Clicks964

27.3.2020 požehnání skrz rouhajícího se Bergoglia (Františka) nEpomůže

Libor Halik
1
On nekající modloslužebník Pachamamy není hoden se monstrance ani dotknout! Kříž, kterým bylo uzdravováno z moru v 16.století proto nejspíš nEpomůže v přítomnosti modloslužebníka. Viz 1. Samuelov…More
On nekající modloslužebník Pachamamy není hoden se monstrance ani dotknout! Kříž, kterým bylo uzdravováno z moru v 16.století proto nejspíš nEpomůže v přítomnosti modloslužebníka. Viz 1. Samuelova 4. kapitola. Slovensky: Porážka Izraela1 Samuelovo slovo sa týkalo celého Izraela. 2 Izrael šiel do boja proti Filištíncom. Utáboril sa pri Eben-Ezere, kým Filištínci táborili v Aféku. 3 Filištínci sa zoradili do šíkov proti Izraelu a po tvrdom boji im Izrael podľahol. Na bojisku pobili okolo štyritisíc mužov. 4 Po návrate ľudu do tábora sa starší Izraela pýtali: Prečo nás dnes Hospodin pred Filištíncami porazil? Vezmime si zo Šíla archu Hospodinovej zmluvy. Nech príde medzi nás a vyslobodí nás z moci našich nepriateľov. 5 Ľud vyslal do Šíla mužov, ktorí odtiaľ priniesli archu zmluvy Hospodina zástupov, tróniaceho nad cherubmi. Sprevádzali ju dvaja Éliho synovia, Chofni a Pinchás. 6 Keď archa Hospodinovej zmluvy vchádzala do tábora, prepukol celý Izrael do takého búrlivého kriku, až sa triasla zem. 7 Keď to Filištínci počuli, pýtali sa: Čo je to za búrlivý krik v tábore Hebrejov? Dozvedeli sa, že do tábora prišla Hospodinova archa. 8 Filištínci sa preľakli, lebo sa povrávalo: Božstvo prišlo do ich tábora. Volali: Beda nám! To sa predtým ešte nestalo. 9 Beda nám! Kto nás vyslobodí z rúk tohto mocného božstva? Veď je to božstvo, ktoré na púšti trestalo Egypt rôznymi ranami. 10 Vzchopte sa, vzmužte sa, Filištínci, aby ste nemuseli otročiť Hebrejom, ako oni otročia vám. Odvážne bojujte! 11 Filištínci sa pustili do boja, Izrael utrpel porážku a každý utekal do svojho stanu. Bola to zdrvujúca porážka, v ktorej z Izraela padlo tridsaťtisíc pešiakov. Éliho smrť12 Korisťou sa stala aj Božia archa a v boji zahynuli aj obaja Éliho synovia, Chofni a Pinchás. 13 Akýsi Benjamínovec zbehol z bojiska a ešte v ten deň dorazil do Šíla. Mal roztrhnuté šaty a hlavu posypanú prachom. 14 Keď ten muž prišiel, Éli práve sedel na kraji cesty na stolci v napätom očakávaní, lebo sa znepokojoval pre Božiu archu. Keď ten muž prišiel do mesta a oznámil, čo sa stalo, celé mesto zakvílilo. 15 Keď Éli počul kvílenie, spýtal sa: Čo je to za hluk? Muž pribehol a podal Élimu správu. 16 Éli mal už deväťdesiatosem rokov. Oči mal zakalené a nevidel. 17 Muž povedal Élimu: Prichádzam priamo z bojiska, dnes som z neho ušiel. Éli sa ho spýtal: Čo sa stalo, syn môj? 18 Posol odvetil: Izrael sa dal pred Filištíncami na útek a ľud utrpel ťažkú porážku. Obaja tvoji synovia, Chofni a Pinchás zahynuli a Božia archa padla za korisť. 19 Len čo spomenul Božiu archu, Éli sa zvalil zo stolca chrbtom do brány, zlomil si šiju a skonal. Bol to muž starý a vážený. Spravoval Izrael štyridsať rokov. 20 Jeho nevesta, Pinchásova žena, bola tehotná a blízko pôrodu. Keď počula správu o ukoristení Božej archy a o smrti svojho svokra i muža, zohla sa a porodila, lebo ju zastihli kŕče. 21 Keď už zomierala, utešovali ju ženy, čo stáli nad ňou: Neboj sa, veď si porodila syna. Ona však neodpovedala, ani si to nevšímala. 22 Chlapcovi dala meno Ikabód. Povedala: Sláva opustila Izrael. Vzali totiž Božiu archu a zomrel jej svokor i muž. 23 Povedala: Sláva odišla z Izraela, lebo ukoristili Božiu archu. www.bible.sk/sk/ekumenicky/1-samuelova/4
L: Stalo se, protože velekněz (starozákonní papež) Éli a jeho synové nectili Hospodina dle 2. kapitoly:
Éliho synovia11 Elkána odišiel domov do Rámy, chlapec (tj. budoucí prorok Samuel) však posluhoval Hospodinovi pod dozorom kňaza Éliho. 12 Éliho synovia boli ničomníci. Nedbali na Hospodina 13 a k ľudu sa nesprávali podľa kňazského poriadku. Keď niekto prinášal obetu, prišiel kňazov pomocník s trojzubou vidlicou práve vtedy, keď sa varilo mäso. 14 Strčil ju do kotla alebo hrnca, do panvice alebo misy a vzal si všetko, čo sa na vidlicu napichlo. Takto robievali všetkým Izraelitom, ktorí prichádzali do Šíla. 15 Ba ešte pred spaľovaním tuku prichádzal kňazov pomocník a povedal obetujúcemu: Daj kňazovi mäso na pečenie. Neprijme od teba mäso varené, ale len surové. 16 Ak niekto namietal: Najprv treba spáliť tuk, potom si vezmi, čo len chceš, dostal odpoveď: To nie! Daj hneď, inak si vezmem nasilu. 17 Hriech tých mládencov bol veľmi veľký pred Hospodinom, lebo tí muži znevažovali Hospodinove obetné dary. 18 Samuel konal službu pred Hospodinom. Chlapec bol opásaný ľanovým efódom. 19 Jeho matka mu každoročne ušila krátky plášť a nosila mu ho, keď so svojím mužom prichádzala na výročnú obetu. 20 Éli požehnal Elkánu i jeho ženu. Povedal: Nech ti dá Hospodin s touto ženou ďalšie potomstvo namiesto toho, ktorý bol vyprosený pre Hospodina. Potom odišli domov. 21 Hospodin milostivo navštevoval Annu; počala a porodila ešte troch synov a dve dcéry. Mladý Samuel však vyrastal pri Hospodinovi. 22 Hoci bol Éli už veľmi starý, musel počúvať o všetkom, čo robili jeho synovia celému Izraelu, i o tom, ako spávali so ženami, ktoré slúžili pri vchode do stanu stretávania. 23 Dohováral im: Čo to vyčíňate? Od všetkého ľudu počúvam o vás samé zlé veci. 24 Prestaňte s tým, synovia moji! Nie je to dobrá správa, čo sa, ako počúvam, šíri o vás medzi Hospodinovým ľudom. 25 Keď sa niekto prehreší proti človeku, súdiť ho bude Boh, ale ak niekto zhreší proti Hospodinovi, kto sa ho zastane? Oni však neposlúchali svojho otca, preto sa Hospodin rozhodol, že ich usmrtí. 26 Mladý Samuel však rástol a bol obľúbený u Hospodina aj u ľudí. 27 Raz prišiel k Élimu Boží muž a povedal mu: Takto vraví Hospodin: Domu tvojho otca som sa zjavil, keď bol ešte v Egypte poddaným v dome faraóna. 28 Vyvolil som si ho za kňaza spomedzi všetkých kmeňov Izraela, aby na mojom oltári prinášal spaľované obety, pálil kadidlo a nosil predo mnou efód. Tvojej rodine som prenechal všetky ohňové obety Izraelitov. 29 Prečo znevažujete moje obety s hostinou a pokrmové obety, ktoré som prikázal pre tento príbytok, a prečo si svojich synov vážiš viac než mňa a kŕmiš ich tým najlepším z každej obety môjho izraelského ľudu? 30 Preto takto znie výrok Hospodina, Boha Izraela: Povedal som síce, že tvoj dom a dom tvojho otca budú trvalo predo mnou konať službu, no teraz znie výrok Hospodina: Uctím si len tých, čo si uctia mňa. Tých, čo si nevážia mňa, nebudem si vážiť ani ja. 31 Blíži sa čas, keď odseknem rameno tebe i tvojmu rodu, takže v tvojom rode nebude starca. 32 Uvidíš trápenie, ktoré postihne príbytok pri všetkom dobrom, čo Boh urobí Izraelu. No v tvojom dome už starca nebude. 33 Niekoho ti však nevyhubím spred svojho oltára. Pripravím ťa o zrak a utrápim ti dušu. Všetci potomkovia tvojho rodu však zomrú v mužnom veku. 34 Znamením ti bude to, čo postihne oboch tvojich synov, Chofniho a Pinchása: obaja zomrú v jeden deň. 35 Ustanovím si verného kňaza, ktorý bude účinkovať podľa môjho srdca a zmýšľania. Dám mu trvalý dom; ustavične bude konať službu pred mojím pomazaným kráľom. 36 Kto zostane z tvojho domu, príde sa mu pokloniť, aby dostal strieborniak alebo peceň chleba. Ponúkne sa: Zaraď ma, prosím, do niektorej kňazskej triedy, aby som mal čo dať do úst. www.bible.sk/sk/ekumenicky/1-samuelova/2 Česky audio kralicky: www.wordproject.org/bibles/audio/32_czech/b09.htm Je nutné činit pokání i za rouhajícího se Bergoglia, postit se a vytrvale CELÝM SRDCEM plakat za církev zneužitou bezbožníkem a mnoha dalšími bezbožníky, kteří se do ní maskovaně vetřeli. A přestat hřešit. Odmítání mít víc než 3 děti bylo a je strašným hříchem. Pak teprve se Bůh smiluje, tresty přestanou a satanistům biologické a další zbraně přestanou genocidně fungovat proti nám křesťanům i dalším lidem.
Libor Halik
Kríž sa rozpadá - koronavírus pokračuje Zázračný kríž zo San Marcello al Corso zo 14. storočia utrpel vážne poškodenie po dvojhodinovom vystavení dažďu na námestí sv. Petra počas Františkovému piatkovému požehnaniu Urbi et Orbi.

Podľa správ je staré drevo teraz napučané. Na niektorých miestach maľby sa objavili bubliny. Temperová farba ukazujúca krv sa oddelila. Detaily na rukách sú zničené.

More
Kríž sa rozpadá - koronavírus pokračuje Zázračný kríž zo San Marcello al Corso zo 14. storočia utrpel vážne poškodenie po dvojhodinovom vystavení dažďu na námestí sv. Petra počas Františkovému piatkovému požehnaniu Urbi et Orbi.

Podľa správ je staré drevo teraz napučané. Na niektorých miestach maľby sa objavili bubliny. Temperová farba ukazujúca krv sa oddelila. Detaily na rukách sú zničené.

Františkova mediálna osobnosť Andrea Tornielli katastrofu mystifikovala tým, že napísala „kríž sa kúpal v nebeských slzách“ (VaticanNews.va, 28. marca).

Kríž bol zachránený pred požiarom v roku 1519 a nesený počas sprievodu proti moru v Ríme v roku 1522.