11:37

Opisywała procesy Kiszczaka i zomowców - morderców górników z kopalni Wujek. Maria Szcześniak

Uwaga! W programie przedstawiam dane z książki Marii Szcześniak ,,Idź i zabij" z 1999 roku i nie wspominam o późniejszych wyrokach skazujących zomowców strze...
Nieprzejednany Wstecznik
W tym trudnym czasie prosimy o modlitwę i wsparcie kleryka.