00:26
Rocky Balboa
33K
Nie ma pieniędzy na wodę, ale są miliardy na szczepionki i wojnę... Ci biedni ludzie w Amaoti w Durbanie z południowej Afryki gromadzą się, aby zebrać trochę wody, która wypływa z jednej z niewielu …More
Nie ma pieniędzy na wodę, ale są miliardy na szczepionki i wojnę...
Ci biedni ludzie w Amaoti w Durbanie z południowej Afryki gromadzą się, aby zebrać trochę wody, która wypływa z jednej z niewielu rur z wodą pitną👇👇
darek104
Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma temu jeszcze dodadzą i nadmiar mieć będzie, a kto nie ma temu zabiorą i to co ma.
Zelotes
Większość ludzi na świecie żyje w cywilizacji śmierci. "Przyjdź królestwo Twoje....'.
fartuszniak leszek
Słowa Jana Pawła II z 31 grudnia 1993 r. z kościoła św. Ignacego Loyoli w Rzymie:
Nie możemy przeoczyć faktu, że wraz z kulturą miłości i życia na świecie rozpowszechnia się inna cywilizacja, cywilizacja śmierci, będąca bezpośrednim dziełem szatana i stanowiąca jeden z przejawów zbliżającej się Apokalipsy”.
---