2 pages

Výzva pripojiť sa k modlitbám a pôstu za biskupov od 4.6.2020

prepis bol urobený z videa otcom Liborom Halíkom : Biskupové, kteří skončí v pekle Úmysel modlitieb a pôstu: za dary a Svetlo Ducha Svätého, aby z konania biskupov bolo jasné, že nadovšetko milujú …More
prepis bol urobený z videa otcom Liborom Halíkom :
Biskupové, kteří skončí v pekle
Úmysel modlitieb a pôstu: za dary a Svetlo Ducha Svätého, aby z konania biskupov bolo jasné, že nadovšetko milujú Najvyššieho Trojjediného Boha , jeho Zákon, Jeho príkazy a ktorému budú raz skladať účty za každé nariadenie, ktoré je v rozpore s poznaním i svedomím veriaceho katolíka, ako kňaza tak aj rádového veriaceho ohľadne podávania Svätého Príjímania do ruky.
Odprosujme za mesačné nátlakové podávanie Sv. Prijímania v západnom i východnom obrade / od 6.5 / na ruku.
Prosme za skoré zrušenie tohto pohoršujúceho a pre Slovensko nezmyselného nátlakového Sv. Prijímania.
Prosme za kňazov, aby si uplatňovali výhradu vo svedomí, ak im toto nedovoľuje podávať SP na ruku a nesedeli tak na dvoch stoličkách, lebo svedomie síce možno umlčať, no prestane im vyčítať, otupie, zhrubne a Duch Boží odíde....
3 more comments from ľubica
ľubica
príď Duchu Svätý do sŕdc kňazov biskupov a usvedči tých, ktorí podávajú sväté prijímania do ruky, že konajú v prvom rade proti svojmu svedomiu, potom proti všeobecne platnej smernici Rímskeho misála čl. 160
(breviar.kbs.sk/docs/vsrm-3ed.pdf)
dalej proti
platnej Inštrukcii Redemptionis Sacramentum (usmernenie, na čo dbať a čomu sa vyhýbať vo vzťahu k nasvätejšej Eucharistii). Čl. č. 91, čl. 92…More
príď Duchu Svätý do sŕdc kňazov biskupov a usvedči tých, ktorí podávajú sväté prijímania do ruky, že konajú v prvom rade proti svojmu svedomiu, potom proti všeobecne platnej smernici Rímskeho misála čl. 160
(breviar.kbs.sk/docs/vsrm-3ed.pdf)
dalej proti
platnej Inštrukcii Redemptionis Sacramentum (usmernenie, na čo dbať a čomu sa vyhýbať vo vzťahu k nasvätejšej Eucharistii). Čl. č. 91, čl. 92
(https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-vatikanskych-uradov/c/redemptionis-sacramentum

a ak tak robia, aby tak prestali podávať SP, inak im hrozí totálne zhrubnutie svedomia, dôsledkom ktorého bude, že budú schvaľovať dalšie veci od státnych uradnikov, ktorí sú nástrojmi NWO a slúžia slobodomurárom tešiacim sa z elegantného kopania do RKC!!! Slobodomurári zaťali do živého, do SRDCA CIRKVI, KTORYM JE EUCHARISTIA..... a niet toho KTO BY BRÁNIL KRISTA v opakovanej agónii ZALIATEHO KRVOU pochádzajúcou z úderov od vlastných...
No očistec kňazský a tobôž ten biskupský sa nedá porovnať s laickým...
KYRIE ELEISON!
ľubica
Blasfémia v katolíckom kostole!
Odprosujme Všemohúceho Boha, Pána pánov a Kráľa kráľov!.... a prosme zjednotení našu Matku Sedembolestnú:
Matka Božia Bolestná, prosíme, rozkáž anjelom, nech pozbierajú pri každej sv. omši, kde je SP na ruku, odrobinky Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej !!! ( lebo ked tento corona-cirkus v kostole neskončí včas, tak takmer celá hierarchia / 90% / ...papežom …More
Blasfémia v katolíckom kostole!
Odprosujme Všemohúceho Boha, Pána pánov a Kráľa kráľov!.... a prosme zjednotení našu Matku Sedembolestnú:
Matka Božia Bolestná, prosíme, rozkáž anjelom, nech pozbierajú pri každej sv. omši, kde je SP na ruku, odrobinky Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovej !!! ( lebo ked tento corona-cirkus v kostole neskončí včas, tak takmer celá hierarchia / 90% / ...papežom počnúc a kaplánom končiac,....nadobro stratí vieru, úctu a lásku k Trojjedinému, prítomnému v Eucharsitii )