Sen Don Bosca: Dva vysoké a mohutné stĺpy. Na jednom je socha Nepoškvrnenej a pod jej nohami široký…

Sen Don Bosca: Dva vysoké a mohutné stĺpy. Na jednom je socha Nepoškvrnenej a pod jej nohami široký nápis: Pomocnica kresťanov. Na druhom, mohutnejšom a vyššom je Eucharista a pod ňou nápis: …More
Sen Don Bosca: Dva vysoké a mohutné stĺpy. Na jednom je socha Nepoškvrnenej a pod jej nohami široký nápis: Pomocnica kresťanov. Na druhom, mohutnejšom a vyššom je Eucharista a pod ňou nápis: Záchrana veriacich.
Rád by som vám povedal jeden sen, ale vedzte, že v snoch sa nemudruje, predsa ho však vyložím pre váš duchovný prospech.
Veď by som vám povedal aj svoje hriechy, keby som sa nebál, že utečiete a dom sa zrúti. Mal som ho pred niekoľkými dňami.
Predstavte si, že ste na morskom brehu alebo na skale, že nevidíte na okolí ani kúsok zeme, okrem tej, na ktorej stojíte. Na rozsiahlej morskej hladine je nesmierne množstvo lodí pripravených k bitke. Vpredu sú zakončené ostrým železným hrotom v podobe šípu, ktorý prebodne a zraní všetko, čo zasiahne. Lode sú vyzbrojené delami, puškami a zbraňami všetkého druhu, výbušninami a knihami a postupujú proti jedinej obrovskej a vysokánskej lodi. Pokúšajú sa vraziť do nej svoje zobáky, zapáliť ju alebo poškodiť. Túto velebnú loď, dokonale …More
Dudko
Tie malé lodičky by nemohli byť miestne Cirkvi či farnosti, podriadené Vatikánu a vedené svojimi biskupmi a kňazmi?
sk.wikipedia.org/wiki/Katolícka_cirke…
ľubica
dudko, ty si si nevypočul tú prednášku celú? Prečo plácaš hlúposti? čo by mohlo byť podla dudka? Je jasné počuť v audio nahrávke, od dp. exorcistu, kto sú tie menšie lode.... a čo sa s nimi stane, ak neotočia kormidlo pomedzi tie dva stlpy.... tak daj si tú namahu a otoč sa aj ty správnym smerom....a zapni si to..a počúvaj---
ekans
toto asi Don Bosco neviděl

SÚD NAD HROZNOU NEVIESTKOU
1
Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: "Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, 2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme." 3 V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a …
More
toto asi Don Bosco neviděl

SÚD NAD HROZNOU NEVIESTKOU
1
Potom prišiel jeden zo siedmich anjelov, čo mali sedem čiaš, a prihovoril sa mi: "Poď, ukážem ti odsúdenie veľkej neviestky, ktorá sedí na mnohých vodách, 2 s ktorou smilnili králi zeme a vínom jej smilstva sa opíjali obyvatelia zeme." 3 V duchu ma preniesol na púšť. I videl som ženu sedieť na šarlátovej šelme so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, plnej rúhavých mien. 4 Tá žena bola oblečená do purpuru a šarlátu, vyzdobená zlatom, drahými kameňmi a perlami a v rukách mala zlatý pohár, plný ohavností a nečistoty svojho smilstva. 5Na čele mala napísané meno, tajomstvo: "Veľký Babylon, matka smilstva a ohavností zeme." 6 I videl som ženu spitú krvou svätých a krvou Ježišových mučeníkov. Keď som ju uvidel, veľmi som sa zadivil.7 Ale anjel mi povedal: "Prečo sa divíš? Ja ti poviem tajomstvo ženy a šelmy so siedmimi hlavami a s desiatimi rohami, ktorá ju nosí. 8Šelma, ktorú si videl, bola, a nie je; má vystúpiť z priepasti a pôjde do záhuby. A obyvatelia zeme, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života od ustanovenia sveta, budú sa diviť, keď uvidia šelmu, že bola, a nie je, a zasa bude. 9 Kto je múdry, tu má vysvetlenie: Sedem hláv je sedem vrchov, na ktorých žena sedí; aj kráľov je sedem: 10 piati padli, jeden je, iný ešte neprišiel; a keď príde, bude smieť ostať len na krátky čas. 11 Šelma, ktorá bola a nie je, ona je ôsmy kráľ, je z tých siedmich a ide do záhuby. 12 Desať rohov, ktoré si videl, je desať kráľov, ktorí ešte nedostali kráľovstvo, ale na jednu hodinu dostanú kráľovskú moc spolu so šelmou. 13 Majú rovnaké zmýšľanie a svoju silu a moc dajú tej šelme. 14 Budú bojovať proti Baránkovi a Baránok nad nimi zvíťazí, lebo on je Pán pánov a Kráľ kráľov; aj tí, čo sú s ním, povolaní, vyvolení a verní." 15 A povedal mi: "Vody, ktoré si videl tam, kde sedí neviestka, to sú ľudia, zástupy, národy a jazyky. 16 A desať rohov, ktoré si videl, aj šelma znenávidia smilnicu, spustošia ju a obnažia; budú jesť jej telo a spália ju ohňom. 17 Lebo Boh im vložil do srdca, aby uskutočnili jeho zámer, aby mali rovnaké zmýšľanie a odovzdali šelme svoje kráľovstvo, kým sa nezavŕšia Božie slová. 18 A žena, ktorú si videl, je veľké mesto, ktoré kraľuje nad kráľmi zeme."
apredsasatoci
To čo píšeš ty, sú posledné časy. Časy, ktoré teraz žijeme.
2000 rokov rkc bola pravoverna. Samozrejme nedokonalá, ako je nedokonalý človek.
monsko
Kňaz salezián Dominik Chmielewski si na tomto sne dona Bosca všíma, že v období Posledných časov Apoštolská stolica ani lokálne cirkvi nebudú pri týchto dvoch stĺpoch. Budú sa musieť vrátiť k tomu, čo je podstatou katolicizmu: Eucharistia a Matka Božia Panna Mária. viac tu: www.youtube.com/watch
monsko
Nedávno sa mi dostala správa, že v Šaštíne bola socha Panny Márie Pomocnice kresťanov z bočnej kaplnky odložená preč. Prosím, overte to, kto ste blízko.
Anton Čulen
strelec
krásna spomienka a krásna pripomienka, ale pre niektorých predstaviteľov Cirkvi blízkosť živého Boha je teraz menej, ako je odozva sveta, ako je náklonnosť nadriadených... Na webe Aliancie za nedeľu by tento príspevok aj s uvedením trojakých dôvodov svätého prijímania (komplexne) sa mal určite zjaviť ...
Anton Čulen
Publikované 24. júla 2020 od Anton Čulen
Mons. M. Chovanec: Prijímanie do úst je starobylá cirkevná prax. Prijímanie do úst lepšie zabraňuje zneužívaniu Eucharistie. Prijímanie do úst môže viesť k väčšej úcte pri prijímaní. Podávanie svätého prijímania na ruku je z jurisdického hľadiska výnimkou
alianciazanedelu.sk/archiv/6739