39:31
Chabadisté naplánovali vyhubit většinu nežidů nyní. Informují Hodos i Nathanael Kapner, židovští konvertité ke Kristu v pravoslaví. 00:15:14.457 Rabín Buločnik: Nežidé, kteří se nepřidají k židům …More
Chabadisté naplánovali vyhubit většinu nežidů nyní. Informují Hodos i Nathanael Kapner, židovští konvertité ke Kristu v pravoslaví. 00:15:14.457 Rabín Buločnik: Nežidé, kteří se nepřidají k židům, musí být vyvražděni, na planetě smí přežít jen 2 800 nežidů na každého žida v časech Mesiáše (tj. Antikrista), kdy se staví 3. jeruzalémský chrám! Proto 12.9.2022 Hodos z Charkova uzavírá: Jako za Mojžíše, je nutno nyní vyhubit Chabadské modloslužebníky peněz, aby Bůh sám NEvyhubil všechny židy.
Public domain
Samson1
Libor Halik
Ano, ztuhlá krev sv. Januária ze 4. století 19.9.2022 v 9,26 při mši sv. zkapalnila. To znamená, že až do prosince 2022 (kdy je další zkapalňovací svátek) NEzačne světová válka, které by se účastnila i Itálie s Neapolí, kde jsou ostatky sv. Januária (Gennara).
P. A. Semi
Tak tak...
Viz Talmudický plán na vyhubení křesťanů a materialistů, s citacemi, s vysvětlením...
Toho svého "Moloch Mesiach" se chystali pomazat nyní v září 2022, nevím, jestli to třeba zase odložili...?
πα½More
Tak tak...
Viz Talmudický plán na vyhubení křesťanů a materialistů, s citacemi, s vysvětlením...
Toho svého "Moloch Mesiach" se chystali pomazat nyní v září 2022, nevím, jestli to třeba zase odložili...?

πα½
Jana V
Chazaři uloupili celé národy a chtějí zabít 6 miliard lidí.