woj_tek
1279
Posoborowe absurdy
Wspaniały kapłan - ks. Piotr Świerczek - perełka w Bractwie św. Piusa X, który przeszedł z Mszy Novus Ordo do tradycji. Przykład dla posoborowych kapłanów i wiernych. Niech wrócą do korzeni prawdziwej wiary katolickiej