Clicks183
wobronieprawdy
1

Miłość jest silniejsza od nienawiści.

Pokąd żyjemy, miłość Boża w nas wzrasta. Aż do śmierci winniśmy się starać o miłość Bożą. Poznałam i doświadczyłam, że dusze, które żyją w miłości, odznaczają się wielkim światłem w poznawaniu rzeczy Bożych, jak we własnej duszy, tak i w duszach innych. I dusze proste, nie mające wykształcenia, odznaczają się wiedzą.Św. Faustyna Kowalska

Wy, którzy surowo traktujecie innych, zadajecie ból tym, którymi rządzicie i złośliwie plotkujecie o
innych, będziecie jak puste naczynia, które nie mają Mi niczego do zaofiarowania. Zawsze musicie
przestrzegać Mojego Nauczania. Tylko miłość pochodzi ode Mnie. Nienawiść nie. Ci, którzy mówią, że
oddają Mi cześć i mówią źle o innych, choć twierdzą, że zachowują Moje Słowo i strzegą Mojego
Imienia - nie oddają Mi czci. Oni Mnie obrażają, a ich wstyd stanie się widoczny tego Wielkiego Dnia.
Nigdy, ani na chwilę, nie myślcie, że możecie żyć bez miłości do innych w swoich sercach, bo jeśli nie
obdarzacie innych miłością, to odrzucacie Dar, który jest dany za darmo wszystkim dzieciom Bożym.
Kiedy naprawdę Mnie kochacie, będziecie innych traktować z miłością i szacunkiem. Kiedy jesteście
okrutni dla innych, mówicie o nich źle lub niesprawiedliwie ich krytykujecie, wtedy odrzucacie Miłość,
jaką was obdarzyłem. Jej miejsce zajmuje nienawiść. Nienawiść do drugiej istoty ludzkiej pochodzi
od szatana.
Kiedy kochacie innego w Moje Imię, robicie to poprzez swoje słowa, czyny i akty miłosierdzia. Miłość
Boga, przeżywana zgodnie z Jego pragnieniami, poprzez Jego dzieci, może ocalić ludzkość. Miłość
zwycięża zło. Moc szatana jest niszczona w jednej chwili, kiedy okazujecie miłość tym, którzy was
źle traktują. Musicie ciężko pracować, aby pozwolić, by miłość tak was ogarnęła, byście mogli
rozprzestrzenić tę wielką łaskę na innych.
Miłość rodzi miłość w innych. Miłość daje życie. Miłość przynosi przebaczenie. Miłość niszczy zło. Bez
miłości, zło będzie się rozrastało.
16.05.2013

Duch miłości i miłosierdzia niegdyś obecny w sercach ludzi osłabł, a to oznacza, że miłość, która
łączyła społeczności, narody i kraje, wygasła. Ludzie utracili miłość w swoim życiu, bo już nie oddają
Mi czci. Ja, Jezus Chrystus zostałem zapomniany. Są oni tak zajęci sprawami doczesnymi, że stwo-
rzyli sobie bardzo samotną egzystencję. Gdy brakuje miłości w waszym życiu, ogromna część wa-
szej istoty usycha i więdnie jak roślina pozbawiona wody.
Bóg jest Miłością, a gdy miłość jest obecna w świecie, panuje większa harmonia i pokój. Przeciwień-
stwem miłości jest nienawiść, która pochodzi od diabła. Jeśli pozwolicie, aby nienawiść wypełniła
wasze serca, będzie się ona w was jątrzyć i rozwijać jak rak, aż was pochłonie. Nienawiść niszczy
życie i wytwarza straszliwe podziały. Zatruwa ona duszę. Wywołuje głębokie niezadowolenie w
duszach tych, którzy pozwolili, by decydowała ona o każdym czynie podejmowanym przez
nich. Nienawiść przenosi się bardzo szybko z jednej duszy na drugą, bo gdy zadajecie się z osobą,
która jest przepełniona nienawiścią, zyskuje ona nad wami władzę kusząc, byście dawali posłuch każ-
demu argumentowi, by tę nienawiść usprawiedliwić.
Chrześcijanie, którzy pozwalają, by zawładnęła nimi nienawiść, nigdy nie mogą ulec pokusie wykorzy-
stywania Mojego Świętego Imienia, by podżegać do nienawiści wobec jakiejkolwiek istoty ludzkiej.
Musicie Mnie prosić, abym uwolnił wasze dusze od nienawiści, ponieważ jeśli pozwolicie jej przejąć
swoją duszę, nigdy nie ujrzycie Mojego Oblicza.
Wykorzystajcie czas wam dany, aby bardziej Mnie kochać, bowiem kiedy naprawdę Mnie kochacie, ta
miłość zostanie odwzajemniona. Wtedy nie będziecie w stanie brać udziału w jakimkolwiek dialogu,
w którym obecna jest nienawiść.
Kochajcie Mnie, a będzie wam łatwiej kochać innych. Jeśli nienawidzicie innej osoby, nie znacie Mnie.
27.11.2014

Nienawiść jest spowodowana przez szatana, który wykorzystuje ją, aby kusić ludzi do atakowania
swoich braci i sióstr.
Nienawiść rodzi nienawiść, gdy jedna osoba nienawidzi drugą, to jest to zazwyczaj z powodu gniewu.
Gniew może wystąpić w wyniku różnicy zdań. Jeśli nie jest kontrolowany, może bardzo szybko
przekształcić się w nienawiść.
Gdy ktoś atakuje inną osobę, organizację lub naród z powodu różnicy zdań, może to wywołać potok
nienawiści w krótkim czasie.
Dlatego wzywam was wszystkich, którzy stali się celem takiego gniewu, aby zawsze zachowali
godność. Nawet, gdy ktoś was obraża bezpośrednio lub za plecami, musicie uważać, aby nie dać się
wciągnąć. Gdy tak zrobicie, będziecie mieli pokusę do grzechu.
Szatan pobudza ludzi do gniewu. Następnie wykorzystuje wasz gniew do wytworzenia gniewu w
drugiej osobie, aż dojdzie do zaszczepienia nienawiści po obu stronach.
Zły duch pobudza do nienawiści, żeby przez nią tworzyć podziały.
Podział jest przeciwieństwem jedności. Jedność jest Darem danym od Boga. Kiedy ludzie są
zjednoczeni jako jedno i szanują siebie nawzajem, obecna jest miłość. Miłość to Bóg, więc Bóg
inspiruje tę jedność.
Szatan wykorzystuje nienawiść, aby powodować podziały między narodami, rozbicie małżeństw,
morderstwa i żeby rozpleniał się niegodziwy występek. Gdy szatan zostanie pokonany, nienawiść
zostanie ostatecznie usunięta i przestanie już istnieć na świecie.
Miłość może usuwać nienawiść. Kiedy jakaś osoba jest na was zła, musicie próbować odpowiedzieć z
miłością. To może być bardzo trudne, ale z Moją pomocą, zauważycie, że nienawiść szybko zostanie
osłabiona.
Płomień miłości gasi ogień nienawiści. Unicestwia ją. Miłość to Bóg, a ponieważ Bóg ma wielką
Władzę nad bestią, to jest to rozwiązanie na odsunięcie bestii z waszego życia.
Potrzeba wielkiej odwagi, aby będąc ofiarą przeciwstawić się nienawiści. Jeśli zrobicie to, o co was
proszę i wezwiecie Mnie, abym dał wam odwagę, to pokonacie nienawiść.
02.12.2012

Diabeł wywołuje podejrzliwość, niepokój, zamieszanie, lęk, dopóki dusza, którą wybrał jako swój
cel, nie stanie się pełna nienawiści do siebie samej i innych. Nienawiść w duszy tworzy
spustoszenie wśród wszystkich osób, z którymi się kontaktuje. Zarażona dusza będzie dotąd
stosować wszelkie taktyki i sztuczki, aby nakłonić inne do stanięcia po jej stronie, aż te dusze
również zarazi i tak ten schemat dalej się będzie powielał. Nienawiść rozprzestrzenia się jak wirus i
narasta, ponieważ pochłania duszę i włada nią, dopóki ta dusza nie poczuje się zmuszona do
wyhodowania tej nienawiści wśród innych. Tak właśnie jest popełniane morderstwo, z powodu
nienawiści jaką jeden człowiek odczuwa do drugiego. Nienawiść jest podsycana przez kłamstwa i
nieprawdy i wciąż wzrasta, aż w końcu ogarnia tak wiele dusz, że tylko zło będzie mogło z nich
emanować. Nic dobrego nie może wypływać z nienawiści, gdyż ona pochodzi jedynie od szatana.
Szatan jest kłamcą i zasiewa ziarna zwątpienia w duszach, które nie są czujne. Za każdym razem
posługuje się grzechem pychy, aby wytworzyć w duszy nienawiść do drugiej osoby. Tworzy
niezgodę wśród dzieci Bożych, które z powodu grzechu pierworodnego są słabe i o ile nie są Moimi
prawdziwymi wyznawcami i nie przestrzegają Słowa Mojego Ojca, padną ofiarą oszustwa.
Nigdy nie ważcie się twierdzić, że jesteście dzieckiem Boga, a przy tym rozdzierać drugą osobę na
dwoje. Nigdy nie twierdźcie, że jesteście napełnieni Duchem Świętym, mówiąc równocześnie, że inna
dusza jest sługą szatana. Nigdy nie osądzajcie innej osoby za to, co uważacie za grzech, gdy sami
bezcześcicie Moje Oblicze. Nigdy nie stawiajcie się ponad Mnie i nie mówicie, że jesteście bardziej
kompetentni niż Ja, kiedy idziecie drogą szatana. Ci, w czyich oczach odbijają się Moje, widzą
wszystko i muszą się modlić za te dusze, aby otrzymały Łaskę wyrwania się ze szponów bestii.16.02.2014

Miłość jest jednym z najpotężniejszych Darów od Boga. Dopóki
kwitnie miłość, ludzkość może przetrwać. Miłość przewyższa wszelkie zło, podziały i nienawiść, ponieważ jest z Boga, który jest Wszechmogący i żadna siła zła nie może jej całkowicie zniszczyć.
Gdy dusza będzie naprawdę blisko Mojego Serca, napełnię ją miłością. Ogarnę tę osobę tym Darem
i dlatego nie będzie ona w stanie nienawidzić innych osób, w tym tych, które ją dręczą. Kiedy miłość
jest obecna w duszy, Bóg korzysta z niej, aby przyciągnąć do siebie inne dusze. Korzysta, by nieść
radość i pocieszenie potrzebującym i cierpiącym. Nie mniej, jest to Łaska i jest przyznawana wybra-
nym duszom tak, żeby dzieliły ją z innymi dla Chwały Boga. Och, co za radość przynoszą Mi te dusze,
kiedy bezwarunkowo przyjmują ode Mnie Miłość. Gdy radośnie witają Moją Obecność z otwartym
sercem i pozwalają Mi wypełnić swoje dusze. Te dusze stają się Moimi naczyniami i jak dobre wino
będą wypełniać i zaspokajać dusze tych, którzy są spragnieni Mojej Obecności.
Miłość to sposób Mojego porozumiewania się ze światem, aż do Wielkiego Dnia, kiedy przyjdę, aby
odzyskać Moje Królestwo. Kiedy prawdziwa miłość jest obecna, Ja tam Jestem. Kiedy nie ma miłości, Moja Obecność się wycofuje. Wiele osób Mnie nie dopuszcza do siebie i dlatego nie są w stanie
odczuwać pełni tego Daru Miłości tak, jak powinno się go odczuwać.03.04.2014

Kiedy odczuwacie nienawiść, musicie wiedzieć, że szatan zdołał wtargnąć do waszego ducha.
Gdy tak się stanie będzie trzymał was w jak w potrzasku i nie zostawi was w spokoju.
Nieważne, jak bardzo będziecie się starali uwolnić od niego, będzie trzymał was mocno przez całe
cenne życie. Waszą jedyną bronią jest modlitwa.
Módlcie się, módlcie się, módlcie się, gdy nienawiść będzie w was wzrastać. Dopóki was nie opuści,
nie zaznacie ponownie spokoju, miłości czy radości.
Kiedy nienawiść owładnie waszymi sercami i duszami, odsuwacie się o kolejny krok ode Mnie,
waszego Jezusa.
Strasznie cierpicie, odczuwacie gniew i bezradność, nad którymi nie możecie zapanować.
Nigdy nie wierzcie w ostateczne kłamstwo, które szatan zasiał w waszych duszach, kiedy zarzucił na
was płaszcz nienawiści.
To kłamstwo jest następujące: uwolnicie się z waszej nienawiści, kiedy doprowadzicie do
ostatecznej zemsty na obiekcie swojej nienawiści.
Co zrobić, gdy nienawiść was otacza? Moc miłości może spowodować natychmiastowe ulotnienie
się nienawiści.
Kiedy będziecie się modlić i prosić o pomoc, Moja odpowiedź będzie taka.
Wybaczcie swoim przeciwnikom i tym, których uważacie za przyczynę waszej nienawiści.
Ale, aby wybaczyć, musicie stanąć w pokorze przede Mną i prosić Mnie, abym wam pierwszy
wybaczył.
Gdy przebaczycie tym, których nienawidzicie, musicie potem odpokutować za swój grzech.
Okażcie swoim przeciwnikom miłość. Nienawiść, tę potworną i groźną chorobę duszy, zwalczajcie
miłością.
Miłość jest lekarstwem dla waszej duszy, aby uwolnić ją od tej zarazy.
Kiedy je zastosujecie, pokonacie szatana i zostawi was w spokoju.26.08.2012

Kiedy człowiek raz doświadczy Miłości Bożej, to już nie może bez niej żyć. Ona przynosi pokój. Tak
więc, bez względu na to jak bardzo możecie być bojaźliwi, Moi wyznawcy, musicie pamiętać, że Ja,
wasz Jezus, nigdy was nie opuszczę.
Jesteście Moi.
Ja jestem Życiem w waszych duszach. Przeze Mnie będziecie zbawieni. Jestem pełen miłosierdzia dla
dusz, które zwracają się do Mnie o pomoc. Nie pozwolę wam cierpieć z rąk wyznawców szatana.
Osłonię was Moją Najdroższą Krwią. Nie macie się czego obawiać.01.10.2012

Miłość to znak od Boga. Bez względu na religię lub wyznanie miłość może pochodzić tylko od Boga.
Jest światłem obecnym w każdej duszy, nawet tych, którzy są zatwardziałymi grzesznikami, gdyż
Bóg nigdy nie gasi Swojego światła.
Chwyćcie je. Obejmijcie je . Trzymajcie się miłości, która doprowadzi was do Niego.
Miłość uratuje was od ciemności.25.07.2012

Gdy Moja Miłość zostanie zaszczepiona w waszych duszach, dzięki mocy Ducha Świętego, rzuci was
na kolana przede Mną, płaczących z radości. Nie popełnijcie błędu; natychmiast rozpoznacie Miłość
Boga, gdy przeszyje wam ona serca przez moc Ducha Pocieszyciela. Wtedy zrozumiecie Moc Miłości, bo Ja Jestem Miłością. Ja Jestem Mocą, przed którą każdy demon, każdy upadły anioł i sam sza-
tan upada na ziemię w udręce, bo oni nie mają żadnej władzy nade Mną.
Kiedy pozwolicie wypełnić wasze dusze Moją Miłością, wy również będziecie mieli w sobie moc,
aby pokonać każdy rodzaj zła na świecie. Moja Miłość niszczy moc szatana i wszystkich jego demonów. Moja Miłość będzie waszą bronią przeciw niegodziwości, której będziecie musieli stawić czoła,
ponieważ przemawiacie w Moje Imię. Przyjmijcie Moją Miłość i zawsze kochajcie Moich nieprzyjaciół. Nie nienawidźcie moich wrogów, gdyż zły duch chce, abyście właśnie tak czynili, by mógł on szerzyć nienawiść. Gdy miłość jest rozpowszechniana, rodzi miłość w innych, tak jak nienawiść rodzi
wątpliwość, strach i gniew. Miłość jest jedynym sposobem pokonania nienawiści. Nienawiść nie po-
trafi pokonać Miłości, jeśli ta pochodzi od Boga.09.06.2014

Nigdy was nie opuszczę, bo za bardzo was kocham. Przyciągam was do siebie, a
wy nadal się wycofujecie. Dlaczego? Czego się boicie? Czyż nie wiecie, że jesteście Moi i że to jest
wasze prawo z urodzenia? Oprzyjcie się na Mnie, Moi umiłowani wyznawcy, gdyż wkrótce poczuje-
cie się zagubieni i nie będziecie wiedzieli, gdzie się zwrócić. A Ja będę czekał, aby przynieść wam
Moją Miłość i ofiarować pocieszenie.10.06.2014

O miłości mówi się tak, jakby łatwo było ją odczuwać, ale od wielu wymaga ona wielkiej pokory po-
zbawionej wszelkiego ego. Nie uniżywszy się przed Bogiem, nie odczujecie Jego miłości. A bez Miłości
Boga, nie możecie dobrze się rozwijać. Tylko z Miłością Boga w swoich duszach możecie szerzyć
Słowo Boże.
Bez Jego Miłości, słowa, które mówicie w Jego Imię, będą jałowe i pozbawione życia.08.07.2014

Gdy pozwolicie, by Moja Miłość popłynęła w waszych żyłach, będziecie odczuwali pełnię pokoju
i wolności. To dlatego, że nie będziecie czuli żadnej złośliwości, żadnej złości, żadnej urazy, ani żadne-
go pragnienia zemsty wobec innego Mojego dziecka. To jest Dar Mojej Miłości w jej najczystszej po-
staci. Przyjmijcie go ode Mnie poprzez odmawianie tej modlitwy.29.09.2014

O Dar Bożej Miłości

O Najdroższy Ojcze,
O Przedwieczny Ojcze,
Boże Najwyższy,
Uczyń mnie godnym Twojej Miłości.
Proszę, wybacz mi krzywdzenie innych i wszelki grzech,
który sprawił cierpienie któremuś z Twoich dzieci.
Otwórz moje serce, abym mógł Cię przyjąć do swojej duszy i obmyj mnie z wszelkiej nienawiści, jaką
mogę odczuwać wobec innej osoby.
Pomóż mi przebaczyć moim wrogom i rozsiewać Twoją Miłość wszędzie gdzie się udaję i pośród tych,
których spotykam na co dzień.
Daj mi, Drogi Ojcze, Dary Wytrwałości i Ufności, abym mógł podtrzymywać Twoje Święte Słowo,
a dzięki temu w ciemnym świecie utrzymywać żywym, płomień Twojej Wielkiej Miłości i Miłosierdzia.
Amen.

Napełnij mnie swoim Darem Miłości

Najdroższy Jezu, napełnij mnie, puste naczynie, Darem Twojej Miłości. Zalej moją duszę swoją Obecnością. Pomóż mi kochać innych tak, jak Ty mnie kochasz. Pomóż mi być naczyniem Twojego Pokoju,
Twojego Spokoju i Twojego Miłosierdzia. Zawsze otwieraj moje serce na niedolę innych i daj mi Łaskę
przebaczenia tym, którzy Cię odrzucają i tym, którzy przeciwko mnie zawinili. Pomóż mi głosić Twoją
Miłość przez dawanie przykładu tak, jak Ty robiłbyś na moim miejscu. Amen.

Prośba o Bożą Miłość:

Matko Zbawienia, proszę cię o wstawiennictwo w moim imieniu, gdy błagam o Bożą Miłość. Napełnij
moją duszę, to puste naczynie, Miłością Boga, aby, gdy będzie się przelewać, wylała się ona na te
dusze, którym jest mi tak trudno okazać współczucie.
Przez Moc Boga proszę, abym został uwolniony z jakichkolwiek uczuć nienawiści, jakie mogę żywić
wobec tych, którzy zdradzają twojego Syna.
Uniż mnie w duchu i napełnij mnie wielkodusznością, abym mógł postępować zgodnie z Nauczaniem
Chrystusa i rozszerzał Jego miłość na każdą część mojego życia. Amen.

Nie mogę ingerować w waszą wolną wolę, gdyż to by oznaczało, że złamałem swoją Obietnicę. Nie
mogę zmuszać was do dokonywania wyborów. Mogę jedynie wskazać wam drogę, drogę do wiecznego zbawienia. Wtedy będziecie musieli zdecydować, czego naprawdę chcecie. Wszystkie dary
Mojej Niebiańskiej Hierarchii zostaną wam dane za darmo, jeśli zadecydujecie, że właśnie takiego
życia pragniecie. Proszę dla waszego własnego dobra, nie opuszczajcie Mnie dla przepychu i wspaniałości, które są stawiane przed wami jako pokusy demonów.
Wielu z was nie ma pewności co do Mnie lub co do tego Kim Ja Jestem, gdyż szatan przez moce,
które otrzymał, zaślepia was na Moje Istnienie. On jawnie wyśmiewa się z każdego rodzaju ludzkiej
logiki i rozumu, aby zaprzeczyć Mojej Boskości. Będzie się o Mnie otwarcie dyskutować ze wzgardą,
ale szatan jest przebiegłym tchórzem, a to oznacza, że on nigdy się nie ujawni, bo to by udaremniło
jego zadanie. Dopóki nie wierzycie w istnienie diabła, dopóty jest mało prawdopodobne, abyście
uwierzyli we Mnie. Ale ostrzegam was. Wierzcie w co chcecie o Mnie, ale nie zaprzeczajcie istnieniu
zła, ponieważ ono jest wokół was. Jeśli zaprzeczycie złu, zaprzeczycie Mnie, gdyż zło jest przeciwieństwem wszystkiego, co Ja przedstawiam. Ja Jestem Miłością. Miłość jest Moja. Ci, którzy kochają, mogą Mnie nie uznawać, ale beze Mnie, niczego by nie było. Żadnego wszechświata. Żadnej
miłości. Żadnego Życia
07.12.2014

K.Prawdy
andreaswelt shares this.