Maja 21
Ludobójstwo to proces, który rozwija się w dziesięciu przewidywalnych, ale nie nieuchronnych etapach. Na każdym etapie środki zapobiegawcze mogą to powstrzymać.
Proces nie jest liniowy. Etapy mogą występować jednocześnie. Każdy etap jest sam w sobie procesem. Logicznie rzecz biorąc, późniejsze etapy są poprzedzone wcześniejszymi etapami. Ale wszystkie etapy działają w trakcie całego procesu.
I. …More
Ludobójstwo to proces, który rozwija się w dziesięciu przewidywalnych, ale nie nieuchronnych etapach. Na każdym etapie środki zapobiegawcze mogą to powstrzymać.
Proces nie jest liniowy. Etapy mogą występować jednocześnie. Każdy etap jest sam w sobie procesem. Logicznie rzecz biorąc, późniejsze etapy są poprzedzone wcześniejszymi etapami. Ale wszystkie etapy działają w trakcie całego procesu.
I. Klasyfikacja
II. Symbolizacja
III. Dyskryminacja
IV. Dehumanizacja
V. Organizacja
VI. Polaryzacja
VII. Przygotowanie
VIII. Prześladowanie
IX. Eksterminacja
X. Negacja - pubmedinfo.org/…09/dziesiec-etapow-ludobojstwa-dr-gregory-stanton/

Dziesięć etapów ludobójstwa - dr Gregory Stanton

Dziesięć etapów ludobójstwa – dr Gregory Stanton Źródło:The Ten Stages of Genocide, Genocide Watch “Postęp technologiczny jest niczym siekiera w …