Clicks65
Mira393

Gorbačov, ne Stalin

Díky Gorbačovovi jsme se osvobodili od Sovětské nadvlády(a nejen my) Gorbačov měl zájem aby hospodářství skvétalo, navíc mu to skutečné myslelo...., myslím že je to úplný protiklad Stalina.
Za toho se modlete.....Rusové ho nemají rádi protože osvobodil podrobené národy zemí varšavské smlouvy...