hawaii
173
Plandemia = depopulacja > szczepienia >chipy
TROLL !!!