Clicks1.1K

LIDSTVO SEVŘEL STRACH, PROTOŽE OPUSTILO VÍRU

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 25. dubna 2020.
Nástroj: Luz de Maria (Argentina).
www.revelacionesmarianas.com/english.htm

Lidé Boha, Jednoho a Trojjediného:
Jako princ nebeských armád, přicházím k vám se Slovem z výše, abyste se přezkoumali, než nadejde čas.
Jsou slyšet zvuky, rezonují novými nemocemi a vakcínami a rozezněly se víc než zvony, víc než trubky, víc než legie, víc než zbraně, víc než vysvětlení člověka.
Boží lidé musí zůstat připraveni: Jednota je nepostradatelná, aby "vlna myšlenek" nepronikla lidskou mysl a nerozdělila marnými spory ty, kdo se rozhodli pro obrácení.
Nebe vás varovalo, abyste mohli pozorovat velkou změnu, v níž žijete, že jste v tomto okamžiku i v přicházejících časech drženi v zajetí. Nic nebude stejné: mějte na paměti, že pro člověka nic nebude stejné, proto lidská stvoření si budou připadat, že se ztrácejí v nových pravidlech světového řádu.
Masky těch, kdo vládnou, spadnou na zem a uvidíte je, jací jsou – "propagátory této války, kteří půjdou do ozbrojeného konfliktu."
Milovaní lidé Boha, člověk bude trpět hrůzou v očekávání neustálých mutací vyrobeného viru, až do doby, kdy zlo, které virus vytvořilo, bude demaskováno.
Lidstvo sevřel strach, protože opustilo víru.
Děti našeho Pána a Krále Nebe a Země: Podívejte se, znamení nebudou otálet, nebe vylije jeho bolest.
Ach, lidstvo! Trpíte postupně, jako někdo, kdo přistupuje k ohni, který roznítil vlastníma rukama!
Satan uchopil tuto generaci, mazaně oslepil lidskou mysl osobními domněnkami, aby lidstvo nešlo směrem k lásce, ale ke sporům, žárlivosti, ke vzpouře.
"TAJEMSTVÍ NEPRAVOSTI" je již připraveno, bude však poraženo, ale ne dřív, než nastane velká zkouška odpadlictví.
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista: Kdokoli má opravdovou víru, odolá a neodpadne. Ten, kdo opravdovou víru nemá, se nebude bránit. Zapomněli jste, že "pod ochranou Nejvyššího", jste zachráněni ze sítě Zlého.
Toto je čas spravedlivých. Dokonce i uprostřed utrpení obdrží pomoc. Toto je čas časů, a vy se musíte zasvětit naší Královně a Matce s opravdovým, jednoduchým a zkroušeným srdcem, a tímto způsobem věřící obdrží novou sílu, nové odhodlání, nové vítězství, protože náš milovaný Král a Pán Ježíš Kristus udělil své matce žezlo Pravdy, aby oddělil svůj lid od plevele.
Modlete se, milovaní lidé, modlete se srdcem, modlete se duší, modlete se smysly, modlete se, vy, kteří jste viděli, jak národy byly přemoženy osamělostí, která je předzvěstí umlčeného, bojácného a bezmocného lidstva.
Modlete se, přišla nemoc.

Modlete se, skrze podvod pomoci, byla Amerika ještě více zamořena.

Bezmoc maličkých je zvýrazněna tím, co se skrývá za mocnými, kteří si postupně podmaňují Boží děti.
Očekávali jste válku, přicházející s velkým duněním? Proto nerozpoznáváte časy války.
Ty půjdou od slov k činům, jeden bude obviňovat druhého, dokud nepozvednou své zbraně, a celé lidstvo bude trpět.
Snažně vás prosím, vás, kdo nerozpoznáváte znamení časů. Probuďte se dřív, než velké nebeské těleso bude zářit na obloze, jako šelma, blížící se k Zemi za bílého dne!
Lidé našeho Krále a Pána Ježíše Krista, jen ti, kdo mají opravdovou víru, budou moci cítit Boží přítomnost v těžkých chvílích.
OBRAŤTE SE TEĎ!
POSLOUCHEJTE! ZAPŘÍSAHÁM VÁS! DÁVEJTE POZOR, OBRAŤTE SE!

Připravte se v duchu, po Varování bude spravedlivý spravedlivějším a svatý svatějším.
MILUJTE LÁSKU LÁSEK! ZBOŽŇUJTE JEDNOHO A TROJJEDINÉHO BOHA, BUĎTE ČÁSTÍ JEHO LIDU.

Milujte naši Královnu, najděte v ní útočiště, v Utěšitelce zarmoucených.

KDO JE JAKO BŮH? NIKDO NENÍ JAKO BŮH!
Svatý archanděl Michael
Coburg
apredsasatoci
Dusan Tatarkovic, Kto má Ducha Svateho tomu už netreba nič vysvetľovať. Ako si ty na tom?
apredsasatoci
Tak je! A preto bude spasenych toľko ako za čias Noema! 🤔
apredsasatoci
A práve toto je tvoj problém - ty si myslíš, ty hovoríš... Naozaj nechápeš, že je jedno čo si ty myslis. Je jedno čo si Peter(skala) mysli. Dokonca je jedno čo si ja myslím.
V kresťanstve, ak nechcem žiť falošné krestanstvo, je dôležité IBA to čo si myslí a hovorí SVATA TROJICA. A čo hovorí SVATA TROJICA? Spasenych bude toľko ľudí ako za čias Noema!!! Bodka! 🤔
One more comment from apredsasatoci
apredsasatoci
Spasenych určite nebude malo, ale v porovnaní so zatratenymi ich bude ako za čias Noema.
Peter(skala)
Očakávali ste vojnu, prichádzajúcu s veľkým dunením?
Preto nerozpoznávate časy vojny.
Tie pôjdu od slov k skutkom, jeden bude obviňovať druhého, pokiaľ nepozdvyhnú svoje zbrane a celé ľudstvo bude trpieť.
Naliehavo vás prosím - vás, kto nerozpoznávate znamenie časov. Prebuďte sa dskôr, ako veľké nebeské teleso bude žiariť na oblohe, ako šelma, blížiaca sa k Zemi za bieleho dňa!
🤔

Archanjel Mich…More
Očakávali ste vojnu, prichádzajúcu s veľkým dunením?
Preto nerozpoznávate časy vojny.
Tie pôjdu od slov k skutkom, jeden bude obviňovať druhého, pokiaľ nepozdvyhnú svoje zbrane a celé ľudstvo bude trpieť.
Naliehavo vás prosím - vás, kto nerozpoznávate znamenie časov. Prebuďte sa dskôr, ako veľké nebeské teleso bude žiariť na oblohe, ako šelma, blížiaca sa k Zemi za bieleho dňa!
🤔

Archanjel Michal hovorí, že vojna začne znamením na oblohe, ktoré spôsobí nebeské teleso a bude ho vidieť počas dňa.

Najbližšie bude vidieť kometu Atlas a to 24.5. a 31.5.
Otazne je, či bude vidieť aj cez deň alebo len v noci.
tvfilmvideohudba.wordpress.com/…/jedovata-kometa…

Potom sa očakáva asteroid Didimus B ale ten chcu "zostreliť" v r.2022
Ibažeby prišiel skôr....

tvfilmvideohudba.wordpress.com/…/nasa-chce-v-zar…
Peter(skala)
a čo čakáš, že urobime teleport, aby si uveril?
😉
Peter(skala)
ale takto potom ťažko spoznáš arch.Michala
Nedá sa totiž veriť len Písmu resp.biblickým zjaveniam a mimo toho nič... lebo aj zakonici verili len Písmu... aj protestanti veria len Písmu (sice aj s Novým Zakonom, ale tiež len tomu, čo bolo dávno)

Nedá sa spoznať sv.Michala tak, že verime len tým zjaveniam Michala, ktoré sa udiali pred 2000 rokmi a potom už nič.

archanjel sa zjavuje stale a ked v …More
ale takto potom ťažko spoznáš arch.Michala
Nedá sa totiž veriť len Písmu resp.biblickým zjaveniam a mimo toho nič... lebo aj zakonici verili len Písmu... aj protestanti veria len Písmu (sice aj s Novým Zakonom, ale tiež len tomu, čo bolo dávno)

Nedá sa spoznať sv.Michala tak, že verime len tým zjaveniam Michala, ktoré sa udiali pred 2000 rokmi a potom už nič.

archanjel sa zjavuje stale a ked v neho veríme resp. veríme tomu, čo povedal vtedy, tak by sme mali veriť aj tomu, čo povedal v sučasnosti.

Jedno od druheho nie je dobre vylučovať, lebo potom to je len o poznaní čiasatočnom, nie však dostsatočnom

Moslimovia hovoria, že veria v Boha Abrahama, ale ked neveria v Ježišovo božstvo, tak potom ťažko od nich očakávať že poznaju Boha odstatočne. To iste Židia.

Od protestantov tiež nemožno očakávať že poznaju arch.Michala dostatočne ked neveria že sa zjavuje v sučasnosti a katolici ktorí rovnako neuznavaju jeho sučasne zjavenia, tak tí tiež nemôžu spoznať sv.Michala poriadne
2 more comments from Peter(skala)
Peter(skala)
... to je super, ak sa ti "kedysi" (mimo biblické zjavenie) ukázal (zjavil) Ježiš. Otazne, či naozaj ... lebo ja tiež neverím všetkým zjaveniam. Tomu zaiste rozumieš, ked píšeš o opatrnosti. Musel by som o tom vedieť viac... aby som uveril.

... o zjaveniach sv.Michala Luz de Márii je toho viac... a čo sa ti na nich vidí také, že máš pochybnosti?
Peter(skala)
neide ani tak o to, či zjavenie dalo posolstvo pre svet, ale či bolo skutočne od Ježiša, lebo sukromne zjavenia maju dvojaký zmysel: su také, ktoré sa volaju sukromné a predsa maju charakter celosvetový ako napr. vo Fatyme, kde Panna Mária dala pososltvo celému svetu.

... a su sukromné, kde zjavená osoba dala posolstvo len pre vizionara resp. človeka, ktorý mal zjavenie.

tak, či tak v obidvoch …More
neide ani tak o to, či zjavenie dalo posolstvo pre svet, ale či bolo skutočne od Ježiša, lebo sukromne zjavenia maju dvojaký zmysel: su také, ktoré sa volaju sukromné a predsa maju charakter celosvetový ako napr. vo Fatyme, kde Panna Mária dala pososltvo celému svetu.

... a su sukromné, kde zjavená osoba dala posolstvo len pre vizionara resp. človeka, ktorý mal zjavenie.

tak, či tak v obidvoch pripadoch je dôležité, aby ten, kto mal zjavenie skumal poriadne, či je zjavenie od Boha alebo od Zlého.

... a nie len on to má skumať, ale aj kompetentní... pretože takýto človek môže žiť v omyle a v konečnom dôsledku nie len on sám doplatí na svoju chybu, ale aj jeho blízki a napokon sa to týka celého tajomného Tela Kristovho (Cirkvi). Ved sme navzájom prepojení krstom.

V končnom dôsledku sa to týka všetkeho stvorenia, lebo Boh to tak stvoril.