Clicks677
Johannes Eck
4

Miért szeretik a szabadkőművesek Ferenc pápát?

Néhány előzetes megjegyzés a szabadkőművességről és a katolikus egyházról

1. Egy pápa a mi kívánságaink szerint

"Amit követelnünk kellene, amit keresnünk és várnunk kellene, ahogy a zsidók várták a Messiást, az egy pápa a mi igényeinknek megfelelően. VI. Sándor, minden bűnével együtt, nem felelne meg nekünk, mert vallási kérdésekben soha nem tévedett. XIV. Kelemen viszont tetőtől talpig megfelelne nekünk."
(Az Alta Vendita állandó instrukciójából, XIX. szakasz, 19.. század 1. fele).
Ahogy a néhai John Vennari, a Catholic Family News egykori szerkesztője kifejtette, az "Alta Vendita a Carbonari, egy olasz titkos társaság legmagasabb páholya volt, amely kapcsolatban állt a szabadkőművességgel, és amelyet a szabadkőművességgel együtt a katolikus egyház is elítélt".
Ez az Alta Venditából származó idézet képet ad arról, hogy egyes szabadkőművesek történelmileg mire törekedtek a katolikus egyház pápájával kapcsolatban. 1861-ben Jacques Crétinau-Joly kiadott egy könyvet L'Eglise en face de la revolution (Az egyház a forradalommal szemben) címmel. Ez a francia szerző publikálta először a Carbonari Alta Vendita című könyvét, amely a szabadkőművességgel foglalkozó szakírók szerint, de facto a szabadkőművesség fegyveres szárnya volt; akik ebben a titkos csoportban vezető pozíciót kaptak, azoknak már szabadkőműveseknek kellett lenniük, különösen magas rangú szabadkőműveseknek [1].
Eszerint és más szabadkőműves dokumentumok szerint, amelyeket a pápai rendőrség lefoglalt, a szabadkőművesek a saját igényeiknek megfelelő pápát reméltek, nem olyan pápát, aki a "testvériségük" része, hanem olyan pápát, aki az ő mentalitásuknak megfelelően működik. Az Alta Vendita olyan pápát akart, aki - XIV. Kelemenhez [2] hasonlóan – kezeit és lábait adja a hatalomnak (félelemből) és a hitetleneknek (akik dicsérnék őt toleranciájáért). Az Alta Vendita tudta, hogy idáig eljutni az Egyházon belül hosszú időbe, akár egy évszázadba is beletelhet [3].
Ezt a dokumentumot 1861-ben adták ki, jóval azelőtt, hogy léteztek volna katolikus tradicionalisták. Ez még Pius IX. idején volt.

2. II. János Pál és XVI. Benedek nem tetszik...
Most térjünk vissza a jelenbe.
Egy 1999-es és egy másik, 2009-es interjúban Gustavo Raffi ügyvéd, az olaszországi Grand Orient páholy nagymestere (1999-2014) azt mondta, hogy hiányzik neki VI. Pál pápa, mert (mondja Raffi) pontifikátusa alatt "a szabadkőművesség az Egyházzal folytatott kiemelkedő párbeszéd időszakát élte, a klérus tagjai közül sokan a szabadkőműves-ellenes cenzúra megszüntetéséről beszéltek, és az Egyház és a Loggia közötti összeegyeztethetőség mellett érveltek."[4] De aztán II. János Pál pápával visszatért a szabadkőműves-ellenes "fagy": 1983-ban a Hittani Kongregáció (CDF), amelynek élén Joseph Ratzinger bíboros állt, megerősítette az Egyház és a szabadkőművesség közötti összeférhetetlenséget. Wojtyla pápa jóváhagyta ezt a nyilatkozatot. [A OnePeterFive itt számolt be arról a szerepről, amelyet Dr. Ingo Dollinger játszott az 1983-as CDF-dokumentummal kapcsolatban - a szerk.]
1999 óta azonban Jorge Mario Bergoglio, Buenos Aires érseke (később bíboros) tiszteletbeli tagja a Rotary Clubnak, amely a szabadkőművességhez kötődik, és amelyet egyes európai püspökök a 20. század elején el is ítélték.
2004-2005 telén a Freemasonry Today című brit szabadkőműves magazinban egy német szabadkőműves, Axel Pohlmann panaszkodott az akkor még élő Wojtyla pápára és Ratzinger bíborosra. Pohlmann azt sugallta, hogy a lengyel pápa halála után a szabadkőművesek mindent megtesznek, hogy meggyőzzék az egyházat, hogy törölje a szabadkőművesség elítélését [5]. A cikkben azt kérdezte: "Mi a helyzet a szabadkőművesekkel? És mi vár ránk a jövőben? Amikor Sebott atyát megkérdezték, hogy folytatni kell-e a kapcsolatfelvételt, azt mondta: "Addig nem, amíg azok az emberek [ideértve Ratzingert is], akik az 1980-as években meghozták a döntéseket, hivatalban vannak, beleértve a pápát is". Ez a kijelentés a jelenre nézve negatív lehet, de reményt hordoz a jövőre nézve.”
A szabadkőműves Pohlmann vágyai hamarosan valóra válni látszottak: néhány hónappal cikke megjelenése után meghalt II János Pál pápa. Ezt követte a 2005-ös konklávé. Carlo Maria Martini (jezsuita) bíboros a választható jelöltek között volt; ő volt az, aki leginkább tetszett a szabadkőműveseknek.[6] De úgy tűnik, hogy azon a konklávén a döntő választás Buenos Aires érseke, Jorge Bergoglio (szintén jezsuita) és Joseph Ratzinger között dőlt el. [7] Ratzinger győzött (a szabadkőművesek csalódására), és ő lett XVI. Benedek, a Summorum Pontificum pápája, akit széles körben az értékek meg nem alkuvó, világos és határozott védőbajnokaként tartottak számon.
Ratzinger pápasága alatt gyakoriak voltak a pápa személye elleni, esetenként napi szintű médiatámadások, "kémek" összeesküvései, kiszivárogtatott dokumentumok, különböző teológusok pápával szembeni kritikái és a Summorum Pontificum motu proprio tömeges bojkottálása. Úgy tűnik, hogy a bojkottálók, vagy legalábbis a Summorum Pontificumot nem lelkesedve megtartók között volt egy bizonyos Jorge Mario Bergoglio, Buenos Aires akkori érseke [8].
2010-ben az argentin szabadkőműves folyóirat, a Hiram Abif csalódottnak mutatkozott XVI. Benedek pápával kapcsolatban, és már a jövőbeli utódjáról találgatott. Ebben azt írta:
„XVI. Benedek első évei a katolikus egyházban a növekvő válság érzését erősítették meg. Soha korábban nem voltak ilyen hangosak a nézeteltérések és a széthúzás a Vatikánon belül és kívül. [...] És mi lesz XVI. Benedek után? Milyen lehetőségek merülnek fel? Ki vezethet egy új szakaszba?” [9].
2013. február 11-én Benedek engedett saját azzal kapcsolatos félelmének, hogy képes-e betölteni hatékonyan a pápai hivatalt, és lemondott. Új konklávét tartottak. Ezúttal, amikor 2013. március 13-án egy új pápa lépett ki a Szent Péter-bazilika erkélyére, ugyanaz a Jorge Bergoglio volt az, akit a 2005-ös konklávén állítólag Ratzinger alternatívájaként favorizáltak. A korábbi Buenos Aires-i bíboros érsek a Ferenc nevet vette fel, az első pápaként az egyház történetében. Megválasztása után a könyörtelen médiatámadások és az állandó kritikák hirtelen véget értek, de a Summorum Pontificum ellenzői új erőre kaptak. Sokat beszéltek az új pápaság jellemzőjeként az "irgalomról", de úgy tűnik, hogy ugyanezt az irgalmat megtagadták a Rómával közösségben lévő "konzervatívoktól”.

3. „Az Egyházban talán semmi sem lesz olyan, mint azelőtt." Egy új korszak felé?
Egyes argentin tradicionalista körökben azt beszélik, hogy Bergoglio, mielőtt püspök lett, egy időre eltűnt a forgalomból, és beavatást nyert a szabadkőművességbe, majd újra felbukkant, és karriert csinált. Ki tudja, hogy ez mennyire igaz? Ez a tradicionalista félretájékoztatás újabb esete? Összeesküvés-elmélet és semmi több? Amit biztosan tudunk, az az, hogy az évek során Bergoglio nagymértékben volt kedvére a különböző szabadkőműves csoportoknak, és azok nem csináltak titkot abból, hogy elégedettek vele. Folytassuk tehát most, bemutatva a különböző szabadkőműves nyilatkozatokat Ferenc pápa mellett. Ez olyan mértékű nyilvános dicséretet jelent, amilyet még egyetlen más pápa sem kapott. (E sorok írásáig több mint 60 példát gyűjtöttünk össze az argentin pápa nyilvános szabadkőműves dicséretére.)
Néhányan kétségtelenül azt fogják mondani, hogy az, hogy a médiában Ferenc a szabadkőművesség által kedvelt személyként jelenik meg, a szabadkőművesek ügyeskedésének eredménye, és magának a pápának ehhez semmi köze. Ez lehet, hogy így is van. De ezért fontos megkérdezni, hogy a szabadkőművesek miért nem használták ki vagy dicsérték hasonló módon IX. és X. Pius, XI. és XII. Pius pápákat. Észszerűnek tűnik a következtetés, hogy erre kevés lehetőségük volt, hiszen ezeknek a pápáknak nem sok olyan intézkedésük volt, amit a céljaik szempontjából kedvezően értelmezhettek volna.

Vizsgáljuk meg most azonban a Ferenc pápa támogatásának bizonyítékait:

1) Ferenc pápa megválasztása után gratulációkat és dicséreteket kapott a B'nai B'rith-től [10], amely egyfajta erős, zsidó érdekeket szolgáló csak zsidóknak szóló szabadkőművesség. A B'nai B'rith (B.B.) azt állítja, hogy nem szabadkőműves, csoportjait mégis "Loggia" és "Nagypáholy" néven emlegetik. A B'nai B'rith 1843-ban alakult, és a maga különböző elemeit nagyrészt a szabadkőművességből merítette. Úgy tűnik, hogy a B'nai B'rith-nek, mint szervezetnek, kevés köze van az ezotériához, vagy semmi köze hozzá. A B'nai B'rith dicsérete keveset jelent; a B.B. VI. Pállal, II. János Pállal, valamint Ferenccel is elégedettnek mutatkozott. De van némi különbség. II. János Pál nyíltan elítélte a szabadkőműveseket, és a szabadkőművesség nem dicsérte őt, amint megválasztották. Az assisi imatalálkozó után [1986-ban] a szabadkőművesek szórványosan dicsérték II. János Pált - ami az olasz szabadkőművesség nagy Orient páholyának 1996-os kitüntetésében csúcsosodott ki -, de nagyjából ennyi. A korábban említett 1983-as szabadkőműves-ellenes elítélés kikapcsolta a lengyel pápa iránti szabadkőműves lelkesedés nagy részét.

2) Megválasztása napján az Impulso Baires információs honlap közvetítette a Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones (Argentína szabad és elfogadott szabadkőműveseinek nagylogiája) közleményét; maga a nagymester, Angel Jorge Clavero üdvözölte az új pápát, Ferencet és Buenos Aires korábbi bíboros érsekét [11].

3) 2013. március 15-én az Olasz Virtuális Nagypáholy, a GLVDI honlapja közzétette Luciano Nistri nagymesternek az új pápa megválasztásával kapcsolatos nyilatkozatát (bár 2013. március 13-i dátummal):
A katolikus egyház pápává választotta a jezsuita Jorge Mario Bergogliót, aki a Ferenc nevet vette fel. Egyértelmű választás, távol a Római Kúria és a napi hatalmi logikától. Az első pillanattól kezdve Ferenc pápa, aki "majdnem a világ végéről" érkezett, elutasította a hermelinpalástot és az aranykeresztet, és azt egy vaskereszttel helyettesítette, véghezvíve első kézzelfogható tettét. Első köszöntő szavaiban a világgal és az emberiséggel való párbeszéd iránti vágyat táplálta, táplálva a laikusok és a nem hívők eleven reményét, hogy a változás elindult. Talán tényleg ez az, amit a világ vár és amit várt. Egy új Egyházat, amely tudja, hogyan kell újra összekapcsolni a szeretetet az igazsággal, olyan intézmények közötti konfrontációban, amelyek nem saját hatalmuk védelmével foglalkoznak. Ez ugyanaz a remény, amelyre a világ - és különösen Latin-Amerika, ahol a szabadkőműves Simon Bolivar, Salvador Allende és ugyanez a Giuseppe Garibaldi [különösen, amíg Brazíliában volt] a sok közül, akik szabadságot adtak ezeknek a népeknek - mindig is vágyott.
Ez egy olyan üzenet, amelyet maga a szabadkőművesség éles szakításként érzékel a múlttal, és amely most a szegények, a marginalizáltak és a leggyengébbek meghallgatására fordul. Az új pápának legjobb kívánságainkat küldjük az elkövetkező évek jó munkájához. Luciano Nistri, GLVDI nagymester [12].
2017. januárjában Luciano Nistrit 33° (58 éves, eredetileg Pratóból származik) a GLVDI újra nagymesterré nevezték ki a 2017-2019 közötti három évre [13].

4) 2013. március 14-én Gustavo Raffi, az olaszországi Grand Orient Lodge - a világ egyik legjelentősebb páholyának - nagymestere üdvözölte és méltatta az új pápát. Raffi azt mondta, talán prófétai módon: "Talán az egyházban semmi sem lesz olyan, mint korábban."[14].

5-6-7) A Fenix News szabadkőműves oldal, amelyet a perui szabadkőműves Mario Rolleri 33° (Luis Heysen Inchaustegui páholy, Lima, Peru) vezet, 2013. március 15-én közzétette a libanoni Egyesült Nagypáholy nyilatkozatát. Rami Haddad nagymester és Jamil Saade szuverén nagyparancsnok gratulációjukat küldték Argentínába, az Argentin Női Nagypáholy (sic) asszonyainak Bergoglio pápa megválasztása alkalmából. 15 Ebben az egy nyilatkozatban a perui szabadkőművesek (5), libanoni szabadkőművesek (6) és argentin szabadkőművesek (7) támogatását látjuk, akik mind örültek Bergoglio megválasztásának.
Ezzel szemben egy IX. Piusz, X. Piusz vagy egy XII. Piusz, amikor újonnan megválasztották, nem kapott dicséretet és üdvözletet sem az olasz, sem a nemzetközi szabadkőművességtől. Ezek a "jámbor" pontifikátusok soha nem voltak barátságosak a szabadkőművesekkel. (Vajon véletlen, hogy IX. és XII. Pius kanonizálásának ügyei elakadtak)?

8) Néhány héttel Ferenc pápa 2013. márciusi megválasztása után a kanadai szabadkőműves hírlevél, a The Watermark 2013. áprilisi számában azt olvashattuk, hogy az új pápa az interneten van, sőt, szabadkőművesnek nevezték, aki szabadkőműves jeleket használ ("szabadkőműves és szabadkőműves jeleket használ, bla-bla-bla!" [16])... Az író azt sugallja, hogy az ember ezt az ügyet a csevegés szintjén kezelné ("bla-bla-bla!"). A szabadkőműves szerző bízik abban, hogy az új pápa "konzervativizmusa" ellenére hajlandó lesz jobb kapcsolatot kialakítani a katolicizmus és a szabadkőművesség között. Ugyanez a cikk közli az argentin nagypáholy nagymesterének [Ángel Jorge Clavero, lásd a fenti 2. pontot] az új pápának küldött teljes jókívánság-üzenetét. A Watermark-cikk végén a kanadai szabadkőműves reméli, hogy a római katolikus egyház által a szabadkőművesek ellen évszázadok óta tartó igazságtalan üldözés megszűnik [17].

9) Raffi nagymester 2013. június 20-án haladószellemű barátjának, Massimo Teodorinak írt levelében megmutatta, hogy még mindig tele van buzgalommal és lelkesedéssel Ferenc pápa tettei és szavai iránt. Raffi az egyház mélyreható "reformját" szorgalmazta, természetesen a szabadkőműves és szekularista gondolkodás elképzelései szerint. Raffi "mély teológusként" dicsérte Karl Rahnert (jezsuita) és az ő elméletét a "névtelen keresztényekről". Raffi ellenezte "a kiváltságok és javadalmak ősi liturgiáját"[18].

10) Bergoglio pápa mellett állt ki az O Malhete című brazil szabadkőműves magazin is. [19].A 7. oldalon található cikkben ("Uma lição do Papa") Róma püspökét magasztalták. A szerző Derildo Martins Da Costa, a Serra-Grande Oriente do Brasil keleti részén található "Luz do Planalto" páholy tisztelendő mestere volt. Martins Da Costa írja: "O Pope Francisco, antes de exortar os outros to fazerem, primeiro fez. Aí está Diferença to do Papa Francisco para seus antecessores", ford: "Ferenc pápa, mielőtt másokat erre buzdított volna, először maga tette meg. Itt van a különbség Ferenc pápa és elődei között". Martins Da Costa továbbá azt mondja, hogy a pápa "úgy tűnik, azért jött, hogy példát mutasson" - olyan példákat, amelyekről úgy tűnik, hogy a szabadkőművesek elfogadhatónak találnak. Brazíliában ugyanis "a pápa mély leckét hagyott nekünk az állampolgárságról", amikor elhaladt egy "evangélikus templom" előtt, és úgy döntött, hogy az ajtóban álló pásztorokkal együtt elmondja a "Miatyánkot".
(Egy kis mellékes megjegyzés: João Braz de Aviz bíboros, jelenleg a Megszentelt Élet Intézményei és az Apostoli Élet Társaságai Kongregációjának prefektusa 2006-ban a brazíliai (Brazília) érsekeként részt vett egy "lelki" fórumon. Ezen a fórumon jelen voltak a teozófia, a spiritizmus és a brazil szabadkőművesség (Grand Orient of Brazil) képviselői is,[20] Braz velük és a liberális amerikai apácákkal folytatott párbeszédet,[21] kevésbé a P. Stefano Maria Manelli-féle Immaculata Ferencesek szerzeteseivel és apácáival).

11) Az Olasz Szimbolikus Rítus Nagypáholyának L'Acacia című folyóiratában, az 1-2 /2013-as számában (a 65-66. oldalon) a főszerkesztő Moreno Neri reméli, hogy Ferenc pápa, aki jezsuita, valóban meg tudja reformálni az Egyházat ("senki más, csak egy jezsuita lehet alkalmas arra, hogy megfeleljen az Egyház előtt álló változások kihívásának"), és dicséri Martini bíborost. A szabadkőműves Neri reméli, hogy az Egyház többé nem egy "zárt és poros rendszer".

12) 2013-ban Giacomo Galeazzi és Ferruccio Pinotti olasz újságírók megjelentetik a Szabadkőműves Vatikán című könyvet. Galeazzi nagy "rajongója" Ferenc pápának, akárcsak Andrea Tornielli, a torinói La Stampa című lap vatikáni tudósítója és Galeazzi kollégája. Galeazzi-Pinotti írta:
Az elmúlt 30-35 évben több jezsuita pozitív módon érdeklődött a szabadkőművesség iránt; részt vettek nyilvános vitákban, az olaszországi Grand Orient által szervezett konferenciákon, cikkeket és könyveket írtak a szabadkőművesség történetéről szóló filozófiai gondolatokról - vagyis egyházi személyek voltak, akik a római egyháznak a szabadkőműves intézmény felé kiadott anatémái és különböző kiátkozásai ellenére megpróbálták megérteni, ami nagyon gyakran a filozófiai megközelítésének elfogadásában végződött. [22].
Galeazzi-Pinotti beszámolt Nicola Spinello szabadkőműves néhány kijelentéséről is:
Nicola Spinello, a Piazza del Gesù Közösség vikárius helyettes nagymestere a 2013. március 20-án sugárzott Mystery [Mistero] című televíziós műsor kérdésére válaszolt: "Milyen kapcsolat van a jezsuiták és a szabadkőművesek között? A jezsuiták és a szabadkőművesség mindig is nagyfokú kölcsönös elméleti érdeklődést mutattak egymás iránt... ".
Majd a kérdés: "A pápa Argentínából származik, és Argentínában nagy szabadkőműves hagyományok vannak; Buenos Aires érseke volt, gondolja, hogy kapcsolatban állhatott a szabadkőművességgel?".
Ő [Spinello] így válaszolt: "Pontosan az ellenkezője lepne meg, nevezetesen, ha nem lennének [ezek a kapcsolatok]. A szabadkőműves hagyomány Argentínában nagyon erős".
Az interjúkészítő egy másik kérdésére pedig így válaszolt: "Úgy vélem, hogy ez a pápa egy olyan terv megvalósulása, amely elfogadását már régóta várták."[23]
Galeazzi-Pinotti így folytatta:
Vincenzo Di Benedetto kataniai nagymester, a Piazza del Gesù Nagypáholyának vezetője is válaszolt konkrét kérdésünkre: "Különböző források szerint a Vatikánban is léteznek szabadkőműves páholyok; lehetségesnek tartja ezt?". Habozás nélkül válaszolt: "Igen, feltétlenül, függetlenül attól, hogy így nevezi-e vagy sem."[24].

13) 2013 júliusában, barátjára, a néhai Ersilio Tonini bíborosra emlékezve, Gustavo Raffi nagymester (Grand Orient of Italy) ismét tisztelgett Ferenc pápa előtt, mondván:
„Az emberiség ma egyre szegényebb és szegényebb, ahogy a katolikus egyház is. De Ferenc pápáé egy olyan egyház, amely azt ígéri, hogy tiszteletben tartja a másságot, és osztja azt az elképzelést, hogy a világi állam elősegíti a békét és a különböző vallások együttélését [25].

14) Egy 2013. szeptember 9-én kelt kétoldalas levélben Gian Franco Pilloni, az Olasz Nagypáholy nagymestere - U.M.S.O.I. (az Armando Corona által alapított Unione Massonica Stretta Osservanza Iniziatica, azóta már az olaszországi Grand Orient nagymestere), Ferenc pápához fordult (látható, hogy Pilloni is tudja, hogy Ferenccel "megváltozott a levegő" a Vatikánban), kérve őt, hogy dolgozzon "a katolikus egyház és a szabadkőművesség közötti kapcsolatokban meglévő megosztottság megszüntetésén". Pilloni azt szeretné elhitetni velünk, hogy a szabadkőművesség nem a katolikus egyház ellenfele, hanem "párhuzamos utakon" halad. Pilloni dicséri Ferenc pápát, mondván: "Ön méltóképpen képviseli a katolikus egyházat", és hozzáteszi: "Önhöz fordulok, Szentséged, a rendkívüli emberi tulajdonságokkal bíró emberhez."[26] Pilloni azt írja, hogy az ő nagypáholyát "elismerik az amerikai nagypáholyok, amelyekhez tartozom" (azaz Pilloni az amerikai szabadkőművességnek is tagja) [27].

15) 2013. szeptember 21-én, az Olasz Nagy Orient Szabadkőművesség szeptember 20. és az őszi napéjegyenlőség megismétlődése alkalmából tartott ünnepségén Gustavo Raffi nagymester többek között kijelentette:
Ferenc pápa olyan emberiességi üzeneteket tesz, amelyek összhangban vannak azzal, amit mi már évek óta mondunk. Arra is meghívja az embereket, hogy jöjjenek ki a katakombákból, és ne vonuljanak vissza, hanem tegyenek tanúságot a különböző népek között a saját értékeikről [sic], a társadalomhoz szólva. Az elmélkedéseknek nem szabad a mára korlátozódniuk, hanem a jövőt kell építeniük. Ez az élő szabadkőművesség, az emberekhez való szólás [párbeszédben][28].

16) Egy meg nem határozott időpontban, de még 2013-ban - a Southern Leyte Times című fülöp-szigeteki magazin honlapján - a kiadó Antonio M. Reyes, aki deklaráltan szabadkőműves, azt írta, hogy a nagy filippínó nemzeti hősök szabadkőművesek, és hogy a katolikus egyház elítélte a szabadkőművességet, Ratzinger akkori bíboros nyilatkozatával is (1983). Reyes kijelentette, hogy meggyőződése szerint most, Ferenc pápával a dolgok megváltoznak, mert akárcsak a szabadkőművesek számára, a regnáló pápa számára is egyetlen Istenben hívő vallás és testvéri egyesület, sem ítélhető örök kárhozatra. A Reyeshez hasonló vallásos (szabadkőműves) keresztények a pápa vallási toleranciára és valódi [sic] ökumenizmusra való felhívására akarta felhívni a figyelmet. Reyes írta:
[...] Szerencsére a római katolikusoknak most van egy vezetőjük Ferenc pápa személyében, aki hisz abban, hogy minden vallást és testvéri egyesületet, amely hisz Istenben, tiszteletben kell tartani, és nem szabad örök kárhozatra ítélni. Nekünk keresztényeknek meg kellene hallgatnunk a vallási toleranciára és a valódi ökumenizmusra való felhívását [29].

17) A 2013 decemberében történt megválasztása után nem sokkal megjelent (de dátum nélkül hagyott) interjúban Vincenzo Romano, 33°, az akkor frissen megválasztott Helyettes másnéven Vikárius nagymester, az Olasz Nagypáholy az Ősi Szabad és Elfogadott Szabadkőművesek Nagypáholya - Piazza del Gesù - Palazzo Vitelleschi, rámutatott, hogy a szabadkőművesség nem követi a [katolikus] tanokat és panaszkodott, hogy az egyház nem fogadja el a szabadkőművesek gondolkodásmódját [31], majd a következő kérdésre válaszolt:
"Bergoglio pápa [már] sok megnyilatkozást tett; lehet, hogy a szabadkőművességgel kapcsolatban valami pozitívumot is láthatunk tőle?".
A szabadkőműves válaszolt:
"Bergoglio pápa már eddig is nagyszerű pápának bizonyult, de nem tudom, hogy van-e valamilyen előítélete velünk szemben. Várjuk meg, hogy lesznek-e reakciók. Kijelentjük, hogy készen állunk a katolikus világ felkarolására."[30]

18) 2013. március 2-án, szombaton Mario Rolleri 33° (harmincharmadik fok) a spanyol nyelvű szabadkőműves hírportálon, a Fenixnews-on közzétett néhány mondatot az emberi jogok védelmében, ahogyan azokat az akkori Bergoglio bíboros 2009-ben és 2012-ben tette. A cikk címe: "Bergoglio: A pápa 02 mondatban" ("Bergoglio: el Papa en 02 frases")[32] És Ferenc pápa fotója látható. De ami furcsa: a cikk 2013. március 2-án kelt - miközben Bergogliót viszont csak 11 nappal később, azaz 2013. március 13-án választották pápává! Vajon téves a cikk megjelenésének dátuma (2013. március 2.), vagy a leendő pápa neve már a hivatalos megválasztása előtt ismert volt? Ebben a tekintetben lenyűgöző, amit Sandro Magister kollégánk jegyzett meg nemrég megjelent cikkében, amelynek címe: "Az ember, akit pápává kellett választani"[33].

19) A Ferenc pápa 2013. márciusi megválasztását követő első napokban a szabadkőműves Oscar Bartoli nyílt levelet írt a pápának, amelyben örömét fejezi ki megválasztása fölött, és így zárja:
„De mint félig gyakorló [sic] katolikus, akinek állandó gondot okoz a kételykultúrámmal való belső konfliktus, szeretném elmondani, hogy a világ egymilliárd-kétszázmillió másik katolikusával együtt remélem, hogy pápává választása valóban a valódi megújulás pillanata lehet hitünknek, amelyet a Vatikán életében oly régóta felszínre törő problémák sújtanak.
Szükségük van az ő példájára a hívőknek, az igazhitűeknek, a kvázi hívőknek, az agnosztikusoknak és az ateistáknak. És azoknak, akik megundorodva a klerikális köntösbe öltözött "bürokrácia" jólneveltségétől, időnként személyes párbeszédbe menekültek Istennel, felborítva a dogmákat és tanításokat. Szép munka, kedves I. Ferenc, és az Úr óvja meg, papságával együtt. Oscar.” [34]
Oscar Bartoli az Olasz Nagy Orient - Palazzo Giustiniani [35] - olasz szabadkőművese, washingtoni lakos, a washingtoni Rotary Club tagja,[36] és a washingtoni (a washingtoni nagypáholy alatti) Italia Páholy 2001 alapítója [37].

20) A perui szabadkőműves Mario Rolleri 33° annyira izgatott lehetett Bergoglio pápa megválasztása miatt, hogy 2013. március 15-én a Fenixnews-on közzétette az új pápa első szavait. A cikk a tömeg szavaival zárul: "Éljen a pápa!"[38].

21) Mario Rolleri, a Perui Nagy Orient 33. fokozatú Nagymestere [legalábbis 2017-ben], a Fenixnews ügyvezető igazgatója 2013. március 17-én, vasárnap, érdekes nyilvános dicséretet mondott Bergoglio pápáról. Rolleri 33° dicsérte Ferenc pápát alázatosságáért, emberségéért és határozottságáért. Rolleri úgy vélte, hogy sok minden meg fog változni az Egyházban, és hogy "Ferenc Őszentségének " új államtitkárt kell kineveznie. Rolleri 33° szeretettel köszöntötte Ferenc pápát, és hosszú és gyümölcsöző pontifikátust kívánt neki [39]. Nem úgy tűnik, hogy Rolleri valaha is hasonló üdvözletet intézett volna XVI. Benedek pápához.

22) 2013. március 20-án, pénteken, a Fenixnews-on Mario Rolleri 33° egy másik, az új pápáról szóló laudáló cikkben kijelentette, hogy meggyőződése szerint Ferenc pápával a szabadkőművesség gyümölcsöző párbeszédet kezdhet [40].

23) 2013. március 29-én, pénteken a Fenixnews-on Mario Rolleri 33° beszámolt a venezuelai jezsuita Luis Ugalde, a caracasi "Centro de Reflexion y Planificación Educativa" igazgatójának hosszú pozitív vallomásáról Ferenc pápával kapcsolatban. P. Ugalde 1983-ban találkozott Bergoglióval. Bergoglio atya, mint mondta, a politikai üldözés sok áldozatának életét mentette meg. Ugalde atya megerősítette, hogy Ferenc pápának sok mindent meg kell változtatnia az Egyházban. [41] (Nyilvánvalóan a szabadkőműves Rolleri 33° elégedett volt ezzel az elképzeléssel!).

24) 2013. március 31-én, vasárnap egy másik, Ferenc pápát méltató cikkben Mario Rolleri 33° már [ilyen hamar megválasztása után] bejelentette, hogy az új pápával kapcsolatban változásokról és váratlan döntésekről érkeznek majd hírek.[42].

25) 2013. április 11-én, csütörtökön a szabadkőműves Mario Rolleri 33° a Fenixnews weboldalon még mindig Ferencet dicsérte, és ezúttal még a héber kabbalát is segítségül hívta! Rolleri ugyanis Ferenc pápát a 13-as számhoz hasonlította, mivel március 13-án választották meg. Rolleri kifejtette, hogy a héber kabbala számára a 13 nem a "balszerencse" száma, hanem a teremtés célját domborítja ki. A kabbalisták számára nincs se szerencse, se balszerencse. Rolleri azt írta, hogy Bergoglio bíborosnak nem szerencséje volt, hogy pápává választották, hanem saját cselekedeteivel építette fel ezt a valóságot.[43] Rolleri a Teremtő Fényét hívta le Ferenc pápára és az ő üzenetére, amely a szeretetről és a minden emberrel való törődésről szól [44].

26) 2013. május 11-én, szombaton, ismét a Fenixnews szabadkőműves honlapon Juan Orrego azt írta, hogy az argentin szabadkőművesek, a "Gran Logia de la Argentina de Libres y Aceptados Masones" üdvözölte Ferenc pápa megválasztását. Orrego megjegyzi, hogy az egyház és a szabadkőművesség közötti kapcsolatok Argentínában az elmúlt évtizedekben javultak. Az 1990-es évek végén a szabadkőművesek találkoztak a püspöki karral. Ma a kapcsolatok nagyon szívélyesek, bár a Vatikán fenntartja, hogy a szabadkőművesség álláspontjai összeegyeztethetetlenek az egyházéval. Ferenc pápa megválasztása javulást eredményezett az egyház és a szabadkőművesség közötti kapcsolatokban [45].

27) 2014. június 12-én, Ignazio Ingrao :A titkos tanács (Il concilio segreto - Piemme Kiadó, 2013) című könyvének bemutatóján az olaszországi Grand Orient nagymestere, Stefano Bisi többek között (az egyház és a szabadkőművesség kapcsolatáról) kijelentette, hogy az egyház világ felé való nyitása "Ferenc pápával új lendületet látszik nyerni". Számos előfeltétele van az Egyház új korszakának, a világgal való párbeszédnek. Most már csak azt kell megnéznünk, hogy ezekből következnek-e a várt reformok."[46]
Az eseményen részt vett Marco Politi (az Il Fatto Quotidiano vatikáni tudósítója) és Alberto Melloni (a "bolognai iskola" történésze) is, akik szintén hangsúlyozták Ferenc pápaságának "új és erős innovatív lendületét", aki "az egyház külső megjelenésében történő átalakítását" és "az interperszonális kapcsolatok lelkipásztori gondozásának felülvizsgálatát"[47] akarja.
Még mindig Ferenc pápa pontifikátusával kapcsolatban a Szabadkőműves Bulletinben olvashatunk:
És az egyháznak ez az "ugrása előre a modern társadalomban" akkor és most is tetszik a szabadkőművességnek, amely ma is, akárcsak azokban a forró években, ismét érdeklődéssel követi az Oltretevere [a Vatikánban] felvázolt változásokat. [...] Politi elmondta, hogy az elmúlt években több prelátus és tudós javasolta egy III. vatikáni [zsinat] megtartását, de talán - jegyezte meg az újságíró - nincs is szükség rá. Az egyházi reformok időszaka valójában már most nyitva van. [48]

28) Az Il Fatto Quotidiano újságírójának, Andrea Scanzi-nak 2014-ben Michela Scolari (a szabadkőműves Licio Gelli emlékeinek egyedüli őrzője) kijelentette, hogy 6-7 évvel ezelőtt Ferenc pápa (akkor Bergoglio bíboros) meglátogatta Licio Gellit az arezzói Villa Wandában. Gelli, a híres P2 páholy vezetője, szabadkőműves volt, kiváló kapcsolatokkal a szabadkőművességgel és az argentin politikai osztállyal az 1970-es és 1980-as években. Scolarinak Gelli elárulta, hogy 1973 óta ismeri Bergogliót, amikor Gelli argentin teljhatalmú miniszter és Peron nagy barátja volt [49].

29) Az Olasz Szimbolikus Rítus Nagypáholyának (amely az Olasz Nagy Orient szabadkőműves mestereiből áll) honlapján olvashatjuk a 2014. március 13-i beszédet, amelyet a szabadkőműves "M: .A :. Dominic P.", aki dicséri Ferenc pápát, és benne látja a szabadkőművesség és az egyház közötti megbékélés lehetőségét."[50].

30) Az Alpina, a svájci szabadkőműves magazin 2014. márciusi számában Pierre-Alexandre Joye szabadkőműves azt írja, hogy az Egyház és a szabadkőművesség különböző hagyományokon alapul, de Ferenc pápa, a dél-amerikai jezsuita megválasztásával újraindulhat a szabadkőműves-katolikus párbeszéd. A spiritualista erőket nem megosztani, hanem egyesíteni kell a társadalmi igazságosság, az emberi jogok, a szabadság érdekében. Az egyháznak és a szabadkőművességnek nem szabad megállnia annál, ami elválaszt, hanem arra kell törekednie, ami egyesít [51].

31) Ismét az Alpina szabadkőműves folyóiratban, 2014 márciusában, a "Egy lehetséges konstruktív együttélés felé?" című cikkben. (az "Egy békülékenyebb korszak" című bekezdésben) a szabadkőműves Daniele Bui világossá teszi, hogy bár az egyház és a páholyok közötti összeférhetetlenség továbbra is fennáll, azonban Ferenc pápától sok szabadkőműves éppen egy "békülékenyebb" hozzáállást remél a Szentszék részéről [52]. Bui úgy véli, hogy az összeférhetetlenség indokai nem akadályozzák a katolikusok és a szabadkőművesek közös együttműködését az emberi jogok előmozdítása érdekében.

32) Gustavo Raffi ügyvéd az olaszországi Grand Orient nagymestereként tartott utolsó beszédében (2014 áprilisában) egy beszámoló szerint ezt mondta:
"A világ olyan sebességgel változik, ami néhány évvel ezelőtt még teljesen elképzelhetetlen lett volna. Ez a "folyékony" világ - hogy a Zigmunt Baumann által megalkotott kifejezést használjam - radikálisan átalakítja az összes "merev" struktúrát, amelyet a múlt tengere rakott le a jelen partjaira" - mondta Raffi. "Elég csak visszanézni azokon a falakon belülre, amelyek Olaszországot a Vatikántól elválasztják, hogy megértsük - tette hozzá -, hogy valami változik. Óvatosan és tisztelettel figyeljük, ahogy ez a pápa felgyorsítja egy korszakos változást az innovatív erjedést hagyományosan elutasító struktúrák horizontján belül. És az ő hatása messze visszhangzik a sekrestyék határain túl. De ez rajtunk is múlik. Rajtunk múlik, hogy megtörténjen ennek a folyékony valóságnak az átlépése. Rajtunk is múlik, hogy a változó kortárs világgal megbirkózzunk. Azzal a - soha el nem árult - igénnyel, hogy mindig kortársak legyünk az utókor számára". "Ez az, ami arra hív bennünket, hogy olaszokként és szabadkőművesekként - jegyezte meg - identitásunkat megteremtsük, és bizalommal vitorlát bontva hajózzunk a jövőbe, bármit is tartogasson az számunkra."[53].

33) A The Wayfarer, a MN-River Valley Lodge # 6 (Grand Lodge AF & A.M. of Minnesota) 2014. május-júniusi számában a páholy "káplánja", Dan Ploenzke, a "Words of Wisdom" (A bölcsesség szavai) című rovatában idézett egy részletet Ferenc pápa "Legyünk a remény fényei" című könyvéből [sic - a The Wayfarer tévedése], amely a reményről, az Isten meglepetései iránti nyitottságról és az örömben való életről szól. A szabadkőműves Ploenzkének nagyon tetszett, amit a pápa arról ír, hogy nyitottnak kell lenni arra, hogy Isten meglepjen: "Mindenki, aki a remény embere vagy asszonya - a nagy reményé, amely hitet ad nekünk - tudja, hogy Isten még a nehézségek közepette is cselekszik és meglep minket."[54] Megható.

34) 2014. augusztus 25-én a brazil szabadkőművesség, a Grand Orient do Brasil honlapján a szabadkőműves Barbosa Nunes dicséri Ferenc pápát, mert új templomot épít:[55]
Jorge Mario Bergoglio, "Ferenc pápa", akit korábban "az argentin szegények bíborosának" neveztek szociális szerepe miatt. Továbbra is ellátja a katolikus egyház és az állam nagyobb képviseletét. Nem állt meg, biztos lépéseket tesz egy új egyház építésére. Új stílus a Vatikánban, egy olyan személyiség képe, aki ismeri és szembenéz az előttünk álló kihívásokkal.
A szabadkőműves Nunes Ferenc pápa isteni bölcsességét ("sabedoria divina") dicséri, és reméli, hogy a pápa szavai a szabadkőműves páholyok tanulmányi napjain elmélkedés tárgyát képezik [56].

35) 2014-ben, a Floridai Szabad és Elfogadott Szabadkőművesek Nagypáholyának (USA) találkozója alkalmából a Nagypáholy nagyszónoka, Gilbert Weisman nemcsak lelkesen idézte Albert Pike 33. fokú szabadkőműves (ezoterikus és okkultista szabadkőműves) "Morál és Dogma" című művét, hanem Ferenc pápa 2014. január 1-jén tartott homíliájának néhány szavát is idézte, amelyben a pápa kijelentette, hogy mindannyian a Mennyei Atya gyermekei vagyunk, mindannyian ugyanahhoz az emberi családhoz tartozunk, és ugyanaz a közös sorsunk; és hogy ezért mindannyiunknak azon kell dolgoznunk, hogy létrehozzuk a Testvérek Közösségét. Weisman kijelentette, hogy Ferenc pápa intézhetett volna ilyen nagyszerű beszédet a szabadkőművesek testületéhez [57].

36) 2015 áprilisában, Ferenc pápa júliusi latin-amerikai látogatása előtt Edgar Sanchez Caballero nagymester és a Gran Logia Symbolica del Paraguay nagymestere találkozni akart az argentin pápával. A paraguayi szabadkőművesek kijelentették, hogy csodálják Ferenc pápát az egyház vezetéséért, és remélik, hogy hatással tud lenni a paraguayi egyházi hierarchiára azáltal, hogy megváltoztatja a püspökök gondolkodásmódját, és ezzel elősegíti a katolikus egyház nagyobb testvériségét és nyitottságát. Caballero nagymester kifejezte reményét a püspökök megújulásában:
A katolikus egyházfő változása és a nyitás üzenete, amelyet a jelenlegi pápa adott - mondja a nagymester -, még nem "emésztődött meg" a paraguayi egyházi hierarchiában, amelynek mentalitása a püspökök megújulásával változni fog [58].

37) 2015. április 9-én Mario Rolleri a Fenixnews-on beszámolt egy interjúról Nicolas Orlando Bregliával, az Argentin Nagypáholy nagymesterével. Breglia is meg volt győződve arról, hogy Bergoglio pápával az egyház felülvizsgálja a szabadkőművességgel kapcsolatos álláspontját. Breglia nagymester szerint Ferenc pápa a szabadkőművesség zászlaját tűzte ki [59].

38) 2015. április 11-én, a Grande Orient of Italy nagypáholyának Riminiben tartott rendezvényén Claudio Bonvecchio szabadkőműves bemutatta A párbeszéd órája című könyvét. A pápa, az egyház, a szabadkőművesség - Sabatino Alfonso Annecchiarico interjúja [L'ora del dialogo. Il Papa, la Chiesa, la Libera Muratoria - intervista di Sabatino Alfonso Annecchiarico] (Mimesis Editrice). Rövid összefoglaló a könyvről, amely Ferenc pápa új "kedves beszéde":
Hit, értelem, humanizmus, spiritualitás, fogalompárok, értékek - a keresztény egyház és a szekuláris kultúra történetében eltértek egymástól. Különösen most, Ferenc pápa hatására úgy tűnik, hogy ennek a félreértésnek az ideje lejárt. A nép pápájának egyháza visszatér az érzelmekről való beszédhez, de a társadalommal és a történelemmel való racionális szembenézéshez is. Ez a könyv hidat épít a legkényesebb, de leghasznosabb szembesítéshez. Egy olyan új szövetség lehetséges dokumentuma, amelynek az ember a tárgya [az "ember kultusza"]. Egy felületesség nélküli párbeszéd kezdeményezése a szabadkőműves kultúra szabad, érett racionalizmusának oldalán, de előzetes megkötések nélkül [60].

39) A York Lodge No. 22 A.F. & A.M. (Kennenbunk-Maine USA) 2015. májusi számában a szabadkőműves Donald Beane azt írta, hogy a szabadkőműveseknek tanulniuk kell Ferenc pápától, aki minden népről úgy beszél, mint az Emberi Család részéről, ahol egy Atya van mindenki számára:
Szabadkőművesként hajlamosak vagyunk Ferenc pápa példáját követni, aki minden emberről úgy beszél, mint az Emberi Családról. Ez egy olyan család, amelynek egy Atyja van mindenki számára, aki igyekszik segíteni, hogy a hit és a megértés által megtaláljuk az utat hozzá [61].

40) 2015. június 25-én a Piazza del Gesù Palazzo Vitelleschi olaszországi engedelmességi nagypáholyának sajtóközleménye azt állította, hogy Antonio Binni szuverén parancsnok nagymester tiszteletadással fogadta a "Zohar Project" nemzetközi szervezettől származó "Zohar" kabbalisztikus szöveg egy példányát. A GLDI közleménye pontosította, hogy ugyanezt az ajándékot olasz intézményeknek és Ferenc pápának is átadták.[62] Úgy tűnt, hogy ebben az értelemben a GLDI valamilyen burkolt vagy közvetett dicséretet intéz a római pápához, vagy mindenesetre azt a gondolatot közvetíti, hogy Binni nagymester és Ferenc pápa között bizonyos konvergencia, egybehangoltság vagy affinitás áll fenn.

41) 2015. augusztus 24-én Oscar Bartoli, a Grande Oriente d'Italia olasz szabadkőművese,[63] aki Washingtonban lakik és a washingtoni Rotary Club tagja,[64] a washingtoni Italia Lodge 2001 alapítója (a washingtoni nagypáholy engedelmességével),[65] a honlapján közzétette Rosario Amico Roxas egy cikkét, amely mind Ferenc pápát dicséri [66].

42) 2015. szeptember 4-én ugyanez az Oscar Bartoli "Ez az egyesek szerint kommunista és katolikusellenes pápa” című cikkében arról számolt be, hogy saját ismerősei közül néhányan (egyik barátja, volt lelkipásztora, bíborosok és kúriai tagok bizalmas barátja) Ferenc pápában veszélyt látnak a katolikus hitre és a társadalomra (pl, túl sok "könnyedség" vagy "lazaság" a házasság semmisségének kimondásának gyakorlatában, túlzott nyitás az elváltak és újraházasodottak, valamint a homoszexuálisok felé, zűrzavar a hívők között, a bevándorlók erőltetett és indiszkrét befogadása, túl sok szimpátia Fidel Castro iránt, túl sok ellenségesség Trump és a republikánusok iránt, amerikai demokratákkal való szimpatizálás). A cikk végén Bartoli ezután a következőképpen kommentálta a cikket: "Ferenc pápa az isteni költő példáját követi: "Ne nézz vissza rájuk, hanem láss és menj tovább."[67]".

43) Oscar Bartoli szerkesztette a Stenterello című ezoterikus folyóiratot is, amely 2015 októberében Ferenc pápát "prófétai és forradalmi nyelvezetű pápaként" és "a népek közötti hídépítőként" [68] méltatta.

44) 2015. január 15. és 19. között Ferenc pápa a Fülöp-szigeteken tartózkodott. Ezekben a napokban az interneten megjelent egy fotó egy plakátról - vagy egy Fülöp-szigeteki újság (Philippine Daily Inquirer) állítólagos oldaláról -, amelyen a Fülöp-szigeteki nagymester részéről jelent meg a pápa üdvözlése („Üdvözöljük Ferenc pápát, az irgalom és az együttérzés pápáját") [69] Valaki azt mondta, hogy ez a hír hamis [70] ("fake news"), de a következő pontok fényében ez nem tűnik túl meggyőzőnek.

45) Valójában a Fülöp-szigeteki Nagypáholy hivatalos lapjában, a The Cabletow-ban (92. kötet, n. 1, 2015. május-június) Thomas Rentoy III. nagymester őszintén kijelenti, hogy miután 2014 végéig figyelte Ferenc pápa liberális nézeteit ("Ferenc pápává választásától, miután megállapította a pontifikátus liberális nézeteit"), elődje, Alan Purisima nagymester akkor Ferenc pápának írt levelében kérte, hogy a Szentszék nyilvánítsa ki, hogy a Fülöp-szigeteki szabadkőművesség összeegyeztethető a katolikus egyházzal, és tagjai többé nem tartoznak a kiközösítés hatálya alá. A Fülöp-szigeteki szabadkőművesség továbbá nemrégiben kért a Fülöp-szigeteki püspöktől egy káplánt, hogy minden vasárnap misét celebrálhasson a nagypáholyban. [71] A pápa válaszát a Fülöp-szigeteki szabadkőművesség e kérésére még nem ismerjük. Ismerjük azonban a Fülöp-szigeteki püspökök (CBCP) válaszát. Ezt a következő részben fogjuk látni.

46) A The Cabletow című magazin 4. számában (2015. november-december) a szabadkőműves Jesse D. Alto bejelentette, hogy az illetékes nagymesternek, Thomas Rentoy-nak sikerült engedélyt szereznie a Fülöp-szigeteki katolikus egyháztól, hogy egy katolikus pap minden vasárnap misézhessen a Fülöp-szigeteki Nagypáholy székhelyén. Alto azt is írta, hogy ezzel az engedélyezett eseménnyel végre felszámolódnak azok az évszázados tévhitek, amelyek azt tanították, hogy a szabadkőművesség tanításai ellentétesek a katolikus egyház tanításaival. Sőt, Alto tovább "tömjénezte" magát Ferenc pápát is, lelkesen idézve a pápa karácsonyi homíliájának néhány passzusát. A szabadkőműves Alto ezzel nyilvánvalóan arról akar meggyőzni bennünket, hogy a szabadkőművesek és a katolikusok közös tanítása, hogy az ember szellemi lény [72].

47) A szabadkőműves lelkesedés Bergoglio pápa iránt szintén a seattle-i (USA) 9. számú Szent János páholy F. & A.M. magazinjának 2015. októberi számából származik. Az említett páholy 1. senior wardenje, John Murray Louderback testvér, nagyon szabadkőművesnek találta Ferenc pápa amerikai Kongresszusban tartott beszédét:
Nagyon szabadkőműves jellegűnek találtam Ferenc pápa beszédét a Kongresszus együttes ülésén. Egy egyetemes igazságból és Isten föld és az emberiség iránti szeretetének megértéséből kiindulva beszélt. Üzenete pártatlan és felekezeteken felülálló volt. Ferenc pápa megérti, hogy ha elpusztítjuk az anyaföldet, akkor magunkat pusztítjuk el. Közvetlenül a világ vezetőihez szólt minden élet összekapcsolódásáról. Arra kért bennünket, hogy ápoljuk és támogassuk az egész emberiség közös javát. Nekem ez szabadkőműves üzenetnek tűnik [73].

48) 2015 novemberében a Grande Oriente d'Italia nagymestere, Stefano Bisi nyílt és ellentmondásos levelet intézett Ferrara-Comacchio érsekéhez, Luigi Negri püspökhöz, aki a szabadkőművességgel szembeni nagyfokú ellenségességéről ismert. Ami olyan különös - szólt a nagymester:
Nagy és súlyos problémákról, amelyek ebben az időben a Szent Római Egyházban történnek és felkavarják azt, és arról, hogy mindenkinek jobban koncentrálnia kellene a lelkipásztori tevékenységre, hogy segítse magának Ferenc pápának erőteljes reform-tevékenységét. De nem az én feladatom, hogy ezt megtegyem a püspökök helyett vagy rámutassam az Egyház útját [74].
Bisi mégis "lelkipásztori" leckéket ad Negri monsignornak.
Ezután Bisi nagymester felhasználta Ferenc pápa néhány híres szavát:
Őszentsége Ferenc pápa nemrégiben kijelentette a tanítóhivatal minden nagy alázatosságával és nagy lelkipásztori erejével: "Ki vagyok én, hogy ítélkezzek?" Ő [a katolikus egyház] azonban a legkevésbé sem tartja vissza magát attól, hogy mások felett ítélkezzen és ex cathedra ítéleteket mondjon [75].

49) Egy 2015 novemberében az In-Sight: Independent Interview-Based Journal című online folyóiratban megjelent interjúban a kanadai szabadkőműves és volt kanadai rendőr, Jerry W. Kopp kijelentette, hogy Benedek pápa elpusztítja a szabadkőműveseket, míg Bergoglio pápa másnak tűnik. Azt mondta: "Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem!
Ferenc pápát, a hozzáállása és a gondolkodásmódja tetszik, és mi valószínűleg egy irányvonalat képviselünk vele. Azért, mert jezsuita? Nem tudom. Szeretnék többet megtudni Ferenc pápáról. Végül, talán, látni fogunk valamit a hivatalából, nehéz megmondani, de azt biztosan tudjuk, hogy Benedek pápa nem kedvelt minket [76].

50) 2015. december 3-án a "Szabadkőműves Filozófiai Társaság" honlapja Ferenc pápát a környezetvédelem iránti ökológiai elkötelezettségéért dicsérte. Érdekes a cikk első mondata, amelyben Ferenc pápát maga a szabadkőműves honlap úgy határozza meg, mint "a változás radikális ügynöke" [kiemelés hozzáadva]:
Ferenc pápa, a világ több mint egymilliárd római katolikus hívőjének vezetője 2013 márciusi megválasztása óta a változás radikális ügynökeként vált ismertté, különösen a környezetvédelem tekintetében [77].

51) 2016 áprilisában a Longmont (Colorado állam) városában található 23. számú Saint Vrain szabadkőműves páholy honlapja bizonyos optimizmussal szólt az egyház és a szabadkőművesség közötti lehetséges megbékéléssel kapcsolatban, mivel Ferenc pápa a házaspárok és a család tekintetében nagyon ragaszkodik a saját lelkiismerethez, nem pedig a vatikáni normákhoz vagy dogmákhoz. Az Egyház nem dobhat követ a lelkiismeretre.
A szabadkőműves szerző azt kérdezte, hogy a Ferenc pápa által végrehajtott számos változás nem készíti-e elő az utat az egyház szabadkőművességhez való hozzáállásának újragondolására:
Lehet, hogy a Ferenc pápa által a katolikus egyházban végrehajtott számos változás előkészíti az utat a szabadkőművességgel szembeni saját korábbi ellenállásának újragondolására? [...] Ha figyelembe vesszük, hogy a pápa még nincs olyan régóta hivatalban, akkor máris láthatunk néhány mélyreható reformot és kiigazítást, amelyek már megtörténtek. Vajon fantáziálás lenne azt feltételezni, hogy valahol a későbbiekben ez a pápa talán enyhíthet a szabadkőművesség elleni tilalmon?[78].
Ami az újraházasodott elváltak áldozásának ügyét illeti, a szabadkőműves Fred Milliken (2016) óvatosan pozitív választ adott saját kérdéseire:
Vajon ez azt jelentheti-e, hogy a katolikus szabadkőművesek [sic] jogot kaphatnak a szentáldozásra és világi vezetői pozíciók betöltésére az egyházban? Az biztos, hogy a szabadkőművesség most úgy tűnik, nem szerepel Ferenc pápa tízes toplistáján a még hátralévő változások között. De ha a hangulat, a tanbeli tisztaságtól való eltávolodás hangsúlyozása megmarad, akkor talán valamiféle megbékélés történhet az Egyház és a szabadkőművesség között. És ha ez bekövetkezik, akkor a béke és harmónia új napját éljük [79].

52) 2016. május 11-én a szabadkőműves Barbosa Nunes (Grande Oriente do Brasil) ismét Ferenc pápa bölcsességét dícsérte [80].

53) Az Il Resto del Carlino című újságnak adott interjú után, amelyben Monsignor Negri megismételte a szabadkőművességgel szembeni kritikus álláspontját, 2016. május 29-én megjelent Stefano Bisi nagymester (Grande Oriente d'Italia) válasza, amelyben többek között kijelentette:
A Római Szentegyház püspöke, aki kérlelhetetlenül bezárja az ajtókat azok előtt, akiket csak és kizárólag kiírtandó ellenségnek vagy abszolút gonosznak tart, így még az evangéliumba és a Ferenc pápa által kívánt irgalmassági jubileumba is beledöf. Őexcellenciája hasonlít azokra az emberekre, akik állandóan úgy érzik, hogy valami vagy valaki körülveszi őket, és mindenáron okot, ürügyet kell találniuk, hogy támogassák ezt a szürke és vonzónak nem nevezhető hajthatatlanságot [81].
Bisi nagymester tehát Msgr. Negrit Ferenc pápával szembeállította. Bisi szembeállította Monsignore Negri indokolt szabadkőműves-ellenes hozzáállását az "evangéliummal" és a "Ferenc pápa által kívánt irgalmasság jubileumával". Röviden, a Grande Oriente d'Italia nagymestere, legalábbis bennfoglaltan, egy másik formáját mutatta be az uralkodó pápa dicséretének. Ez valóban furcsa és különös.

54) 2016 májusában az Észak-Amerikai Szabadkőműves Szolgálati Szövetség rövid lelkesítő írást tett közzé Ferenc pápa korábbi (2015-ös) amerikai látogatásáról, amelyben a szabadkőműves Christopher L. Murphy megjegyezte, hogy Ferenc pápa ugyanazokat a szavakat használja, mint a szabadkőművesek: testvériség, szeretet, szabadság, hit, remény, szeretet. A szabadkőműves Murphy szerint ezért volt fontos Ferenc pápa látogatása az Egyesült Államokban: hogy megerősítse ezeket az értékeket a mai világ felé és a mai világ számára [82].
Egyszóval Ferenc pápa tetszésére van, és nagyon is tetszésére van minden észak-amerikai szabadkőművesnek is.

55) 2016. május 15-én a menekültekről és migránsokról szóló - a "Mozart" szabadkőműves páholy honlapján bemutatott - cikk végén a szerző magának Ferenc pápának néhány mondatával zárta a cikket (és milyen jól teszi!):
A múlt héten Ferenc pápa Rómában átvette a Nagy Károly-díjat. Előadásom végén ezért szeretnék idézni saját beszédéből, amely nemcsak az esemény európai vendégeit józanította ki. "Mi történt veletek, a humanizmus Európájával, az emberi jogok, a demokrácia és a szabadság bajnokával? [...] Egy olyan Európáról álmodom, amelyről nem fogják azt mondani, hogy az emberi jogok iránti elkötelezettsége volt az utolsó utópiája. [...] A családok Európájáról álmodom, ahol a valóban hatékony politikák inkább az arcokra, semmint a számokra, inkább a születési arányszámokra, semmint a fogyasztási arányszámokra koncentrálnak. [...] Egy olyan Európáról álmodom, ahol migránsnak lenni nem bűncselekmény."[83].

56) 2016. november 30-án a The Masonic Philosophical Society honlapján olvashattunk egy cikket, amelyben azt írják, hogy Ferenc pápa helyeselte Luther Márton állításait a saját lelkiismeretünknek való engedelmességről:
Ferenc pápa a 21. században megerősítette Luther érvelését, miszerint az üdvösség elérésének eszközeként a saját lelkiismeretre kell hagyatkozni. Amikor arra a kérdésre, hogy Isten irgalma nyitva áll-e az ateisták előtt, Ferenc pápa azt írta: "Isten irgalmának nincsenek határai, ha az, aki irgalmat kér, bűnbánattal és őszinte szívvel teszi ezt. Azok számára, akik nem hisznek Istenben, az a kérdés, hogy engedelmeskedjenek-e a saját lelkiismeretüknek. Valójában annak meghallgatása és a neki való engedelmesség azt jelenti, hogy dönteni kell arról, hogy mit tartanak jónak vagy rossznak. Ettől a döntéstől függ viselkedésünk jósága vagy gonoszsága". E logikát követve Luther döntését, hogy a saját lelkiismerete által meggyőződve szilárdan kitart a hite mellett, végső soron a katolikus egyház feje igazolta [84].
Néhány kényes lélek azt fogja mondani, hogy Ferenc pápa nem "lutheri" módon akarta dicsérni Luthert. Ami minket itt érdekel, az a többi dicséret, amelyet a szabadkőművesek a pápának, és ami még fontosabb, magának Luther Mártonnak adtak. Az azonban bizonyos, hogy a pápa pozitívan definiálta Luthert, mint "reformátort" [85] (Nem pedig mint deformátort!).

57) 2017. március 26-án az ultra-bergogliánus szabadkőműves, Mario Rolleri 33. fokozatú szabadkőműves a Fenixnews spanyol nyelvű szabadkőműves honlapon közzétette Ferenc pápának az Európai Gazdasági Közösség születését jelző Római Szerződés 60. évfordulóján mondott beszédét [86].

58) 2017. március 28-án az olasz-amerikai újságíró és szabadkőműves, Oscar Bartoli Ferenc pápát Donald Trumppal szembeállította, mint az amerikai elnök grimaszolásával szemben alkalmazott pápai "vegyfürdőt". Bartoli egyebek mellett ezt írja: "Donald Trump az Egyesült Államok elnöke, de nem az én elnököm". Bartoli dicséri Ferencet, de megveti, gyűlöli Trumpot. Bartoli a következő szavakkal zárta cikkét:
A mágnás Donald Trump jól játssza a szupergazdag ember szerepét, aki nem törődik az átlagemberekkel, és csak a saját érdekeit kívánja biztosítani és a társaiét megőrizni. Ferenc pápát Donald Trumppal összehasonlítani illegitim. De mivel ez a két vezető az egyetlen, aki világszerte szerepel a médiában, spontán azt mondhatjuk, hogy teljes meggyőződéssel Ferenc vegyészete pártján állunk [87].

59) 2015. január 17-én a "Grande Oriente Estadual da Bahia" honlapján megjelent egy cikk, amelyben Barbosa Nunes szabadkőműves, a "Grande Oriente do Brasil" nagymestere Ferenc pápát dicsérte:
Ferenc pápa csendes hangjával, őszinte és magával ragadó mosolyával, bizalmat sugárzó tekintetével, a világ és a katolikus egyház előtti küldetésének biztos és határozott felfogásával, az új értékek rendkívül pozitív közvetítő körét hozza létre maga körül, lelki szépséget teremtve, új értékeket közvetítve, függetlenül attól, hogy valaki miben hisz, miben nem hisz, vagy mi ellen küzd. Megújítja szokásainkat és beszédeinket. Olyan lelkipásztori stílussal, amely egyedivé teszi. Személyiségének szeretetteljes művelőjeként az egész világon, különösen az egész katolikus egyházban, amelynek több mint egymilliárd kétszázmillió híve van, és az anyagi hatalom birtokosaiban, több tucatnyi országban rezonál, alázattal beszél a szeretetről, a megbocsátásról és a szeretetről, félelem nélkül, taposás nélkül, de biztos léptekkel jár. [...] Nem tudom, hogy amikor Ferenc pápáról beszélek és gondolok rá, miért jut mindig eszembe a "mosolygó pápa", I. János Pál. A világnak nagy szüksége van erre az emberre. Éljen Ferenc pápa!" [88].

60) A dél-amerikai szabadkőművesek körében akkora a lelkesedés az új pápa iránt, hogy a Gran Oriente Unido de la Republica del Ecuador (GOUDRE) 2015. szeptember 14-én levelet küldött Ferenc pápának, amelyben kategorikus állásfoglalást kér a szekuláris együttélésről a világban. A GOUDRE a dél-amerikai pápához fordul. A GOUDRE úgy véli, hogy a pápa a saját irányvonalával összhangban a korábbi egyháztól eltérően fog viselkedni a világ államaival szemben, és így megvédi a szekularizmust ("világi együttélés", "szekularizmus"). A GOUDRE hisz és reménykedik az új humanista egyház és a liberális államok közötti konszenzusban ("Hiszünk az új humanista egyház és a jóléti államok közötti konszenzusban.") [89].

61) 2016. november 13-án Mario Rolleri 33° arról beszélt, hogy saját fiával folytatott párbeszédet arról, hogy mit jelent szabadkőművesnek lenni, majd újabb dicséretet mond Ferenc pápának:
Természetesen, amikor annyi idős voltam, mint te, nagyon régen, az én példaképem Pelé és Maradona volt. Ma már olyan szabad emberré nőttem fel, aki képes választani és tiszteletben tartani az ő és mások véleményét, olyan emberré, akinek van értéktudata, olyan emberré, aki képes a példájával átadni az értékeit, olyan emberré, aki spirituálisabb. Francisco pápa? Lehet most már ő? Ha például van valaki, akinek a tettei megegyeznek a szavaival. Ha most jól értettem, ezért akarsz szabadkőműves lenni ...! Persze fiam, ilyenek a szabadkőművesek, bár Ferenc pápa nem szabadkőműves. De ő egy jóhiszemű ember. Olyan ember, aki példamutatással prédikál [90].

62) Még mindig az ultrabuzgó szabadkőműves Mario Rolleri 33°, 2017. április 1-jén ismét kifejezte örömét Ferenc pápával kapcsolatban. Rolleri arra is felhívott minket, hogy olvassuk Ferenc pápát, hogy boldogok legyünk. Milyen szép!
Ez a pápa egy nem mindennapi valaki! Íme az új üzenet, tele bölcsességgel és alázattal. Legyetek boldogok ... adjatok magatoknak egy percet, hogy elolvassátok őt, Ferenc pápát. [...] Ma Ferenc pápa az egész világot - függetlenül attól, hogy ki hol van, hitvallástól vagy vallástól függetlenül - egy pillanatnyi elmélkedésre vagy imára hívja a békéért. Az egész bolygó egyesült imában a BÉKÉÉRT [91].

Konklúzió: A pápáért és az egyházért mondott katolikus imák és kívánságok
Ki tudja, hogy a szabadkőműves dicséreteknek ez a listája tovább frissíthető és bővíthető-e? Addig is imádkozunk Ferenc pápáért, kívánunk neki egyre több tanbeli tisztaságot és lelki erőt, hogy képes legyen a médiának és a világnak világosabb és erősebb tanúságot tenni a katolikus hitről, mint Szent Péter apostol (a Szanhedrin előtt); mint Boldog IX. Pius (a szabadkőműves világ előtt); mint X. Szent Pius (a modernitás előtt); mint II. János Pál (a mai laicizmus előtt). Ahogy a kereszténység első századaiban, úgy ma is szüksége van az Egyháznak egy pápára, aki a Hit "mártírja" vagy "hitvallója". A médiával és a világgal való tánc és tangó [20] senkinek sem hoz jót!
Hogy témaváltással zárjuk: Ferenc pápa válaszol-e a négy bíboros "dubia"-jára az Amoris Laetitia kapcsán? És a szabadkőművesek, hol állnak - "cum Amoris Laetitia" vagy "cum dubiis"?

Jegyzetek:

[1] L. DE PONCINS, La Franc-Maçonnerie d'après ses documents secrets, Diffusion de la Pensée Française, Chiré-en-
Montreuil 19755 , 159. o.
[2] XIV. Kelemen pápa (1705-1774), 1769-1774 között pápa, 1773. július 21-én vonakodva, egyetemlegesen elnyomta a jezsuita rendet (lásd: Dominus ac Redemptor). A jezsuita rendet VII. Pius pápa állította vissza 1814-ben. A szerkesztő megjegyzése.
[3] Instruction permanente (Haute Vente), idézi: J. CRÉTINEAU-JOLY, L'Eglise romaine en face de la Révolution, 2. sz. köt., Henri Plon, Párizs 1861, 74-75. o.
[4] S. MAGISTER, "Massone, non c'è comunione", in: L'Espresso, 1999. augusztus 19., 69. o. (68-71). ( repubblica.it/articolo/7167.html); vö. Gustavo Raffi Gran Maestro Grande Oriente d'Italia, in: Erasmo notizie, n° 6-7- 8, 2009. március 31- április 31., Grande Oriente d'Italia, Roma, 32. o.
[5] A. POHLMANN, "Nem bűn, hanem vétek?". (szabadkőművesnek lenni), in Freemasonry Today, 2005. tél, in archive.org/…101215192220/http:/freemasonrytoday.com/31/p10.php.
[6] D. MINERVA, Dialogo sulla vita. Colloquio tra Carlo Maria Martini e Ignazio Marino (L'espresso, 27 aprile 2006), in Erasmo notizie, Bollettino del Grande Oriente d'Italia, n. 7-8/2006, pp. 42-47.
[7] repubblica.it/limes/cosi-eleggemmo- papa-ratzinger/5959
[8] messainlatino.it/2011/06/un-mesto-anniversario.html
[9] Lásd e szám 20. oldalát: hiramabif.org/revista/abif_119.rar.
[10] bnaibritheurope.org;
bnaibrith.org/…ai-brith-international-welcomes-new-pope-francis-i
[11] impulsobaires.com.ar/nota.php?id=175015; actualmasonica.com/2013/03/20/el-papa-francisco-los-masones/
[12] GLVDI Notiziario - Notiziario Massonico Gran Loggia Virtuale d'Italia, R.S.A.A. Massoneria Italiana, Comunicato Post n° 159, közzétéve 2013. március 15-én, libero.it
[13] libero.it/GLVDI/13495401.html
[14] grandeoriente.it/…e-logiche-e-dalle-tentazioni-del-potere-temporale/
[15] "Gran Logia Unida del Libano saluda a la Gran Logia Femenina de Argentina por eleccion de nuevo Papa Francisco", hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=FenixNews.com.
[16] "Jorge Mario Bergoglio bíboros, Buenos Aires korábbi érseke, most I. Ferenc pápa, máris felhúzta a szabadkőműves- és katolikusellenes őrülteket, és az interneten máris vérben forgó szemekkel állítják, hogy "a fekete pápa" szabadkőműves és szabadkőműves jeleket használ, bla-bla-bla!" (csak keressük a Google-ben: Pope Francis - Freemasonry). ("Egy új pápa - új kapcsolat a római katolikus egyházzal?" in The Watermark - Canada's online Masonic Philatelic Newsletter, Vol. 3 - Issue 4 - April 2013, 3. o.), ottawamasons.ca/Watermark April 2013.pdf.
[17] "Én a magam részéről remélem, hogy ez az új pápa, akit konzervativizmusa ellenére nagyra becsülnek személyes alázatáért és a társadalmi igazságosság iránti elkötelezettségéért, hajlandó lesz jobb kapcsolatot építeni a katolicizmus és a szabadkőművesség között. Csatlakozom az Argentin Nagypáholy nagymesterének, Ángel Jorge Clavero [...] megjegyzéseihez. Csak remélni tudjuk, hogy a római katolikus egyház szabadkőművesek elleni több száz éven át folytatott indokolatlan üldözése megszűnik." (Ibid., 3. o.)
[18] Vö. Erasmo notizie, bollettino d'informazione del Grande Oriente d'Italia, anno XIV, n. 13-14, 2013. július 31, Róma, 19. o.
[19] 2013. augusztus, a Grande Oriente do Brasil, Stato dello "Espirito Santo" (GOB-ES).
[20] Vö. Corrispondenza Romana, n. 971/03, 2006. december 6.; fattisentire.org/News/. Braz de Avizról ezen az oldalon azt olvashatjuk, hogy "1994-ben Vitoria segédpüspökévé nevezték ki, 1998-ban Ponta Grossa egyházmegyés püspökévé nevezték ki; alig négy évvel később, 2002-ben áthelyezték Maringába, 2004-ben pedig Brasília metropolitájává nevezték ki. Igazán meteorszerű karrier." 2010-2011-ben kinevezték az új egyházi prefektusnak, és hamarosan bíborossá emelték.
[21] repubblica.it/articolo/1350234bdc4.html?eng=y; repubblica.it/…4/15/sempre-in-castigo-le-suore-americane-liberal/
[22] Giacomo GALEAZZI - Ferruccio PINOTTI, Vaticano massone. Logge, denaro e poteri occulti: il lato segreto della Chiesa di papa Francesco, Edizioni Piemme, Milano 2013, pp. 56-57.
[23] Ibid. 83. o. - kiemelés hozzáadva.
[24] Ibid.
[25] Erasmo notizie, Bollettino d'informazione del Grande Oriente d'Italia, Anno XIV, Numero 15-16, 30 settembre 2013, 11. o.
[26] granloggiaditalia.com/…-content/uploads/2013/02/papa-francesco-sito2.jpg- kiemelés hozzáadva.
[27] granloggiaditalia.com/…tent/uploads/2013/02/papa-francesco-per-sito-1.jpg
[28] Erasmo notizie, Bollettino d'informazione del Grande Oriente d'Italia, Anno XIV, Numero 17-18, 2013. október 31., p. 6.
[29] southernleytetimes.com/No_way_to_treat_our_heroes.html
[30] regionecalabriagldi.it/…vista-a-vincenzo-romano-gran-maestro-aggiunto.html - kiemelés hozzáadva.
[31] "[Interjúkérdés:] "Az Ön kapcsolata az egyházzal? [Válasz:] Egy ma már nevetséges, száz évvel ezelőtti kiátkozással fizetünk. Mindig is igyekeztünk jó kapcsolatokat kialakítani. Nekünk is voltak szabadkőművességhez kötődő papjaink. Megpróbáltunk párbeszédet kezdeményezni a Vatikánnal, és néhány évvel ezelőtt a Vatikáni Államtitkársággal folytatott levelek sorozatával sikerrel jártunk. Az egyház részéről azonban van egy bizonyos merevség a dogmák miatt. Mi a szent könyvre esküszünk, ami a Biblia, nincs semmi bajunk az egyházzal. Az egyház pedig nem fogadja el azt, ahogy mi gondolkodunk. Mi nem dogmákkal élünk, hanem szeretünk gondolkodni, összehasonlítani, gondolkodni. Ez különböztet meg minket. Az egyháznak sok előítélete van velünk szemben". Ibid.
[32] hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=FenixNews.com
[33] onepeterfive.com/man-elected-pope/
[34] oscarb1.blogspot.com/2013/03/lettera-aperta-francesco-i.html
[35] grandeoriente.it/conferenza-mondiale-delle-logge-garibaldi/
[36] stenterellonewsletter.blogspot.com: "Oscar Bartoli, ügyvéd, újságíró, számos olasz médiummal dolgozik együtt. 1994 óta az Egyesült Államokban él, Washingtonban, Los Angelesben és Bangalore-ban (India). Hosszú ideje rotarista, jelenleg a washingtoni Rotary Club tagja."
[37] S. Bisi (Gran Maestro GOI), L'abbraccio telematico con i fratelli americani ha inaugurato una nuova via di comunicazione massonica, in Stenterello - Periodico di Approfondimento Esoterico, Newsletter, Anno II, Ottobre 2014, p. 4.
[38] "'Hermanos y hermanas de la noche buena, ya sabes que el deber del cónclave era dar un obispo en Roma y parece que mis hermanos cardenales le han recogido en el fin del mundo ... pero estamos aquí.' Estas son las primeras palabras del primer Papa Francisco de la Iglesia Católica. Jorge Mario Bergoglio, argentin, de 76 años, un jesuita, 266 º Papa, es también la primera en Sudamérica. El humo blanco que anunció al mundo su electción se produjo en la quinta votación, el segundo día del cónclave. Una encuesta realizada en más de lo necesario, hace ocho años, para la elección de Benedicto XVI. La chimenea de la Capilla Sixtina comenzó a fumar a 19.06, la plaza de San Pedro repleta de fieles desde la mañana estalló en un rugido: "¡Viva el Papa! ¡Viva el Papa'" hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=FenixNews.com
[39] "Látunk egy fontos és kulcsfontosságú feladatot, amelyet Őszentségének, Ferencnek még meg kell oldania: ez a vatikáni államtitkáré. Ismerve Bergoglio gondolkodását, biztosan az ő elképzeléseinek határozott követőjét fogja választani.
Egy dolog biztos: Franciscóval lehet kedvesnek lenni, lehet másnak lenni, és ő ezt el fogja fogadni. Lehet bűnösnek lenni, és ő tudni fogja, hogyan kell megbocsátani. De az argentin kormánynak szem előtt kell tartania, hogy az új pápa nem az a személy, akivel politikailag manőverezni lehet, sem játszani.
Ezért melegen üdvözöljük Őszentségét, Ferencet, és hosszú és gyümölcsöző pápaságot kívánunk neki. Várható, hogy azok számára, akik római katolikusok vagyunk, bizonyára sok minden megváltozik majd. A név mellett [ott van] az arca és a stílusa." hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=FenixNews.com
[40] "Magának a szabadkőművességnek a pápaválasztás alig vagy egyáltalán nem számít, hiszen állandóan üldözik, valós érvek nélkül, és azzal a súlyosbító [ténnyel], hogy a pápa, aki elítélte a szabadkőművességet, két évig vak volt, és a tanácsadóira hagyatkozott. A megkérdőjelezhető magatartás fényében, amelybe a Római Kúria tagjai belebuktak, jogos-e fenntartani egy ilyen magatartást? Jogos-e, hogy hallgatunk? Itt az ideje, hogy a szabadkőművesek mélyreható párbeszéd útján munkához lássanak ebben a témában? Hiszem, hogy egy őszinte, tiszteletteljes, mélyreható párbeszéd, félretéve a történelmi ellentéteket, az Egyház és a szabadkőművesség között nagyon hasznos lehet mindkét intézmény, gondolkodásmód és életforma számára. Hiszem, hogy ez a pápa, képzettségéből és [jezsuita] rendjének karizmájából adódóan, hajlandó lehet kezdeményezni egy olyan párbeszédet, amely az idő múlásával több mint érdekes gyümölcsöt teremhet. Ha kopogtatnak az ajtónkon, képesek vagyunk-e kinyitni azt?" hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=FenixNews.com
[41] "Hozzáteszi, hogy Ferenc pápának az a feladata, hogy sok mindent megváltoztasson az egyházban: "Ezer év alatt felhalmozódott néhány dolog, egy világi stílusú udvari palotából, amely nem mindig teszi lehetővé, hogy az evangéliumot kövessék és értelmezzék, amelyhez a Szent Ferenc által jelentett jelkép nagyon fontos." hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=FenixNews.com.
[42] "Ferenc uralkodását a változások híre, a váratlan döntések egy stagnáló udvarban és a pápa visszavonhatatlan elkötelezettsége a világ legelesettebbjei iránt jellemzi majd." hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=FenixNews.com.
[43] "Bergoglio bíborosnak nem volt "szerencséje", hogy pápává választották, Ferenc pápa teremtette meg ezt a valóságot tetteivel, és nem kevés ilyen tett volt." hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=FenixNews.com.
[44] “Que la Luz del Creador ilumine a Francisco y su Fuerte mensaje de Amor y Cuidado por todos los seres humanos.” hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=FenixNews.com
[45] Íme a cikk utolsó része: "Las relaciones entre la Iglesia en la argentina y los masones mejoraron en las últimas décadas. Incluso, a fines de los '90 los masones se reunieron oficialmente con el Episcopado. De hecho, hoy los vínculos son muy cordiales. Pero el Vaticano sigue considerando incompatibles sus posiciones. Por tanto, afirma que un católico no puede ser masón. La elección de Francisco obró como una mejora de la relación." hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=FenixNews.com
[46] Massoneria e Chiesa, in Erasmo notizie, Bollettino d'informazione del Grande Oriente d'Italia, Anno XV, N° 11-12, 2014. június 30., Róma, 6. o.
[47] Ibid., 7. o. Kiemelés hozzáadva.
[48] Ibid.
[49] Vö. A. Scanzi, In un film racconterò segreti e verità di Gelli, in Il fatto quotidiano, 6 settembre 2014, 13. o.
[50] M:. A:. Domenico P., Massoneria e Chiesa: Papa Francesco, Or:. Ravenna, 2014.3.13., in ritosimbolico.it/rsi/2015/05/massoneria-e-chiesa-papa-francesco/. Néhány mondatban számol be a szabadkőműves Dominic P.: "A kölcsönös megértés és megbékélés egyik fénysugara véleményem szerint abból az interjúból származik, amelyet a pápa tavaly adott Eugenio Scalfarinak, a La Repubblica című újság igazgatójának. Egy olyan beszélgetés, amelyet 'nyugtalanítónak' neveznék, de a jó értelemben. [...] Amikor a pápának felteszik a kérdést: "Őszentsége, van-e egyetlen elképzelés a Jóról? És ki dönti el, hogy mi az?", meglepő módon azt válaszolja: "Mindannyiunknak van egy látomása a jóról és a rosszról. Arra kell bátorítanunk az embereket, hogy arra haladjanak, amit ők Jónak gondolnak [...] Mindenkinek megvan a saját elképzelése a jóról és a rosszról, és úgy kell döntenie, hogy a jót követi és a rossz ellen harcol, ahogyan azt ő felfogja. Ez elég lenne ahhoz, hogy a világot jobb hellyé tegyük. Ezek azok a szavak, amelyekkel az ember jogosult megkérdőjelezni az egyik olyan indítékot, amellyel történelmileg a katolikus egyház a szabadkőművességet vádolta, nevezetesen: "a szabadkőműves módszer [...] összeegyeztethetetlen [...], mert az egésznek egy olyan szimbolikus és relativista felfogásán alapul, amely egy keresztény számára teljesen elfogadhatatlan [...]" Emlékeztetett egy nemrégiben elhangzott beszédre C: M mo :. TO:. ["Kedves Építészmester úr"]. A relativizmus ősrégi kérdéséről; nekem tulajdonképpen aggasztóan unalmasnak és kapkodónak tűnik; és joggal, M: .A :. említett beszéde arra a következtetésre jutott, hogy "a modern relativizmus igazi természete [...] a dogmatizmussal konjugálódik". Semmi sem állhatna távolabb a szabadkőművességtől, de úgy tűnik, még Ferenc gondolkodásától is távol áll, mert a jóra és a rosszra, valamint arra az értékre való hivatkozása, amelyet mindegyikünk adhat a jónak és a rossznak, a relativizmus beismerésével egyenértékű, ami egy pápánál elképzelhetetlennek tűnik. Ebben az értelemben a pápa kifejezései bepillantást engednek a katolikus lelkiismeret váratlan kiszélesedésébe, ami megmagyarázza az Irgalmasságra való, gyakran ismételt felhívását. [...] Ebben a bejelentett folyamatban, ha megerősítést nyer, nagy valószínűséggel a pápa - és vele együtt a katolikus egyház - találkozni fog a szabadkőművességgel; és elkerülhetetlenül igazságos lesz, hogy tiszteletben tartsuk azokat az elveket, amelyekben hiszünk, leüljünk egy konzultációs asztalhoz, és levetkőzzük azt a súlyos kérget, amelyeket az emberek - és nem az intézmények - állítottak fel elválasztó kerítésként a belső (az igaz út) és a külső (az igazságtalan, az eltérő, a másik út) között.". [kiemelés hozzáadva]
[51] Vö. Alpina, Magazine maçonnique suisse - Grande Loge Suisse Alpina, Nr. 3/2014, 3. oldal.
[52] "Sokan azonban azt feltételezik, hogy a Vatikánból XVI. Benedek pápa lemondása óta érkező legújabb és legforradalmibb események mögött szabadkőműves terv áll. Azt beszélik, hogy még az új pápa megválasztása is a páholyok műve. Egy olyan bezárkózó pápaság után, mint amilyen Ratzingeré volt, valószínű, hogy a tagok közül sokan reménykednek egy békülékenyebb korszak eljövetelében a jezsuita Bergoglio révén. Legalábbis ezt gondolja Giacomo Galeazzi, a La Stampa vatikáni tudósítója és Ferruccio Pinotti újságíró és író (aki már régóta érdeklődik a szabadkőművesség iránt) A szabadkőműves Vatikán című nemrég megjelent könyvükben. Páholyok, pénz és okkult hatalmak: Ferenc pápa egyházának titkai [Vaticano Massone. Logge, denaro e poteri occulti: il segreto della Chiesa di Papa Francesco]". D. Bui, Verso una coabitazione costruttiva?, in Alpina, Nr. 3/2014, pp. 8-9 [kiemelés hozzáadva]. Lásd még: freimaurerei.ch/i/alpina/artikel/artikel-2014-03-01.php.
[53] Raffi, il "mondo liquido" e la missione della massoneria, in Erasmo notizie, bollettino del Grande Oriente d'Italia, anno XV, numero 7-8, 2014. április 30., Róma, 6. o., a mi boldening.
[54] mn-rivervalley.org/wayfarer/2014/may_june_2014.pdf
[55] Barbosa Nunes, A verdade no Papa Francisco, in gob.org.br/…co-artigo-de-barbosa-nunes-para-o-diario-da-manha/.
[56] Lásd ibid.
[57] "Ahogy Ferenc pápa 2014. január 1-jén tartott újévi istentiszteletén rámutatott: 'Mindannyian egy Mennyei Atya gyermekei vagyunk, ugyanahhoz az Emberi Családhoz tartozunk, és közös a sorsunk. Ez mindannyiunk számára felelősséggel jár, hogy dolgozzunk azért, hogy a világ a testvérek közösségévé váljon, akik tisztelik egymást, elfogadják egymást a másságukban, és gondoskodnak egymásról". Akár a szabadkőművesek testületéhez is szólhatna." grandlodgefl.com/archive_2014/grand_oration_2014.html.
[58] ultimahora.com/…a-y-poner-fin-al-conflicto-la-iglesia-n886764.html
[59] "Lát-e változást a katolikus egyházban, mióta Jorge Bergoglio pápává nevezték ki? 'Nincs konfrontációnk Bergoglióval. Épp ellenkezőleg, a pápa úgy tűnik, hogy felvonja a lobogónkat. Amikor bejön, azt mondja, hogy ő republikánus, szekuláris, demokratikus és antiklerikális. Mindezekért minket szankcionáltak és kiátkoztak. Ha ő kitűzi a zászlónkat, miután oly sokáig harcolt ellenünk, akkor rájövök, hogy az Egyház felülvizsgálja az álláspontját." hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=FenixNews.com.
[60] agenparl.com/…-loggia-2015-servizio-biblioteca-gli-appuntamenti/
[61] masonsinmaine.org/york22/TB052015.pdf
[62] granloggia.it/ufficiostampa/zohar-il-libro-dello-splendore ; kabbalah.com/the-zohar-project
[63] grandeoriente.it/conferenza-mondiale-delle-logge-garibaldi/
[64] stenterellonewsletter.blogspot.com: "Oscar Bartoli Avvocato, giornalista pubblicista, collabora con molti media italiani. Risiede negli Stati Uniti dal 1994 e vive tra Washington D.C., Los Angeles e Bangalore (India). Rotariano di lunga data, attualmente fa parte del Washington Rotary Club."
[65] S. Bisi (Gran Maestro GOI), L'abbraccio telematico con i fratelli americani ha inaugurato una nuova via di comunicazione massonica, in Stenterello - Periodico di Approfondimento Esoterico, Newsletter, Anno II, Ottobre 2014, p. 4.
[66] R. Amico Roxas, Papa Francesco ultima spiaggia del cattolicesimo cristiano, in oscarb1.blogspot.com/2015/08/papa-francesco-ultima-spiaggia-del.html.
[67] oscarb1.blogspot.com/2015/09/questo-papa-comunista-e-anticattolico.html
[68] Vö. Editoriale - Creare ponti per una migliore e reciproca comprensione, in Stenterello - Periodico di Approfondimento Esoterico, Newsletter, Anno II, 2015. október, pp. 1-2.
[69] veritas-vincit-international.org/…uy-full-page-newspaper-ad-to-welcome-pope-francis/
[70] traditioninaction.org/ProgressivistDoc/Snap/A_176_Philippines_1.jpg
[71] Vö. MW Thomas G. Rentoy III, A Revitalized, Relevant and Revered Philippine Freemasonry: Our Committment, Our Covenant, in The Cabletow, The official organ of the M.W. Grand Lodge of Free and Accepted Masons of Philippines, Vol. 92, n. 1 - May-June 2015, Manila, pp. 22-23 (14-23).
[72] VW Jesse D. Alto, Realisation in Oneness, in The Cabletow, The official organ of the M.W. Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines, Vol. 92, n. 4 - November-December 2015, Manila, pp. 11-12.
Megjegyzés: ezt a cikket stílus és tartalom miatt szerkesztették. Az online megjelenő egyéb változatok ezért némileg eltérhetnek.
[73] seattlemasons.com/2015/1510_trstbd.pdf , p. 4.
[74] gelocal.it/…i-lei-vuole-farci-tornare-alle-crociate-1.12461283
[76] Ibid.
[77] (in-sightjournal.com/…view-with-grand-secretary-jerry-w-kopp-part-three/ ).
[78]philosophicalsociety.org/…francis-revolutionary-manifesto-on-climate-change/
[79] seattlemasons.com/2015/1510_trstbd.pdf , 4. o.
[80] gelocal.it/…i-lei-vuole-farci-tornare-alle-crociate-1.12461283
[81] Ibid.
[82] (in-sightjournal.com/…view-with-grand-secretary-jerry-w-kopp-part-three/ ).
[83] philosophicalsociety.org/…francis-revolutionary-manifesto-on-climate-change/ (vastagítás hozzáadva).
[84] longmontmasons.com/…ween-the-catholic-church-and-freemasonry-possible/ . See also freemasoninformation.com/…ween-the-catholic-church-and-freemasonry-possible/
[85] Ibid.
[86] Barbosa Nunes, Porta da saida para os corruptos, in gob.org.br/…ida-para-os-corruptos-artigo-n°-273-barbosa-nunes/; ; essenciamaconica.blogspot.com/…16/05/porta-de-saida-para-os-corruptos-artigo.html
[87] grandeoriente.it/…covo-ferrara-la-sua-personale-fobia-la-massoneria/ See also: Stefano Bisi, “Negri, tesi preconcette e toni inquisitori. La Massoneria non è contro la Chiesa”. La replica di Bisi (Grande Oriente d’Italia) all’arcivescovo, in Il Resto del Carlino, Monday, 30 May 2016, p. 2.
[88] msana.com/emmay16.asp
[89] mozart-loge.de/…e-humanistische-und-demokratische-herausforderung/
[89] philosophicalsociety.org/…et-of-worms-and-how-does-it-relate-to-freemasonry/
[90] repubblica.it/…8/news/papa_francesco_viaggio_in_svezia-150792108/
[91] hugedomains.com/domain_profile.cfm?d=FenixNews.com

(Forrás: Why do the Freemasons Love Pope Francis? - OnePeterFive )
Johannes Eck
Forrás az írás végén belinkelt 1P5.
charisma
Köszönöm, nem vettem észre.
lelkihaz
Fratelli tutti: between 102. and 103 a subtitle: Liberty, equality and fraternity.
A Zsid 2 olvashatjuk, hogy csak Krisztusban van testvériség vallásos értelemben. Maga az Úr Jézus, az irmalas szamaritánus esetében is csak felebarátról beszél. Amikor azt mondta, hogy új parancsot adok nektek: úgy szeressétek egymást ahogy én szerettelek titeket, ez a tanitványokra vonatkozik. A Fratelli tutti-…More
Fratelli tutti: between 102. and 103 a subtitle: Liberty, equality and fraternity.
A Zsid 2 olvashatjuk, hogy csak Krisztusban van testvériség vallásos értelemben. Maga az Úr Jézus, az irmalas szamaritánus esetében is csak felebarátról beszél. Amikor azt mondta, hogy új parancsot adok nektek: úgy szeressétek egymást ahogy én szerettelek titeket, ez a tanitványokra vonatkozik. A Fratelli tutti-ban felvázolt új testvériségi fogalom inkább szabadkőmüves értelmezés. Új és nyitott, globális, befogadó társadalomról beszél Egyház és keresztség nélkül...Idézi a szentírást de mindenkit meghagy a maga hitében. Mindenkinek elfogadását sürgeti, de nem állít fel követelményeket a más vallásuaknak... 🤥
charisma
Kemény beszéd, köszönet a közreadásért.
Mit lehet tudni a forrásról?