Jota-jotka
Zasady ładu społecznego chrześcijan

12 Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają.
13 Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój!
14 Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi!
15 Uważajcie, …
More
Zasady ładu społecznego chrześcijan

12 Prosimy was, bracia, abyście uznawali tych, którzy wśród was pracują, którzy przewodzą wam i w Panu was napominają.
13 Ze względu na ich pracę otaczajcie ich szczególną miłością! Między sobą zachowujcie pokój!
14 Prosimy was, bracia, upominajcie niekarnych, pocieszajcie małodusznych, przygarniajcie słabych, a dla wszystkich bądźcie cierpliwi!
15 Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe, zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec wszystkich!
16 Zawsze się radujcie,
17 nieustannie się módlcie!
18 W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
19 5 Ducha nie gaście,
20 proroctwa nie lekceważcie!
21 Wszystko badajcie, a co szlachetne - zachowujcie!
22 Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła6.

O
sobiscie dziękuję G....., że pomija moje wpisy i dalej :
W każdym położeniu dziękuję...
Ducha nie gasze,
proroctw nie lekceważe
Wszystko badam, a co szlachetne - zachowuje
Unikam ( staram się ) wszystkiego, co ma choćby pozór zła.
Dawid Drąg
Czyli nie byli nic warci skoro ich jakiś wirus przestraszył by nie uczestniczyć we Mszy Św.
wacula25wp.pl
Mylisz się
Elkam
Posłuchali nawoływań lefebrystów żeby nie chodzić na Msze Novus Ordo i do kapliczek tredsów się przenieśli . Na 100%.
Jan Kanty Lipski
I taki był cel...żeby się ludzie oduczyli, n