Clicks108
vi.news

Giám mục Đức: Thượng hội đồng chống lại độc thân tính và đạo đức

Các giám mục Đức đã quyết định một cách nhất trí vào ngày 14 tháng 3 để bắt đầu một "quá trình đồng bộ" liên quan đến "quyền lực giáo sĩ", độc thân và đạo đức tình dục.

Vào tháng 9, các giám mục sẽ trình bày một khái niệm và mốc thời gian cho các ý kiến của họ. Sẽ có ba phần chính:

• Giám mục Franz-Josef Bode của Osnabrück, một người quảng bá tội gian dâm đồng tính, chịu trách nhiệm về đạo đức tình dục.

• Giám mục Felix Genn của Münster, một kẻ thù của các chủng sinh Công giáo, chịu trách nhiệm về độc thân tính.

• Giám mục Karl-Heinz Wiesemann của Speyer, một người thúc đẩy Rước lễ Tin lành, sẽ xử lý phần "quyền lực giáo sĩ".

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-SA, #newsStfpdtmmgx