Clicks1.9K
Otec Eirene
1

Preľudnenie, Grétka a čo Boh??

Matematika, ktorú sa aj Grétka musela učiť, a Boží príkaz.

13. október 2019

o. Eirene


Dnes sa po svete rozbehla sláva Gréty Thunbergovej a jej boj proti klimatickým zmenám. No a tie klimatické zmeny, - podľa mienkotvorných médií, - sú "samozrejme" v priamej úmere s preľudnením ľudstva.

Keď som dávnejšie počúval prednášku Dr. Jacqueline Kasun, Ph.D. na tému "Vojna proti populácii - War Against Population", zaznela tam veta, že ak by všetci ľudia na svete bývali v typickom americkom domčeku, všetci ľudia sveta by sa takto zmestili do štátu Texas v USA. Udivilo ma to a začal som zdĺhavo podrobne preratávať aj ja sám. Zaujímavé, že z mojich komplikovaných preratávaní (veľkosť domu, cesty, parky…) som došiel k podobnému výsledku. Až potom som si uvedomil, že stačilo to urobiť oveľa jednoduchšie a to prepočítaním jestvujúcej hustoty obyvateľstva v mestách. A tá jestvujúca hustota predsa zahŕňa aj cesty, parky, letiská a proste všetko, čo je k životu potrebné.


Mňa učili, že je nás na svete 5 miliárd. Dnes tvrdia, že je nás 7 miliárd. Mám pochybnosti o tomto čísle, keďže štáty nafukujú svoje čísla aj z bezpečnostných dôvodov, a tiež napríklad preto, lebo napríklad v Číne desaťročia je politika jedného dieťaťa… Jedným slovom sú tu závažné dôvody pochybovať o tomto čísle, ale my ho tu prijmeme a budeme podľa toho počítať.

Nuž zoberme si také mesto Paríž, kde sa napríklad uvádza 21498 ľudí na štvorcový kilometer. Ďalšia matematika je už veľmi jednoduchá, mala by ju teda zvládnuť aj Grétka. 7 miliárd deleno 21 tisíc, a vyjde nám, koľko štvorcových kilometrov 7 miliárd ľudí potrebuje pre mesto, v ktorom by žili podobne ako v Paríži. Výsledok teda je 326000 km2.


Takéto mesto teda, v ktorom by žilo 7 miliárd ľudí s Parížskymi proporciami, by sa zmestilo celé do Japonska a ešte by v Japonsku zostalo prázdne územie veľké ako Slovensko. Alebo by sa zmestilo na Veľkú Viktóriinu púšť v Austrálii, alebo 27 takýchto miest by sa zmestilo na Saharu. Takže na Sahare by mohlo bývať 189 miliárd ľudí a všetky zvyšné územia by mohli slúžiť na obživu tohto megamesta, nehovoriac o obrovských potravinových zdrojoch oceánov.

Predstavte si teda, opakujem, že celé dnešné ľudstvo by sa zmestilo do Japonska a celá celučičká kontinentálna Ázia, aj s tým obrovským Ruskom, by bola totálne PRÁZDNA, bez ľudí! PRÁZDNA by bola aj celá Európa, celá obrovská Afrika, PRÁZDNA, bez ľudí, by bola celá Severná Amerika, celá Južná Amerika, samozrejme aj Antarktída, PRÁZDNA by bola celá Austrália, Indonézia, Filipíny, Papua Nová Guinea, Nový Zéland, proste celý svet, okrem Japonska PRÁZDNY, BEZ ĽUDÍ!!!

Takéto mesto by činilo 0,22% z povrchu kontinentov alebo 0,06 % z povrchu celej zemegule.

Ak by sme dali tých 7 mld ľudí do mesta s proporciami Manily, kde sa udáva hustota na štvorcový kilometer 41515 ľudí, tak to "svetové mesto" by bolo na rozlohe asi 170 tisíc km2 a zmestilo by sa napríklad do Uruguaja.

Takéto mesto by tvorilo 0,11% z povrchu kontinentov (pevného povrchu) alebo 0,03 % z povrchu celej zemegule.

Nuž Grétka, a tí, ktorí ju masívne podporujú, nás vyzývajú, aby sme zachránili planétu Zem, aby sme ju jednoducho SPASILI. Je tu výzva, aby sme sa my stali SPASITEĽMI.

Nezdá sa vám, že sa tu ktosi snaží nahradiť Spasiteľa sveta Ježiša Krista nejakým iným náhradným spásonosným dielom?! Komu budeme veriť, tejto histérii alebo Ježišovi Kristovi, ktorý hovorí:

Kto z vás si môže starosťami pridať čo len lakeť k svojmu životu? Ak teda nemôžete ani to najmenšie, čo sa tak staráte o to ostatné? (Lk 12:25)

V dnešnej enormnej nadprodukcii všetkého vo svete nevieme spravodlivo rozdeliť vyprodukované dobrá (Slovensko napríklad pred nedávnom muselo spáliť tony múky a tony cukru pre akési "nadmerné zásoby"), nevieme zabezpečiť elementárnu spravodlivosť a my ideme zachraňovať zemeguľu?! Ani najmenšie a najjednoduchšie veci nie sme schopní urobiť a my si trúfame na SPÁSU ZEME?!

Ak budeme žiť podľa Božích prikázaní, aj ekologické veci sa dajú do poriadku.

Boh v raji povedal Adamovi a Eve:

"Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju… (Gn 1:28)

Ale čo hovorí satan? Ten hovorí, - nezabúdajme, je otcom lži, - nenaplňajte zem, lebo ju zničíte, už ste predsa preľudnení, neposlúchajte Boha! Používajte antikoncepciu, choďte na potraty, uzákoňte eutanáziu! Takými a podobnými satanskými lžami chce uspať svedomie ľudí, ktorí často žijú v ťažkých hriechoch. Aby im satan uspal svedomie, zamestnáva ich iluzórnou prácou na spáse zemegule zatiaľčo im uniká ich večná spása, keďže nežijú podľa Božích prikázaní.

Komu teda uveríme, satanovi alebo Bohu? Rozhodnutie je naše.

Zaiste, niekto povie: "Raz predsa len príde k zaplneniu zeme. Čo potom?"

Potom jednoducho príde druhý Kristov príchod, jeho slávny súd a večnosť.

Neklaďme sa do role Boha!

===
Originálny link:
sites.google.com/…/matematika-ktor…
Coburg
Veď je to len figúrka, taká ako Karolína Farská alebo Pipi Dlhá Pančucha.