Clicks23
Bob
Pełna lista: jak głosowali polscy europosłowie ws. dyrektywy o prawach autorskich 26.03.2019. 300gospodarka.pl/…/pelna-lista-jak… 300gospodarka.pl/…/pelna-lista-jak… We wtorek Parlament Europejski …More
Pełna lista: jak głosowali polscy europosłowie ws. dyrektywy o prawach autorskich 26.03.2019.

300gospodarka.pl/…/pelna-lista-jak…

300gospodarka.pl/…/pelna-lista-jak…

We wtorek Parlament Europejski poparł unijną dyrektywę o prawach autorskich (przez niektórych nazywaną ACTA2 – więcej o tym tutaj).

348 europosłów było za, 274 przeciw, a 36 wstrzymało się od głosu.

Wśród polskich eurodeputowanych, 32 było przeciwko dyrektywie, 8 za, 2 wstrzymało się od głosu, a 9 było nieobecnych.

Wśród głosujących za dyrektywą było 7 posłów PO oraz jeden niezrzeszony (Ujazdowski).

Wśród głosujących przeciw byli m. in. wszyscy europosłowie PiS, 4 posłów PO i 3 z PSL.

Poniżej pełna lista europosłów z Polski wraz z zaznaczeniem, jak głosowali oraz ich afiliacją polityczną.

Jak głosował/a

Imię i nazwisko

Partia i frakcja


PRZECIW
Michał Boni PO, Europejska Partia Ludowa

NIEOBECNA/Y
Jerzy Buzek PO, Europejska Partia Ludowa

PRZECIW
Róża Thun PO, Europejska Partia Ludowa

PRZECIW
Andrzej Grzyb PSL, Europejska Partia Ludowa

NIEOBECNA/Y
Krzysztof Hetman PSL, Europejska Partia Ludowa

ZA
Danuta Hübner PO, Europejska Partia Ludowa

PRZECIW
Danuta Jazłowiecka PO, Europejska Partia Ludowa

PRZECIW
Jarosław Kalinowski PSL, Europejska Partia Ludowa

ZA
A. Kozłowska-Rajewicz PO, Europejska Partia Ludowa

ZA
Barbara Kudrycka PO, Europejska Partia Ludowa

NIEOBECNA/Y
Janusz Lewandowski PO, Europejska Partia Ludowa

NIEOBECNA/Y
Elżbieta Łukacijewska PO, Europejska Partia Ludowa

NIEOBECNA/Y
Jan Olbrycht PO, Europejska Partia Ludowa

ZA
Julia Pitera PO, Europejska Partia Ludowa

ZA
Marek Plura PO, Europejska Partia Ludowa

NIEOBECNA/Y
Dariusz Rosati PO, Europejska Partia Ludowa

PRZECIW
Czesław Siekierski PSL, Europejska Partia Ludowa

NIEOBECNA/Y
Bogusław Sonik PO, Europejska Partia Ludowa

PRZECIW
Adam Szejnfeld PO, Europejska Partia Ludowa

NIEOBECNA/Y
Jarosław Wałęsa PO, Europejska Partia Ludowa

ZA
Bogdan Zdrojewski PO, Europejska Partia Ludowa

ZA
Tadeusz Zwiefka PO, Europejska Partia Ludowa

PRZECIW
Ryszard Czarnecki PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

PRZECIW
Edward Czesak PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

PRZECIW
Anna Fotyga PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

PRZECIW
Beata Gosiewska PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

PRZECIW
Czesław Hoc PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

PRZECIW
Marek Jurek PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

PRZECIW
Karol Karski PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

PRZECIW
Sławomir Kłosowski PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

PRZECIW
Zdzisław Krasnodębski PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

PRZECIW
Urszula Krupa Prawdziwa Europa, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

PRZECIW
Zbigniew Kuźmiuk PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

PRZECIW
Ryszard Legutko PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

PRZECIW
Stanisław Ożóg PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

PRZECIW
Bolesław Piecha PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

PRZECIW
Mirosław Piotrowski Ruch Prawdziwa Europa, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

PRZECIW
Tomasz Poręba PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

PRZECIW
Jadwiga Wiśniewska PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

PRZECIW
Kosma Złotowski PiS, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

PRZECIW
Lidia Geringer de Oedenberg Bezpartyjna, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów

PRZECIW
Adam Gierek Unia Pracy, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów

WSTRZYMAŁ/A SIĘ
Bogusław Liberadzki SLD, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów

NIEOBECNA/Y
Krystyna Łybacka SLD, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów

WSTRZYMAŁ/A SIĘ
Janusz Zemke SLD, Postępowy Sojusz Socjalistów i Demokratów

PRZECIW
Michał Marusik KNP, Europa Narodów i Wolności

PRZECIW
Stanisław Żółtek KNP, Europa Narodów i Wolności

PRZECIW
Robert Iwaszkiewicz KORWiN, Grupa Europy Wolności i Demokracji Bezpośredniej

PRZECIW
Jacek Saryusz-Wolski Bezpartyjny, Niezrzeszeni

PRZECIW
Dobromir Sośnierz KORWiN, Niezrzeszeni

ZA
Kazimierz Ujazdowski Bezpartyjny, Niezrzeszeni