29:10
Stano Kobella
605
Ježiš volá ľudí Hľadať Ho, Nie Bibliu - 14. decembra 2021 Jesus calling People to Seek HIM, Not the Bible. pretože sme v nebezpečných časoch a litera zabíja, ale Duch oživuje.More
Ježiš volá ľudí Hľadať Ho, Nie Bibliu - 14. decembra 2021
Jesus calling People to Seek HIM, Not the Bible.
pretože sme v nebezpečných časoch a litera zabíja, ale Duch oživuje.
Public domain