V.R.S.
"Mnisi zostali przyjęci przez biskupa Dijon, Michela Louisa Coloniego (+2016), który zmusił ich do zastąpienia Mszy tradycyjnej Eucharystią Nowego Rytu – która jest sprawowana w kierunku Boga i po łacinie – aby uzyskać pożądane uznanie kanoniczne."
---
Sprawny handlowiec z tego biskupa.
Brygada Świętokrzyska NSZ
Diabeł nie śpi !
Miquedem Miquedem
"Mnisi rytu zdwojonego (duplex minor)"...