Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal

Chcem žiť pre Teba a v Tvojej milosti, odpútaný od tohto sveta, ktorému vládne satan. Nič nemá pre mňa väčšiu cenu, ako Ty ó môj Spasiteľ.

Laudetur Iesus Christus.

Ó môj Všemohúci Bože Otče, cítim sa byť nehodný s Tebou rozprávať,
som ako márnotratný syn, ale nemám a ani netúžim nikam ísť. Len u Teba je môj domov.

Ty si môj Boh, Ty si môj Pán a ja Ti dôverujem. Úplne sa ti odovzdávam.
Pane, Ty vieš udrieť svojou spravodlivou pravicou, ale verím, že sa aj zmilúvaš.
Odpusť mne nehodnému vinu môjho hriechu.

Otče môj, cítim sa, ako slepý na púšti, ako hluchý čo nič nepočuje.
Prosím Ťa, prehovor k svojmu nehodnému sluhovi, ktorý netúži po ničom inom,
len plniť Tvoju presvätú vôľu a strážiť Tvoj Svätý zákon.

Veď Ty vieš, ó môj Pane, že sa denne odovzdávam Tvojmu Božskému Srdcu i
Nepoškvrnenému Srdcu tej, ktorú si si od počiatku vyvolil...
Prikryl som sa Tvojou presvätou Krvou, odrážajúc útoky zlého, ... skúšky,
ktoré na mňa Ty Všemohúci Otče dopúšťaš.

Chcem žiť pre Teba a v Tvojej milosti, odpútaný od tohto sveta, ktorému vládne satan.
Nič nemá pre mňa väčšiu cenu, ako Ty ó môj Spasiteľ.


Pane, naplň moje srdce svojím Duchom Svätým a zapáľ vo mne ducha tvojich apoštolov.
Viem, že cesta, ktorú si mi určil je plná prekážok a nástrah,
cesta to tŕnistá, ale dôverujem Ti a verím Ježišu môj, že budeš pri mne a nenecháš ma samého a opusteného stáť proti mojim nepriateľom a nepriateľom Tvojej Cirkvi.

V pokore a skrúšenosti svojho srdca volám k Tebe ó večná moja Láska a
prosím Ťa Ježišu Kriste, vládca nad mojím životom a smrťou,
zhliadni na mňa a vypočuj moju pokornú prosbu. Amen.

V pokore srdca tvoj verný a oddaný sluha, ... Petrvs Romanvs Fidelis.

Glória ✠ Patri ✠ et Fílio ✠ et Spirítui Sancto,
sicut erat in princípio et nunc et semper et in sǽcula sæculórum. Amen.