Krystian N.
21.2K

Sedewakantyzm? Nie!

Główny problem związany z sedewakantyzmem polega na tym, że: 1) wakat stolicy przez ponad pół wieku oznaczałby zaprzestanie ciągłej sukcesji papieży …
Walczyć o prawdę
Tak czy inaczej to papieże posoborowi zniszczyli przekaz Pisma Świętego, apostolski Nowego Testamentu oraz tradycję Kościoła. W tej sytuacji sedewakantyzm czy nie, to ten problem nie ma żadnego praktycznego znaczenia w świetle zmiany nauczania i katolickich wymogów wiary. Nastąpiło bowiem zerwanie z tradycją dwóch tysięcy lat, a więc te 50 lat byłyby jakby bez znaczenia.
Krystian N.
Walczyć o prawdę Opowiadasz Waść kompletne głupoty. Teologicznie ma to ogromne znaczenie czy papieże posoborowi byli papieżami czy nie. Ma to wielkie konsekwencje dla Kościoła i wiernych.
Gdyby teoria sedewakantystyczna była prawdziwa, to dziś praktycznie nie mielibyśmy kapłanów, gdyż wszystkie święcenia kapłańskie biskupów konsekrowanych od J23 byłyby nieważne.
Jest to również niezgodne z …More
Walczyć o prawdę Opowiadasz Waść kompletne głupoty. Teologicznie ma to ogromne znaczenie czy papieże posoborowi byli papieżami czy nie. Ma to wielkie konsekwencje dla Kościoła i wiernych.
Gdyby teoria sedewakantystyczna była prawdziwa, to dziś praktycznie nie mielibyśmy kapłanów, gdyż wszystkie święcenia kapłańskie biskupów konsekrowanych od J23 byłyby nieważne.
Jest to również niezgodne z wieloma proroctwami świętych, jest to niezgodne z proroctwem Malachiasza, jest to niezgodne z domniemaną treścią 3TF.

Zatem sedewakantyzm jest intelektualna drogą na skróty, która musi prowadzić do utraty wiary.