łączą się z hCG w celu uczynienia go nieaktywnym. Spośród 63 kobiet przebadanych przez GSK z antygenem anty-hCG 61 stało się bezpłodnych.
3. Męskie szczepionki wykorzystują antygen anty-GnRH , (ER: czytelnicy mogą być zainteresowani tym badaniem weterynaryjnym, które wykorzystuje antygen anty-GnRH do „” wyłączenia ”układu rozrodczego endochryny u samców świń: Gdy nasienie dotrze do samicy jajo, po prostu nie ma nic do dostarczenia z powodu uszkodzenia mitochondrialnego DNA. Został przetestowany na pawianach, a samice miały zmniejszoną płodność .

Mężczyźni zaszczepieni tym szczepionką mogą w ten sposób uczynić kobiety (nieszczepione) bezpłodnymi

.Jeśli ten rodzaj szczepionki będzie kontynuowany, zjawisko bezpłodności nie zostanie zauważone w populacji przez około 7-10 lat.


Populacja zostałaby jednak znacznie zmniejszona w ciągu kilku lat. Nastąpi również globalne zmniejszenie populacji zgodnie ze skalą dystrybucji szczepionki.

Jak to weryfikujemy? Stypendyści zapłacą za losowe testy szczepionek w niezależnych laboratoriach.

Istnieje również grupa chemikaliów powodujących raka, więcej - www.europereloaded.com
woj_tek and one more user link to this post