Clicks813

Heretik Coburg je ďalší kacír, čo propaguje falošné zjavenia a odmieta pravdu. Obraz zlej vôle ľudí.

Coburg je ďalší heretik, ktorý neprijal lásku k pravde. To, že toľkí mnohí nazaujali katolícke postoje ohľadom veľkého odpadnutia od viery v Ríme, neomylne svedčí o zlej vôli ľudí a neomylne dokazuje, že málo ľudí je spasených, ako sa učí v Písme.
Mt 7:13-14 – „Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“

Coburg ako aj iní kacíri (napr. skala), zrejme nemá problém propagovať viacnásobne odhalené falošné a satanské zjavenia v Medžugorí (Medžugorie - Goran a Katka Čurkovičoví: Nebojte sa!)

2. list Tesaloničanom 2:9-11 – „...ktorého príchod je podľa pôsobenia Satana, so všetkou mocou a znameniami a lživými zázrakmi a so všetkým zvodom neprávosti pre tých, čo hynú, pretože neprijali lásku k pravde, žeby mohli byť spasení. Preto im Boh pošle pôsobenie bludu, aby verili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale obľúbili si neprávosť.“

Falošné zjavenia v Medžugorí sú satanské

Otázka: „Vyzýva Blahoslavená Matka všetkých ľudí, aby boli katolíkmi?“ Odpoveď: „Nie. Blahoslavená Matka hovorí, že jej a jej Synovi sú milé všetky náboženstvá
.“ [3] – „vizionárka“ Vicka Ivankovičová
Toto je úplne satanské. Podľa tejto falošnej vizionárky, resp. diabla, ktorý ju mätie falošným zjavením, sú všetky náboženstvá milé Panne Márii a Ježišovi Kristovi. Toto v žiadnom prípade nie je posolstvom Panny Márie. Ide o totálne kacírstvo a odmietnutie pravého náboženstva.

„Madona vždy prízvukuje, že Boh je len jeden a že ľudia si vynútili neprirodzené rozdelenie. Človek nemôže skutočne veriť, byť pravým kresťanom, ak nemá úctu aj k iným náboženstvám.[1] – „vizionárka“ Ivanka Ivankovičová

„Madona povedala, že náboženstvá sú na zemi odlúčené, ale ľudia všetkých náboženstiev sú akceptovaní jej Synom.“ [2] – „vizionárka“ Ivanka Ivankovičová
Toto sú ďalšie kacírske a satanské bludy. Tí, čo sú si vedomí týchto skutočností a odmietajú odmietnuť zjavenia v Medžugorí ako falošné, odmietajú katolícku vieru a k svojmu zatrateniu veria klamstvám diabla, lež pravému náboženstvu. Je jedno pravé náboženstvo a jedna pravá Cirkev, mimo ktorej niet spásy. V toto však dnes drvivá väčšina ľudí neverí. Neverí v základné pravdy viery a odmieta dogmy Katolíckej Cirkvi. S takouto zlou vôľou je úplne nemožné dosiahnuť spásu.

Pápež Lev XII., Ubi Primum (#14), 5. máj 1824: „Pre najpravdivejšieho Boha, ktorý je Pravdou samotnou, najlepšieho, najmúdrejšieho Živiteľa a Vyplácača dobrých ľudí, je nemožné schváliť všetky sekty, ktoré vyznávajú falošné učenia, ktoré si často navzájom odporujú a sú rozporuplné, a udeliť večné odmeny ich členom. (...) Ním sme učení a božskou vierou vyznávame jedného Pána, jednu vieru, jeden krst, a že pod nebom niet iného mena, daného ľuďom, okrem mena Ježiša Krista Nazaretského, v ktorom musíme byť spasení. Toto je dôvodom, prečo vyznávame, že niet spásy mimo Cirkvi.“

Katolíci musia odmietnuť každé zjavenie, ktoré obsahuje veci v rozpore s katolíckou vierou, ako falošné. Katolíci by tiež nemali veriť žiadnym zjaveniam, ktoré neboli schválené Katolíckou Cirkvou, ako keby boli istotne pravdivé, alebo do nich vkladať dôveru, ba v dnešnej dobe pred koncom sveta by nemali vôbec veriť ľuďom vydávajúcich sa za „vizionárov“, pretože ich posolstvo je nekatolícke a oni sami nevyznávajú pravú vieru a nezastávajú správne postoje ako Kláštor Najsvätejšej Rodiny. Pravými zjaveniami sú tie z Fatimy (ale nie falošné tretie tajomstvo, ktoré vydal odpadlícky nekatolícky Vatikán) a z La Salette.

Naša Pani z La Salette, 19. september 1846: „Rím stratí vieru a stane sa sídlom Antikrista... Cirkev bude v zatmení.“

Proroctvo Marie-Julie Jahenny, bretónskej stigmatičky (1891): „Počas doby príchodu trestov oznámených v La Salette sa z pekla vynorí bezmedzné množstvo falošných zjavení sťa roj múch; posledný pokus satana zadusiť a falošnými zjaveniami zničiť vieru v tie pravé.“

Ako je zjavné, väčšina ľudí odmieta posolstvo pravých zjavení – La Salette a Fatima – odmieta zaujať správne postoje, naďalej sa zúčastňuje alebo akceptuje neplatnú novus ordo „omšu“ a naďalej zostáva v ťažkom hriechu na ceste do zatratenia.

Ďalšia vec, ktorú je dôležité uvedomiť si, je, že v zvode posledného odpadnutia od viery pred koncom sveta, počas ktorého žijeme, nestačí len odmietnuť jasné herézy ako napríklad mnohé herézy II. vatikánskeho koncilu, falošný ekumenizmus, nestačí iba odsúdiť smrteľne hriešne činy modlárstva Jána Pavla II., Benedikta XVI. či Františka, ale podľa katolíckej viery je nevyhnutné odsúdiť ich heretikov a odpadlíkov. Ba dokonca ani to nie je všetko, čo človek musí urobiť, aby bol spasený alebo aby mal pravú vieru. Človek musí zaujať všetky správne katolícke postoje ohľadom sekty II. vatikánskeho koncilu a ohľadom dogmy mimo Katolíckej Cirkvi niet spásy (a potom musia ísť na spoveď a vyspovedať sa zo všetkých ťažkých hriechov platne vysvätenému kňazovi). Ide o to, že dnes sa vyskytujú najrôznejšie herézy a existujú najrôznejšie odtiene heretikov naprieč celým „katolíckym“ spektrom. Nenechajte sa oklamať predovšetkým falošnými tradicionalistami a takzvanými „konzervatívcami“, akými sú napr. tí z FSSPX či iní, ktorí podporujú tridentskú omšu, ale heretikov považujú za katolíkov a odmietajú zaujať sedevakantistický postoj; namiesto toho si volia odmietnutie pápežskej neomylnosti, dogiem o pápežstve alebo odmietnutie jednoty Katolíckej Cirkvi.

Zjavenia z Medžugorie, Bayside a rôzne iné, ako aj posolstvá sestry Faustíny, sú niečím, čomu katolíci nemôžu veriť. Tiež neverte klamstvám a falošným zjaveniam, ktoré šíria kacíri forthetruth333, Stano Kobella a iní im podobní bludári, ktorí neprijali lásku k pravde. Ak vás zaujímajú pravé katolícke proroctvá, kliknite sem.

Šokujúce Herézy Františka
Hermenegild
Poslední budú prvními.