Gloria.tv And Coronavirus: Huge Amount Of Traffic, Standstill in Donations
Clicks3.4K
Radek33
2

Dusze czyśćcowe:"Trzej biskupi cierpią męki w Czyśćcu i nie przestaną,dopóki...

Maria Simma (1915-2004) to prosta mistyczka z Austrii, która miała łaskę kontaktu z duszami czyśćcowymi. Trzykrotnie usiłowała wstąpić do klasztoru, ale ze względu na stan zdrowia za każdym razem spotykała się z odmową. Od 1940 r. zaczęła mieć widzenia dusz czyśćcowych. Widzeniom tym towarzyszyły dotkliwe cierpienia fizyczne.

Teolodzy i psychiatrzy wielokrotnie badali Marię Simmę i nie dopatrzyli się śladów oszustwa czy choroby psychicznej.

W rozmowie z dziennikarzem Nickiem Eltzem opisuje ona swoje życie, doświadczenia i przekazuje przesłanie, które usłyszała od dusz w Czyśćcu ciepiących.

Czy ukazali sie pani jacyś biskupi?
Maria Simma:"Tak,kilku.Pokazał mi sie jeden włoski i jeden amerykański.których tożsamości nie zidentyfikowałam.Potem pewna dusza poinformowała mnie o pewnym niemieckim biskupie,który sprawował urząd stosunkowo niedaleko od naszej okolicy.Ten niemiecki i włoski biskup muszą pozostać w czyśćcu do dnia,gdy zwyczaj przyjmowania Komunii na rękę zostanie zniesiony w ich diecezjach,natomiast ten amerykański musi tam pozostać,dopóki taka forma przyjmowania Komunii nie zostanie zniesiona w całym USA i dopóki nie powróci się zwyczaju do przyjmowania Komunii św na język.
Odnośnie do niemieckiego biskupa ,dowiedziałam się,że na łożu śmierci przyznał sie do popełnienia wielkiego błędu,polegającego na poparciu Komunii na rękę.Jak często się zdarza,tego rodzaju fakty nie są nigdy nagłasniane i w ten sposób szkoda już została wyrządzona.
W przypadku ich wszystkich jesteśmy w stanie ulżyć im w czasie pobytu w czyśćcu,ale nie możemy ich stamtąd uwolnić.


Czy dusze czyśćcowe mówiły coś jeszcze na temat biskupów?
-Szczególnie w tych czasach,gdy tak wielu z nich stało sie tak nowoczesnymi,że tak to określę,muszę ich przestrzec,aby zmienili swoje zachowanie;w przeciwnym razie wg dusz czyśćcowych,ich pobyt w czyśćcu będzie wyjątkowo bolesny,głęboki i długotrwały.Ruch dopuszczający kapłaństwo kobiet,który się wśród nich wykształcił -co ujawniło sie poprzez wprowadzone ostatnio zmiany,np w kościele anglikańskim- jest jedną z najbardziej niepokojących obecnie spraw,podobnie jak ruch dążący do neutralizacji języka liturgicznego ,aby usatysfakcjonować kościelne feministki.Czuję się w obowiązku błagać ich,aby powstrzymali się od tych zmian i słuchali Ojca Świętego;w przeciwnym wypadku będą tego bardzo gorzko żałowali.Istnieje ponadto wiele innych tendencji tego samego rodzaju,na przykład twierdzenie niektórych kapłanów ,że też powinni mieć prawo do ożenku,jest dla mnie dowodem na to,iż spędzają o wiele za mało czasu na modlitwie i wsłuchiwaniu się w Boga.

Jak by się pani odniosła do tych rozmodlonych kobiet,które są dziś zdania że powinny miec prawo do kapłaństwa?
-Przede wszystkim poprosiłabym je by modliły się dużo do Ducha Świętego o światło w tej kwestii,następnie poprosiłabym je aby odniosły sie do męźczyzn o dobrych intencjach ,którzy mogliby powiedzieć że oni również mają prawo do poczęcia,bycia w ciąży,rodzenia,karmienia.Oba te życzenia sieją zamęt i nie są zgodne z Bożym planem.
Gdyby Pan Jezus chciał,żeby kobiety stawały się kapłanami,Maryja,najświętsza ze wszystkich kobiet,na pewno byłaby obecna na Ostatniej Wieczerzy - ale nawet takiej świętej Kobiety tam nie było!Pan Jezus nie ustanowił zasad inaczej ,niż to ustanowił,a poza tym powtarzam:Bóg wie,co dla nas jest najlepsze.Cokolwiek jest sprzeczne z Jego wolą przynosi zamęt ,a zamęt jest oczywistym efektem działania szatana.


Na podstawie książki::Uwolnijcie nas stąd!O duszach czyśćcowych z Marią Simmą rozmawia Nicky Eltz"


(Autor książki chcąc szczególnie zadbać ,by wszystko w książce odpowiadało prawdzie ,zrobił trzy rzeczy:Najpierw poprosił teologów aby ją przeczytali tak krytycznie jak tylko możliwe.Żaden z nich nie zgłosił żadnej obiekcji.Następnie wziął książkę do egzorcysty słyszącym głosy i czującego fizycznie ,czy w ksiązce nic nie jest oszustwem,egzorcysta po modlitwie stwierdził że w książce nie ma nic złego.W końcu aby mieć absolutną pewnośc ,Maria Simma dostała pozwolenie aby zapytać się dusz w czyśccu ,czy zgadzają się z całą treścią ksiązki.Odpowiedź dusz brzmiała:"Nie mamy żadnych zastrzeżeń.")
Tradycja i Wiara
TRZECH ? SZÓSTKAMI IDĄ DO PIEKŁA !!!

CZYLI CYGAN ZAWINIŁ - KOWALA POWIESILI - FRANCISZEK GŁOSI HEREZJE, UPRAWIA NIERZĄD BAŁWOCHWALSTWA, NIE POTĘPIA SODOMITÓW, A JAK ZWRÓCISZ UWAGĘ NA NAUCZANIE UZURPATORA N I E Z G O D N E z NAUKĄ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, TO DO CIEMNICY I UKRZYŻOWAĆ...

DROGA, Ks. Piotra Natanka, o. Augustyna Pelanowskiego, a... Ks. Knebl…
More
TRZECH ? SZÓSTKAMI IDĄ DO PIEKŁA !!!

CZYLI CYGAN ZAWINIŁ - KOWALA POWIESILI - FRANCISZEK GŁOSI HEREZJE, UPRAWIA NIERZĄD BAŁWOCHWALSTWA, NIE POTĘPIA SODOMITÓW, A JAK ZWRÓCISZ UWAGĘ NA NAUCZANIE UZURPATORA N I E Z G O D N E z NAUKĄ PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, TO DO CIEMNICY I UKRZYŻOWAĆ...

DROGA, Ks. Piotra Natanka, o. Augustyna Pelanowskiego, a... Ks. Kneblewski TEŻ ZAKNEBLOWANY - POZBAWIONY PARAFII..

KAMIENIE WOŁAĆ BĘDĄ ,,EPISKOPACIE,, CZAS JUŻ BLISKI...