mysowa
One-time payment only boosty.to/mysowa/posts/08c540b0-2030-4b98-be82-3eb9eb14664a
Aug 09 18:55

Stefan Kosiewski founder of the Polish National Committee

Kard. Gerhard Müller o zawstydzeniu w obliczu prześladowania polskich uczonych przez niemieckich prawników

twitter.com/sowa/status/1424777379432566784
Kard. Gerhard Müller przypominając sędziom z Kolonii "o pewnym „prawniku", który …More
One-time payment only boosty.to/mysowa/posts/08c540b0-2030-4b98-be82-3eb9eb14664a
Aug 09 18:55

Stefan Kosiewski founder of the Polish National Committee

Kard. Gerhard Müller o zawstydzeniu w obliczu prześladowania polskich uczonych przez niemieckich prawników

twitter.com/sowa/status/1424777379432566784
Kard. Gerhard Müller przypominając sędziom z Kolonii "o pewnym „prawniku", który działając jako tzw. generalny gubernator, posłał całą krakowską profesurę do obozu koncentracyjnego" podzielił odczucia ks. dra Manfreda Deselaersa, autora Posłowia do książki prof. Henryka Pierzchały "Wyrwani ze szponów Państwa-SS Sonderaktion Krakau 1939-1941. Wydawnictwo i Poligrafia Kurii Prowincjonalnej Zakonu Pijarów. Kraków 1997 83-85958-67-3 wyrażone słowami: "W gruncie rzeczy należy się wstydzić, że w Niemczech prawie nikt nie zna historii krakowskiej "Sonderaktion" i nie domyśla się jej znaczenia dla Polski", s. 349. vk.com/badbrowser.php

Obrona ks. prof. Dariusz Oko odwołała się od wyroku 4,8 tys. euro z możliwością zamiany na 120 dni aresztu za oddanie do publikacji w piśmie „Theologisches” artykułu o "klikach homoseksualnych" w Kościele.
PDF: issuu.com/…noworoczne_przeslanie_20121230_stefan_kosiewski_do

Przypomnijmy o żydokomunistycznych i narodowo-socjalistycznych katach Narodu Polskiego.
audio: shoudio.com/user/sowa/status/5719

twitter.com/sowa/status/1424766878497521667
Noworoczne przesłanie 2013. Stefan Kosiewski do Kierownika Uniwersytetu Otwartego AGH, prof. zw. dra hab. Jana W. Dobrowolskiego
12/31/2012
0 Komentarze

Szanownemu Panu oraz Pańskim bliskim i współpracownikom przesyłam najlepsze życzenia z okazji świat Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku: wszelkiej pomyślności a szczególnie wiele osiągnięć w promocji polskiej kultury w
Niemczech i dobrego zdrowia Życzy prof. zw. dr hab. Jan W. Dobrowolski
Uniwersytet Otwarty AGH.


Wielce Szanowny Panie Profesorze,

podziękowania za najlepsze życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, którymi zechciał nas Pan Profesor zaszczycić, pragnę połączyć ze wspomnieniem wdzięczności pod Pana adresem, wyrażonej przez p. Prof. Henryka Pierzchałę we Wprowadzeniu do jego książki zatytułowanej "Wyrwani ze szponów państwa SS. Sonderaktion Krakau 1939-41".

Książka ta została wydana w 1997 r. w 500 egzemplarzach po polsku i po niemiecku przy wsparciu finansowym jednej z niemieckich fundacji w ramach projektu "Manifestacje solidarnościowe niemieckich naukowców w >>Sonderaktion Krakau -
Specjalnej akcji Kraków<< symptomami poczucia jedności europejskiej". Dzięki uprzejmości jej Autora, emerytowanego profesora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, wkrótce po ukazaniu się tegoż dzieła otrzymałem promocyjne egzemplarze książki, o której ks. dr Manfred Deselaers napisał w Posłowiu, iż jest ona "...swoistego rodzaju posługą wobec jego zmarłych kolegów, towarzyszy i przyjaciół, posługą, którą jak sądzi jest winny Akademii, nauce Krakowa i kulturze polskiej. Ta praca jest swoistym zapisem testamentowym, jest pomnikiem pamięci i przestrogi, krwią serdeczną pisana. Z każdego wiersza przemawia wielka miłość autora do Polski i do rodzinnego miasta Krakowa", s. 347.

Należy przypomnieć, iż Henryk Pierzchała został w 1943 r. aresztowany i osadzony w
krakowskim więzieniu przy Montelupich. Stąd przewieziono go do Auschwitz-Birkenau a potem do Buchenwaldu. Motywacja do napisania książki opisującej podstępne aresztowanie krakowskich uczonych 6 listopada 1939 r. w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego a także starania niemieckich uczonych na rzecz uwolnienia ich z obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen, Dachau i Mauthausen-Gusen miała zatem źródła w dramatycznych przeżyciach osobistych jak również w stanowiącym doskonały przykład mądrze przejawianym patriotyzmie jej Autora ale i
powiązana była z głębokim przekonaniem krakowskiego Profesora o zobowiązaniu moralnym do okazania ludzkiej solidarności w obliczu agresywnie aktywnego Zła. Zobowiązaniu spoczywającym na niemieckich uczonych połączonych z polskimi kolegami wielowiekową wszak wspólnotą myśli jak również praktyką współżycia Narodów europejskich, których elity miały i mają obowiązek czynienia Dobra, czego nie przestajemy wciąż mniemać.

Miałem zatem w okresie poprzedzającym przystąpienie Polski do Unii Europejskiej możność przekazania wydrukowanych w języku niemieckim egzemplarzy tej książki m.in. kilku bankierom, którzy naówczas szczerze byli zainteresowani rozszerzeniem swoich geszeftów na Polskę i Wschodnią Europę; w tym dyrektorowi banku, który w przeszłości był bankiem SS, wnet zaś po transformacyjnej zmowie ubowców z ubekami w Magdalence 1989 r. otworzył działalność w Katowicach, gdzie zdawałem jeszcze na cztery lata przez wyrzuceniem mnie z uniwersytetu "za postawę niegodną studenta PRL", czyli za podjętą w 1977 r. próbę działalności antykomunistycznej, egzaminy na studia w auli noszącej imię byłego rektora UJ, prof. Lepszego, z którego bratankiem los tak chciał, dane było mi po latach zaprzyjaźnić się na wymuszonej przez Służbę Bezpieczeństwa i żydokomunistyczną prokuraturę, nie tylko na mojej osobie, emigracji politycznej w Niemczech. Wręczyłem książkę
prof. Pierzchały także dyrektorowi innego banku a zarazem szefowi organizacji Europa Union Deutschland w landzie Hesja, z którym gościliśmy na wspólnej imprezie wiceprzewodniczącą Parlamentu Unii Europejskiej dosłownie na dzień przed rozpoczęciem przez Polskę oficjalnych rokowań o przystąpienie do tegoż związku państw suwerennych. imgur.com/gallery/DB5fUc9

gab.com/sowamagazyn/posts/106328426413487681
Z przykrością, której nie ukrywałem naówczas publicznie, dając temu chociażby upust np. w wypowiedzi dla opiniotwórczej Frankfurter Allgemeine Zeitung, rokowania prowadzone w imieniu państwa i Narodu Polskiego zamienione zostały wnet we wiernopoddańcze hołdowanie silniejszego finansowo kontrahenta przez tzw. polskich polityków, którzy po latach umieli już tylko krzyczeć w samolocie: "Polacy, ratujcie
mnie!", natomiast w czasach tzw. demokratyzacji Polski jako statyści pokornie godzili się na odegranie za drobną opłatą przypisanej im roli klientów wykonujących każde polecenie Zachodu.

Częstokroć w nagrodę za zdradę interesów Polski byli premierzy i ministrowie RP otrzymywali potem popłatne posady eurodeputowanych, przewodniczących i wiceprzewodniczących Parlamentu Europejskiego, pracowników banków, lub też w inny sposób wypełniali z korzyścią dla siebie zaciągnięte wcześniej zobowiązania finansowe. Odnoszą się te uwagi także do Jerzego Buzka, TW "Karol", który w stanie
wojennym otrzymał niezrozumiałe dla mnie oraz dla dla innych azylantów politycznych z byłej Solidarności, borykających się w Niemczech przez lata z wieloma problemami integracyjnymi, nie dające się niczym uzasadnić, ani wytłumaczyć wysokie wsparcie finansowe rządu RFN, umożliwiające temu współpracownikowi SB a także jego rodzinie okresowy wyjazd do Niemiec w stanie wojennym i przyszłe kariery zawodowe,
wzbogacenie się i życie ponad stan kosztem Polaków skazanych w dużej liczbie na fizyczne wyniszczenie.

Wspominam o nagannej i niegodnej działalności tego jednego pracownika nauki polskiej, który uparcie odmawia poddaniu się lustracji przez IPN, wiedziony nie frustracją z powodu, iż osobiście nie załapałem się - jak mawia prof. Buzek, czy robotnik Wałęsa - na tzw. przemiany, gdyż te możliwe były dla innych, takich samych jak oni już przed wiekiem, po zesłaniu Polaków na Sybir i po wymuszeniu na Polakach emigracji do Prus, Francji oraz Ameryki.

Przemiany własnościowe zorganizowane i przeprowadzone przez grupy pracowników i
współpracowników Służby Bezpieczeństwa uczyniły klasą posiadającą ten obcy genetycznie element w Polsce oczyszczonej przez narodowo-socjalistycznych i żydokomunistycznych ciemiężców z elit umysłowych, państwowych i patrio-tycznych. Sonderaktion Krakau zbiegła się w czasie z wysyłką Polaków na Sybir. Po 1945 r. miejsce elit narodowych zapełnili sobą inżynierowie dusz wyuczeni w mieście Łodzi w ciągu 18 miesięcy na wykładowców marksizmu-leninizmu. Ta panująca do dzisiaj grupa społeczna w Polsce nie podlega żadnym ograniczeniom, żadnej kontroli państwa demokratycznego.

Nie dba przy tym także o swoją pozycję w Europie, gdyż celem i sensem działania tej grupy nie jest konfrontacja z myślą Zachodu, lecz szaber, grabież własności narodowej Polaków i bezlitosne eksploatowanie Narodu Polskiego z korzyścią dla obcych inwestorów a przy tym dla będących na ich usługach nowobogackich, którzy wspólnie z nimi stają się ludźmi coraz bardziej majętnymi zawłaszczając dla sobie korzyści z bogactw Narodów Europy i powiększając przepaść pomiędzy biednymi, a bogatymi.

Zapewniam, że nie kieruje mną odczucie osobistej krzywdy, gdyż dzięki opiece Bożej dożyłem już wieku, w którym coraz częściej myśli się nie o swojej krzywdzie, lecz o Złu wyrządzonemu bliźnim. Np. pamięta się o pieniądzach, które pochodziły z budżetu państwa niemieckiego na symboliczne zadośćuczynienie dla ofiar prac przymusowych podczas hitlerowskiej okupacji Polski, takich jak mój śp. Ojciec, który spędził kilka lat na przymusowych robotach rolnych w Prusach, a zagarnęli te pieniądze przeznaczone na odszkodowanie dla ofiar, szefowie tej fundacji wypłacając sobie, do własnej, prywatnej kieszeni wielotysięczne premie.

vk.com/badbrowser.php
Tych zbrodni nie ścigał żaden Trybunał Narodowy, a są to zbrodnie przeciwko ludzkości większe od popełnionych przez system Hitlera na podbitym Narodzie Polskim, gdyż Sułek i Parys powołani przez Buzka do naprawienia krzywd, okradli mojego śp. Ojca i takich samych jak on Polaków, zmuszonych wcześniej do niewolniczej pracy. Polaków za okupacji okradanych z jadła, zaś w naszych czasach okradzionych ze symbolicznego odszkodowania - przez ludzi, którzy wypłacili sobie za to oprawcze działanie wysokie premie.

Obżydzenie i głęboka pogarda zwraca się w stosunku do premiera Tuska, który zapowiada dalsze prywatyzacje w Polsce i dopuszcza na wykonywanie pracy w niewolniczych warunkach przez Polaków w supermarketach dla pomnażania cudzego dobra, na emigrację ekonomiczną milionów Polaków, który to premier wobec widocznego dla wszystkich, bżydkiego panoszenia się żydostwa w Polsce ustanawia żyda i współpracownika żydowskiej Służby Bezpieczeństwa szefem Czerezwyczajki, Nadzwyczajnej Komisji do walki z Mową Nienawiści, tzn. z każdym Polakiem, który chciałby temu ministrowi Boniemu powiedzieć w oczy: kapuś! A złodziejowi każdemu przypomnieć podstawę prawa skierowanego przez Pana Boga w pierwszym rzędzie do żyda: Nie kradnij!

mystrikingly.com/blog/veritasliberabitvos

Stefan Kosiewski 2 lata temu Niemcy 453 kontakty Dołącz, aby nawiązać kontakt

audio: lnkd.in/egRmY6d?trk=public_post_share-update_update-text
Heretyk w trzeciej osobie i Manifest Wiary
lnkd.in/eJ--QGj?trk=public_post_share-update_update-text
649 Prolegomena do Odżydzania po Myśli ks. Gerharda Kardynała Ludwiga Müllera, byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary
lnkd.in/eZD43gu?trk=public_post_share-update_update-text
Fascynacja Obłędem von Stefan Kosiewski
lnkd.in/eziCUb5?trk=public_post_share-update_update-text
Studia Slavica et Khazarica
lnkd.in/eHN2K6R?trk=public_post_share-update_update-text
Zniweczona Rzeczywistość
lnkd.in/eUaH_tB?trk=public_post_share-update_update-text
Zarys Estetyki Chazarów
lnkd.in/eatAVYu?trk=public_post_share-update_update-text
20190211 Magazyn Europejski SOWA
lnkd.in/eQhpiYF?trk=public_post_share-update_update-text
issuu.com/…urzentrum/docs/heretyk_w_trzeciej_osobie_i_manifes

lnkd.in/ecFeGEt?trk=public_post_share-update_update-text PDF: lnkd.in/daGG_tp?trk=public_post_share-update_update-text

Heretyk w trzeciej osobie i Manifest Wiary PDO649 FO von Stefan Kosiewski…
gloria.tv Poleć
436 obserwujących
linkedin.com/…i-manifest-wiary-activity-6500691549884600320-5GE1

- Korona, to oszustwo sitwy spiskowców żydomasońskich
terroryzującej ludzkość dla własnej korzyści złodziejskiej sitwy
globalnej żydostwa nienażartego
Stefan Kosiewski
3 tyg.
- ...co teraz, kiedy młodość uciekła, a bunt się ustatecznił?
Leonard Neuger, Sztokholm, 23.11.89 Z listu do Stefana Kosiewskiego;
zmarł w piątek 9 lip
Stefan Kosiewski
4 tyg.
- Krytyka Deklaracji z Great Barrington CB14 von Stefan Kosiewski
SSetKh Pogrom w Berlinie FO SSetKh MEIN VICEFÜHRER KACZYNSKI ZECh
20201012 ME SOWA
Stefan Kosiewski 10 mies.
linkedin.com/in/stefankosiewski
Amber Gold, banda żydowska z udziałem syna Tuska liczy na bezkarność dla siebie i dla chroniącego ją wciąż parasola politycznego, układu z Magdalenki, który stanowi także trockistowski KOR-owiec Macierewicz tonący w bredniach o trotylu i wybuchach oraz Jarosław Kaczyński, który pochwala to mataczenie, gdyż broni go ono jeszcze do czasu przed odpowiedzialnością karną za morderczą decyzję nakazującą lądowanie po trupach.

Przytoczę jeszcze jeden, znaczący akapit z Posłowia napisanego do książki prof.
Henryka Pierzchały; mądrze i szlachetnie zauważa ks. dr Deselaers: "...W gruncie rzeczy należy się wstydzić, że w Niemczech prawie nikt nie zna historii krakowskiej "Sonderaktion" (mowa o hitlerowskiej Sonderaktion w Krakowie, uściślijmy) i nie domyśla się jej znaczenia dla Polski. A przecież właśnie w odniesieniu do nas Niemców praca ta jest niejako wyciągniętą ręką do pojednania i zaproszeniem do
współpracy...", s. 349.

Odczuwam duży niedosyt z powodu znikomości wspólnych, niemiecko-polskich działań i dokonań w nauce na przeciągu ostatnich 30 lat, które upłynęły ludziom nauki w Polsce takim jak TW "Beata", wicepremier Kaczyńskiego, na zadowalaniu się pozyskiwaniem grantów i towarzyszeniu aparatowi przemocy w oczyszczaniu kraju z niepokornych osób ujawnionych w okresie Solidarności tak, aby klasa rządząca w
Polsce mogła przejść bezproblemowo na wyższy stopień rozwoju marksizmu-leninizmu wykładanego przez ojca braci Kaczyńskich, tj. na etap transformacji żydokomuny do kapitalizmu dla swoich.

Myślę, że jedna fundacja polsko-niemiecka i zakupione z jej środków tu i ówdzie przed 20 laty maszyny generujące dla niektórych naukowców w Polsce dodatki finansowe do miesięcznych pensji zawodowych nijak mają się do wspomnianego w III Rozdziale książki prof. Henryka Pierzchały czynnego udziału w życiu naukowym Europy krakowskich tylko Profesorów, współtwórców nauki europejskiej.

Wielce Szanowny Panie Profesorze,
w nadchodzącym Nowym Roku chciałbym życzyć Panu i wszystkim Polakom a także Polonii na całym świecie tak samo szczerze i serdecznie, ażeby już nie pozdrawiała nas nigdy więcej przez Telewizję Polonia córka byłych ubowców wydana za mąż za tzw. opozycjonistę pozostającego w PRL-u pod czujnym okiem ubeckiej rodziny teścia, pułkownika SB, zaś obecnie żona prezydenta Komorowskiego, który jest fałszywym hrabią, jak słusznie palnął to prostacko Kaczyński, który tak samo jak jego
konkurent nie posiada zdolności do pojedynkowania się z narzuconą im historycznie rolą polityków, czy też choćby do sporu dialektycznego z teściową.

Najlepsze życzenia dla Narodu Polskiego łączymy z życzeniem posiadania przez nasz Naród swojego państwa, pozostającego w żywym, partnerskim związku z państwami drugich Narodów. Nie daj Bóg, żeby masoneria brytyjska wyprowadziła Wielką Brytanię z Unii Europejskiej a zaraz potem Kaczyński i Grupa Windsor w Polsce zabrali się za wyprowadzanie z Polski EURO, którego Tusk z brytyjskimi obywatelami: Sikorskim i Rostowskim jeszcze nie wprowadzili.

Panu Profesorowi, Pana Rodzinie i Współpracownikom życzę Polski oczyszczonej z ubeckiego śmiecia tzw. partii politycznych i gotowych wspierać bandycki układ z Magdalenki małymi ludźmi obdarzonymi stopniami naukowymi na takiej samej zasadzie, jak przyznawane były w PRL-u samochody, mieszkania i szyje złoto ustne,
przemawiające w dniu wigilijnym ludzką mową na znak rozpadu państwa.

Niechaj ominie Pana w Nowym Roku syn ubowca, Owsiak z puszką nieszczerego miłosierdzia i niech nie zaczepi Pana pytaniem nachalnym córka ubowca, Olejnik. Od nagłej i niespodziewanej śmierci niech ustrzeże katolika Pan Jezus, a planeta Boga Najwyższego niechaj przyświeca ludzkim krokom w ostatnim dniu starego roku, jak w tej chwili świeci jasnym światłem wysoko na środku południowego nieba.

Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Szkolnego OŚWIATA we Frankfurcie nad Menem, działającego od 30 lat.
weebly.com/blog/december-30th-2012
AD 2021 w przededniu 100 rocznicy założenia 1922 r. Związku Polaków w Niemczech.
audio: Heretyk w trzeciej osobie i Manifest Wiary PDO649 FO von Stefan Kosiew…

audio: mixcloud.com/…o-von-stefan-kosiewski-ssetkh-zr-zech-20190211-me/
Heretyk w trzeciej osobie i Manifest Wiary PDO649 FO von Stefan Kosiewski SSetKh ks. Gerhard Kardynał Ludwig Müller ZR ZECh 20190211 ME SOWA-scalone.pdf2.87 MbDownload
PDF: 74 views 24 pages Heretyk
w trzeciej osobie i Manifest Wiary PDO649 FO von Stefan Kosiewski
SSetKh ks. Gerhard Kardynal Ludwig Müller ZR ZECh 20190211 ME SOWA 2D
Uploaded by Stefan Kosiewski Date uploaded on Feb 11, 2019

Przypomnijmy z książki wydanej przy wsparciu Fundacji Roberta Boscha zaledwie w 500 egz., z których kilka osobiście rozniosłem ochoczo w prezencie po gabinetach bankowców i innych, liczących się Osobistości we Frankfurcie nad Menem,
zaraz po odebraniu ich w Krakowie od Autora, upamiętnionego przed tablicą upamiętniającą zagładę inteligencji polskiej dokonaną przez narodowych socjalistów Hitlera:

"Kolejnym, niezmiernie ważnym i ciekawym, a zarazem zdumiewającym w swej wymowie dokumentem, naświetlającym rzeczywistą sytuację wojskowo-polityczną w GG [Generalnym Gubernatorstwie] jest bardzo obszerny raport generała Ulexa, dowódcy jednego z okręgów wojskowych w GG, napisany w Spale dnia 2 i 6 lutego 1940 r. i skierowany do generała Blaskowitza, z którego zacytowane zostaną interesujące nas fragmenty [za: Tadeusz Kułakowski, Hitlerowscy okupanci Polski w świetle własnych dokumentów, Biuletyn GKBZHwP]:
Byłoby absurdem wyrżnąć po prostu, jak to się obecnie dzieje, około 10 tysięcy Żydów i Polaków, gdyż w ten sposób ani nie zostałaby w opinii szerokich mas ludności uśmiercona idea o państwie polskim, ani Żydzi nie byliby <<wykończeni>>. Przeciwnie, sposób takiego <<wykończenia>> skomplikowałby problem, wyrządziłby wielkie szkody i uczyniłby je o wiele bardziej niebezpiecznymi, niż są one przy zachowaniu przemyślanym i świadomym celu (...).
Należy liczyć się z tym, że krzyk podniesiony przez zagranicę będzie stale przybierał na sile i że będzie wyrządzał Niemcom największe szkody polityczne, zwłaszcza że okropności takie istotnie się dzieją (...).
Największą jednak szkodą, jaka wyniknie dla narodu niemieckiego z obecnego stanu rzeczy, jest masowe zdziczenie i upadek obyczajów, które w najkrótszym czasie opanują jak zaraza wartościowy niemiecki materiał ludzki.
Jeżeli dygnitarze SS i policji żądają dokonywania aktów gwałtu i brutalności oraz publicznie je pochwalają, to w nader krótkim czasie zapanują tylko zwolennicy polityki gwałtu. Zdumiewająco szybko odnajdą się wszyscy podobnie myślący ludzie o niskich skłonnościach, aby - jak to teraz dzieje się w Polsce - wyżywać swoje zwierzęce instynkty. Obecnie istnieje jeszcze niewielka możliwość utrzymania ich w karbach, gdyż czują się oni uprawnieni przez swych zwierzchników do popełnienia każdej okropności.
Dalej czytamy:
Właśnie w ostatnim czasie mnożące się akty gwałtu dokonywane przez władze policyjne wskazują na niepojęty wzrost braku ludzkiego sumienia i poczucia moralności tak, że można mówić wprost o zezwierzęceniu a sądzę przy tym, iż do wiadomości mego urzędu doszedł tylko mały ułamek popełnionego bezprawia.
W dalszym ciągu autor [gen. Ulex] przytacza szereg faktów będących rażącym bezprawiem, popełnianym przez SS i policję, używając w stosunku do nich nawet takich określeń, jak np. >>do jakich okrucieństw te bestie są zdolne<< a także pisze, co następuje:
Całkiem swoiste i stale wzrastające zaniepokojenie w kraju wywołują wysiedlenia. Jest przecież rzeczą całkiem oczywistą, że cierpiąca nędzę, walcząca o swoją egzystencję i o swoje życie ludność może patrzeć jedynie z największą troską i obawą na tłumy ludzi zupełnie pozbawionych środków do życia, porwanych z domów w nocy, nagich, głodnych i szukających przytułku. Jasną jest rzeczą, że bezgraniczna nienawiść ogarnia patrzących na śmierć dzieci i na marznących w wagonach ludzi(...).

Z mieszkańcem wsi Piekło [Stefan Kosiewski˙9.11.2005 Do premiera Marcinkiewicza]
poniedziałek, 13 marca 2006
Kazimierz Marcinkiewicz chce mieć poparcie Polaków dla swoich działań przeciwko Alessandro Profumo. szef UniCredito Alessandro Profumo nie jest biedny i ma przyjaciół także w Polsce (m. in.: Wanda Rapaczynska, Marek Belka, Andrzej Olechowski, dominikanin Maciej Zieba; patrz wykres w zał.); Kazimierz Marcinkiewicz chce mieć poparcie Polaków dla swoich działań przeciwko Alessandro Profumo, a dlaczego żydowscy urzędnicy w polskim rządzie premiera Kazimierza Marcinkiewicza nie odpowiadają na pisma w sprawie grobów Polaków pomordowanych przez Hitlerowców we wsiach Niebo i Piekło?
14:23, kultur , Mahnung / Przypomnienie

poniedziałek, 09 stycznia 2006
Mahnung/ Przypomnienie; nasze pismo z 9.11.2005 sowamagazyn.blogspot.com/2018/03/afera-morawieckich-pdo563-prokuratura.html
---— Original Message —---
From: SOWA
To: sprm@kprm.gov.pl ; CIR Informacje
Sent: Monday, January 09, 2006 7:20 AM
Subject: Mahnung/ Przypomnienie - Verbrechen der deutschen Wehrmacht in Polen -
zbrodnie Wehrmachtu na narodzie polskim; nasze pismo z 9.11.2005

Sekretariat Prezesa Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3
00-583 Warszawa
z-ca dyrektora Jerzy Jacek Goszczyński
p.o. z-cy dyrektora Artur Kluczny
telefon do sekretariatu (+48 22) 628 - 70 - 30
faks (+48 22) 621 - 88 - 27
e-mail do sekretariatu: sprm@kprm.gov.pl

Szanowni Państwo,
brak odpowiedzi na nasze pismo z dn. 9.11.2005, wysłane drogą pocztową a
także przez internet i opublikowane w internecie, poddaje w wątpliwość
patriotyczne motywy działania rządu Kazimierza Marcinkiewicza.

Z przykrością informuję, że polskojęzyczna prasa Gruner + Jahr Polska zdążyła opublikować 19.12.2005 r. (po terminie przewidzianym na odpowiedź przez PKA) niesmaczny artykuł na temat miejscowości: Niebo i Piekło, upamiętnionych męczeńską śmiercią Polaków, w którym to artykule nie wspomniano ani jednym słowem o grobach i pomnikach moich Rodaków zamordowanych w tych wsiach przez Niemców.

Trudno sobie wyobrazić, żeby dziennikarze odwiedzający wsie, o których piszą "zimuje
tu raptem... osiem osób" nie dostrzegli masowych grobów i krzyży przy jedynej, wiejskiej ulicy, płyt pamiątkowych, plastikowych kwiatów i kopców kamieni.

Nie wolno nikomu pozwalać na robienie sobie kpin z męczeństwa narodów i wysyłanie polskojęzycznych dziennikarzy do miejscowości Jedwabne w poszukiwaniu safjanów i barchanów. Nie można urządzać sobie kpin z udziałem wróżki i radiestety w miejscowościach: Niebo i Piekło, gdzie Niemcy wymordowali Polaków.

Do tych miejsc Przeznaczenie niesie ZNAK POJEDNANIA między naszymi dwoma narodami. Wnoszę jak w piśmie z 9.11.2005 r.
vk.com/badbrowser.php
Z szacunkiem
Stefan Kosiewski

Afera Morawieckich PDO563 PK Prokurator Adam Gierk Wasz Znak: PK I Ko1 434.2017 FO
von Stefan Kosiewski SSetKH ZECh FILOZOFICZNA EPIKA LIRYCZNA Piekło -
Niebo PK 12 Ko 262.2017 Himmel Hölle Ад - Небеса Heaven - Hell
Afera Morawieckich PDO563 FILOZOFICZNA EPIKA LIRYCZNA FO von Stefan Kosiewski SSetKh ZECh Prokuratura Krajowa Prokurator Adam Gierk 20180326 ME SOWA.pdf922.89 KbDownload
PDF 3K views 10 pages scribd.com/document/374898254/
Afera
Morawieckich PDO563 FILOZOFICZNA EPIKA LIRYCZNA FO von Stefan Kosiewski
SSetKh ZECh Prokuratura Krajowa Prok. Adam Gierk 20180326 ME SOWA Uploaded by Stefan Kosiewski Date uploaded on Mar 26, 2018

audio: Afera Morawieckich PDO563 FILOZOFICZNA EPIKA LIRYCZNA FO von Stefan Ko…

audio: mixcloud.com/…na-fo-von-stefan-kosiewski-ssetkh-zech-prokuratur/
Stefan Kosiewski Postfach 800626 GERMANY 65906 Frankfurt am Main
vk.com/badbrowser.php
Również w notatce do raportu dowódcy armii na wschodzie głównodowodzącemu Sił Zbrojnych w dniu 15 lutego 1940 r. nadmieniono o nagminnych gwałtach i brutalności SS oraz policji, ich zezwierzęceniu i "zarzynaniu" tysięcy Polaków. [Tu Henryk Pierzchała odesłał do pracy: prof. Czesława Madajczyka: Die deutsche Besatzungspolitik in Polen (1939-45), Wiesbaden 1967, s. 21. worldcat.org/…he-besatzungspolitik-in-polen-1939-45/oclc/5704537

Available to everyone Jul 23 14:48 Stefan Kosiewski do Piotra Madajczyka 23 lipca 2021 Szanowny Panie Profesorze Madajczyk(...),
boosty.to/mysowa/posts/f31cbf49-068e-48c2-bb13-7f65d5241ec2

APEL DO KOSCIOLA I DO SWIATA Podpisz PDO649 Kardynal MULLER M72 SSetKh Von Stefan Kosiewski DEMOKRATYCZNY OPOR 20200515 ME SOWA ANATOLE KLYOSOV.pdf6.30 MbDownload
PDF: 2K views 47 pages APEL
DO KOŚCIOŁA I DO ŚWIATA Podpisz PDO649 Kardynał MULLER M72 SSetKh von
Stefan Kosiewski DEMOKRATYCZNY OPÓR 20200515 ME SOWA ANATOLE KLYOSOV
Uploaded by Stefan Kosiewski Date uploaded on May 15, 2020
O Nowa Welt Ordnung Po Pandemii Psychozy #NWO`PPP Studia Slavica et Khazarica von Stefan Kosiewski 20210728 ME SOWA OD7 ENDE HERODY Herodenspiel ZR ZECh FO_with_page_numbers

PDF: academia.edu/…turzentrum_296_Publications_Instytut_Niebopolityki

@mysowa

boosty.to/mysowa/posts/08c540b0-2030-4b98-be82-3eb9eb14664a
vir probatus
Ist von dem Herrn eigentlich schon mal etwas anderes gekommen als Nazi-Vergleiche, wenn ihm (wie so häufig) etwas nicht gepasst hat?
Bischof Müller: … und ewig lockt der NS-Vergleich » Regensburg Digital (regensburg-digital.de)
Prof. Dr. Kreuzmann
Möchten Sie die Nazis in Schutz nehmen @vir probatus ?
Joseph Franziskus
Hier ist oder Nazi-Vergleich aber einmal sehr treffend.
Tina 13
Tina 13
„Wie ernst die Lage ist, offenbarte die Erscheinung am Dreikönigstag 2021: „Die Welt wird erschüttert werden. Weil die Menschen Meinen Ewigen Vater nicht kennen und ohne Ihn leben wollen, wird alles gereinigt. Dies muss geschehen, so wie es geschrieben steht. Ein großer Umbruch wird nun bald geschehen, ein Umbruch, der vielen Menschen zum Abgrund wird. (…) Ihr habt die Hoffnung, dass nun in …More
„Wie ernst die Lage ist, offenbarte die Erscheinung am Dreikönigstag 2021: „Die Welt wird erschüttert werden. Weil die Menschen Meinen Ewigen Vater nicht kennen und ohne Ihn leben wollen, wird alles gereinigt. Dies muss geschehen, so wie es geschrieben steht. Ein großer Umbruch wird nun bald geschehen, ein Umbruch, der vielen Menschen zum Abgrund wird. (…) Ihr habt die Hoffnung, dass nun in Kürze alles so sein wird, wie es vorher war. Dies, liebe Seelen, wird nicht so sein. Betet und opfert! Bleibt Mir treu!“ Am 2. Februar ergänzte der Himmelskönig: „In diesem Jahr wird eine große Prüfung kommen.“ Bei den nächsten Erscheinungen wurde immer wieder das Wort „Wiedergutmachung“ wiederholt, bis das Jesuskind schließlich am 11. April seinen Wunsch äußerte: „Rufe es in die Welt hinein. Ich wünsche am 13. Mai drei Gebetsstunden der Wiedergutmachung: Gebet, Opfer, Buße. Betet mit Mir zum Ewigen Vater!”
fire stone
War immer schon zu vermuten, dass die Homosex-Szene in der Kirche mit den Propagandisten in der Politik zusammenspielt - insbes. jene doktortiteltragende Schwulenlobbyisten im Pfaffenkittel
Goldfisch
Da ist wohl Wien (Ö) mit FM Schönborn 😱 einer der Spitzenreiter! 😭
Joseph Franziskus
Kardinal Müller mal wieder als ein wahrer katholischer Hirte. ILeider knickt er aber immer wieder einn und unterwirft sich dann diesen Papst. Eigentlich nicht zu verstehen. Es ist doch gerade dieser Papst, der für vieles verantwortlich ist, das Kardinal Müller dann verurteilt und den katholischen Standpunkt dagegen stellt. Kardinal Müller erkennt viele der Irrtümer, die dieser Papst regelmäßig …More
Kardinal Müller mal wieder als ein wahrer katholischer Hirte. ILeider knickt er aber immer wieder einn und unterwirft sich dann diesen Papst. Eigentlich nicht zu verstehen. Es ist doch gerade dieser Papst, der für vieles verantwortlich ist, das Kardinal Müller dann verurteilt und den katholischen Standpunkt dagegen stellt. Kardinal Müller erkennt viele der Irrtümer, die dieser Papst regelmäßig verkündet und dabei behauptet, damit in der Tradition der hl.kirche handelt und im Einklang mit der katholischen Lehre ist. Es ist gut, das er die Irrtümer benennt, aber er müsste auch den Urheber zurechtweisen.
Goldfisch
Auch Müller ist von vielen Feinden umgeben und vermutlich als Einzelkämpfer unter Wilden! Aber es stehen immer wieder mutige Priester auf und verkünden die Wahrheit - siehe EB Viganò, der sich nun offen traut, gegen den Papst aufzutreten. Auch in WB Schneider haben wir einen fest im Glauben verankerten Gottesmann.
Kirchen-Kater
Kommt noch @Escorial @Tina13: Es gibt noch mehr - leider sehr aktuelle - "Vorbilder": Bleibt gesund! Prozessionen verboten – gloria.tv
Goldfisch
Na ich hoffe, daß wir heuer wenigstens am 15.8. unsere Prozession durchführen können.
Zusammenstellung von EB Viganò! März 2021
Tina 13
„Dr. Margareta Griesz-Brisson: Kommunistische Diktatur war nichts gegen heute„

auf1.tv/…son-kommunistische-diktatur-war-nichts-gegen-heute
Escorial
Natürlich ist es dasselbe Vorhegen wie das der Nazis, gegen die Ungeimpften mittlerweile genauso. Was die Politik beschließt, lässt sich mit den Nazigesetzen gegen die Juden vergleichen (Ausgangssperren, geplantes Verbot für Ungeimpfte den Supermarkt zu betreten usw.) Wann kommt die Regenbogen-Reichskristallnacht der Hinterlader, Impffanatischen Politiker und Freimaurer gegen den anständigen Rest?